School en leren

Het begeleiden en stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling is van groot belang voor hun toekomst. Eerst wordt nagegaan of het volgen van aangepast onderwijs tot de mogelijkheden behoort. ASVZ werkt daartoe nauw samen met een aantal scholen voor speciaal onderwijs in de regio.

Meer weten?

088-993 12 95

Scholen en dagcentra

Bij het organiseren van dagactiviteiten en onderwijs aan kinderen werkt ASVZ samen met verschillende dagcentra en scholen voor speciaal onderwijs in de regio. Op enkele locaties hebben wij ook een eigen school of dagactiviteitencentrum voor kinderen.

Als onderwijs niet mogelijk is, vinden er dagactiviteiten plaats in aangepaste kinderdagcentra. Dit gebeurt vaak in nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders. Hier wordt op basis van een voor ieder kind persoonlijk opgezet plan gewerkt aan vaardigheden.

Speciale aandacht is er ook voor kinderen met ernstige en meervoudige beperkingen. Bij hen ligt het accent op het prikkelen van de zintuigen door middel van contact-, snoezel-, muziek- en bewegingsspel.

Dagcentra en scholen van ASVZ

De meeste kinderen die het dagcentrum bezoeken, wonen in een van de woonvoorzieningen van ASVZ. Maar ook thuiswonende kinderen maken gebruik van het dagcentrum. Voor het merendeel gaat het om kinderen met een intensieve zorg- of begeleidingsvraag. De activiteiten zijn zeer divers. Het dagcentrum beschikt onder andere over een aangepast zwembad, een bewegingszaal en een snoezelruimte.

Samenstelling groepen
KDC Lombardijen bestaat uit elf groepen, die zijn verdeeld over twee teams.

Team 1:

In de groepen van team 1 gaat het grotendeels om belevingsgerichte activiteiten. Ook de verzorging van de kinderen neemt een belangrijke plaats in. Door middel van het oefenen in een sta-tafel of loopwagen wordt er aandacht besteed aan de motorische ontwikkeling van de kinderen.

Ook werken we bij een aantal groepen vooral aan het stimuleren van de ontwikkeling. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het aanleren van zelfstandig eten, samen spelen, leren lopen, diverse schoolse vaardigheden en zindelijkheidstraining.

Team 2:

Deze groepen zijn vooral bestemd voor kinderen die vanwege hun gedrag veel structuur en begeleiding nodig hebben. Op deze groepen wordt met name gewerkt aan het stimuleren van de ontwikkeling door middel van schoolvoorbereidende activiteiten.
Daarnaast is er nog een groep die zich richt op de voorbereiding naar volwassen dagbesteding.

Adresgegevens

KDC Lombardijen
Gorgiashof 111
3076 BD Rotterdam
(T) 010-2918666

Het KDC van ASVZ voor kinderen met een meer intensieve begeleidingsvraag en kinderdagcentrum De Brandaris, van organisatie Syndion, op locatie Merwebolder of een kinderdagcentrum in de regio.
Binnen de kinderdagcentra wordt op basis van een voor ieder kind apart ontwikkeld individueel plan gewerkt aan vaardigheden.

School De Wereldbol
Locatie VSO School Bleyburgh
Prof. Kamerlingh Onneslaan nr 187
3362 VE Sliedrecht

KDC Sliedrecht
Groepen: Wervelwind, Regenboog, Zonnestraal
ASVZ
Touwbaan 8
3363 WB Sliedrecht
(T) 0184 - 491200