De Regioraad

In de Regioraad zitten ouders, familie of vertegenwoordigers van cliënten. Zij komen op voor de belangen van cliënten.

Wat doet de Regioraad?

De Regioraad komt op voor de belangen van cliënten. Zij doen dit bijvoorbeeld als cliënten dat zelf niet kunnen of als cliënten jonger zijn dan 18 jaar. De voorzitters van de Regioraden zijn automatisch lid van de CCR.

De leden van de Regioraden bezoeken regelmatig woningen en locaties voor dagbesteding. Ze gaan dan in gesprek met cliënten, begeleiders en verwanten. Op die manier horen ze wat er leeft op een groep.

ASVZ dagactiviteiten 029.jpg

Werkgroepen

De Regioraad werkt met werkgroepen voor verschillende thema’s. Er is bijvoorbeeld een werkgroep vrije tijd, dagbesteding, ouderen en wonen. Een werkgroep maakt een jaarplan voor haar activiteiten.

Advies op grond van de Wmcz

De Regioraad overlegt ongeveer 4 keer per jaar met de managers uit de regio die hij vertegenwoordigt en geeft hem/haar advies op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz). In deze wet staan ook de onderwerpen waar de Regioraad adviesrecht over heeft. De Regioraad houdt op verschillende manieren contact met de SCR en CCR. Zo hoort men wat er speelt en helpt men elkaar met advies geven. De leden worden ondersteund door een secretarieel ondersteuner. Zij krijgen een kerstpakket, mogen meedoen aan vrijwilligersbijeenkomsten en scholingsbijeenkomsten, hebben eenmaal per jaar een etentje en krijgen een kleine vacatievergoeding voor reis- en printkosten.

Contact

Heeft u een vraag aan de Regioraad? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u uiteraard contact opnemen. U kunt ook uw mailadres aan de raad doorgeven, zodat wij u de nieuwsbrief van de raad kunnen doorsturen. Bereikbaar op: