De Sectorale Cliëntenraad cliënten

In de Sectorale Cliëntenraad cliënten (SCRc) praten cliënten met de sectormanager van de woningen of het werk.

Waarover praat de SCRc?

De Sectorale Cliëntenraad cliënten (SCRc) praat namens alle bewoners uit de woningen en het werk van de sectormanager. Ze praten over onderwerpen uit het jaarplan van ASVZ en die door de woningen of werk zijn aangedragen. Bijvoorbeeld over dingen die verbeterd kunnen worden, zoals de veiligheid op het terrein, de snelheid van het internet, het vervoer naar dagbesteding, et cetera. De leden van de raad vertellen op hun woningen en in de LCR wat ze hebben besproken.

Met elkaar praten.png
Vergadering SCRc.jpg

Vergaderingen

De SCRc vergadert ongeveer 6 keer per jaar op een centrale locatie. Iedere SCRc heeft een coach die helpt bij de voorbereiding, de vergadering en uitwerking. Eenmaal per jaar komen alle cliëntenraden bij elkaar op de dag van de Medezeggenschap. De leden ontvangen een kerstpakket en hebben een jaarlijks etentje. Daarnaast mogen leden ook één keer per jaar naar een congres of bijeenkomst voor scholing op kosten van ASVZ.

Bij ASVZ zijn er 17 sectorale cliëntenraden.

Contact

Heeft u een vraag aan de Sectorale Cliëntenraad cliënten (SCRc)? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u uiteraard contact opnemen. Bereikbaar op: