Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Familie Vereniging Vincentius bestaat 40 jaar

In Udenhout komt de FVV al veertig jaar op voor de belangen van cliënten die zorg krijgen van ASVZ in de regio Brabant. En met succes. ‘Mede door onze inzet blijft er binnen de bestuurskamer aandacht voor het menselijk aspect van de zorg’, aldus voorzitter Rinie Roosen. Hij is vader van Jan-Willem die sinds 2006 in Udenhout woont.

‘Ik ben er trots op dat de familievereniging al langer bestaan dan de medezeggenschapsorganen die nu wettelijk verplicht zijn. FVV is een zelfstandige vereniging die bestaat naast de cliëntenraad. Onze leden zijn zelf ouder of verwant van een kind met een beperking. Dat stukje extra betrokkenheid zorgt ervoor dat het belang van de cliënt altijd centraal staat. De samenwerking tussen FVV en ASVZ is heel goed. De raad van bestuur waardeert onze inbreng. Wij denken altijd mee vanuit het hart', vertelt Rinie.

Wat leeft er?

De FVV ontvangt en verstrekt informatie aan de leden over het reilen en zeilen van de organisatie. Het biedt een luisterend oor aan ouders en familie van ASVZ-cliënten. Dat kan zowel individueel als in groepsverband. ‘Enkele keren per jaar organiseren wij bijvoorbeeld een grote informatiebijeenkomst. Hiervoor nodigen we alle vertegenwoordigers van de cliënten uit. De raad van bestuur, sectormanagers en een vertegenwoordiger van iedere groep zijn ook aanwezig. Zowel leden als niet-leden kunnen hun vragen stellen aan de raad van bestuur. Met elkaar brengen we onder de aandacht wat er leeft bij de bewoners. Dat menselijk aspect neemt ASVZ mee naar de bestuurskamer. Zo wordt er niet alleen gepraat over mensen, maar met mensen!’

Vraagbaak

Rinie: ‘Zeker in tijden van onzekerheid of bij crisissituaties is onze familievereniging van extra toegevoegde waarde. In coronatijd hadden veel verwanten behoefte aan persoonlijk contact. Ouders konden een paar maanden hun kind niet bezoeken. Ze belden ons bijvoorbeeld om te vragen naar het waarom van de genomen maatregelen. Datzelfde geldt voor de onrust rondom de nieuwbouw en verhuizingen van groepen. In situaties met veel impact op de bewoners zijn wij de vraagbaak en komen we op voor het collectieve belang.’

Voor iedereen

Op dit moment telt FVV circa 163 leden. Dat is ruim een kwart van alle bewoners die zorg krijgen op of in de directe omgeving van Vincentius. ‘We zien de instroom van nieuwe leden helaas afnemen. Dat is natuurlijk spijtig, maar wel verklaarbaar. Bij ASVZ wonen steeds meer cliënten met een licht verstandelijke beperking. Die hebben vaker een zakelijke belangenbehartiger, zoals bijvoorbeeld een curator. Maar wij zijn er voor iedereen, wel of geen lid’, aldus Rinie.

Aandacht voor personele bezetting

‘Het groeiend personeelstekort baart ons grote zorgen. De personele bezetting op de woningen is een onderwerp dat hoog op onze agenda staat. Natuurlijk zoeken wij mee naar oplossingen. Tegelijkertijd benadrukken we dat de scheiding tussen professionele hulp en ondersteuning door vrijwilligers niet door elkaar moet gaan lopen. De zorgtaak is in beginsel de verantwoordelijkheid van ASVZ. Verwanten kunnen op basis van vrijwilligheid meehelpen. Dat mag nooit een verplichting worden, dan gaat de zorg tekortschieten. Het is onze taak om dit onder de aandacht te blijven brengen. Het draait tenslotte allemaal om het belang en de kwaliteit van leven van onze kwetsbare kinderen of verwanten.’

Meer weten over de FVV?

Wil je meer weten over de FVV? Of lid worden? Klik dan op de roze knop hieronder.

Ontdek hier meer over de FVV