Speel-o-theek de Boemerang

ASVZ heeft op locatie Merwebolder in Sliedrecht een uitgebreide speel-o-theek.

Wilt u meer weten?

0184 - 49 12 64

Materialen voor verschillende ontwikkelingsniveaus

De speel-o-theek leent materialen uit aan cliënten die op de locatie wonen of werken en aan andere woon-en dagactiviteitenvoorzieningen van zowel ASVZ, als andere zorgaanbieders. Gezinnen met een kind met een beperking kunnen hier ook terecht voor het lenen van materiaal.

Er is een grote verscheidenheid aan materialen die aansluiten bij verschillende ontwikkelings-en belevingsniveaus van mensen met een beperking. Daarnaast kan men bij de speel-o-theek terecht voor voorlichting en advies op het gebied van spel en spelmateriaal.

ASVZ_Logo_Speel-o-theek.jpg

Openingstijden en kosten

Maandag   14.00 - 16.00 uur en 18.00 – 20.15 uur

Woensdag 09.15 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur

Vrijdag      09.15 - 12.00 uur

Abonnement

Voor gezinnen / individuele leden kost een abonnement €25,- per kalenderjaar. Voor een groep is dit € 32- per jaar. Na inschrijving als lid ontvangt u een factuur met het te betalen bedrag. Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar ontvangt u een nieuwe factuur. Na betaling hebt u uw abonnement voor een jaar verlengd. Als u niet wilt verlengen moet u dit vóór 1 december van het lopende jaar doorgeven.  U ontvangt bij inschrijving een mapje waarin u de speel-o-theekgegevens kunt bewaren. Daarnaast ontvangen alle leden een aantal keren per jaar het nieuwsbulletin van de speel-o-theek.

Spelregels

  • Om materiaal te kunnen lenen moet u lid zijn van de speel-o-theek.
  • De leentermijn is vier weken, maar deze periode mag u maximaal drie keer verlengen. (Dit kan zowel telefonisch als via de e-mail. Wanneer materiaal echter door andere leden is gereserveerd, kan de uitleentermijn niet verlengd worden. Ook nieuw materiaal wordt niet verlengd).
  • Materiaal kan gereserveerd worden. (U krijgt bericht wanneer het gereserveerde materiaal in de speel-o-theek aanwezig is. Het gereserveerde materiaal moet binnen één week opgehaald worden, tenzij anders is afgesproken).
P3070010.JPG
P3070003.JPG

Extra kosten

  • Per dvd wordt voor een periode van 4 weken, € 1,- leengeld gevraagd
  • Bij het te laat terugbrengen van materialen wordt € 0,35 per geleend artikel per week in rekening gebracht (geteld van de eerste dag na afloop van de uitleentermijn).
  • Als u materiaal kapot of incompleet terugbrengt, vragen wij een bijdrage in de vervangings- of reparatiekosten van 10%. Als materiaal onbruikbaar is geworden berekenen we 25% van de nieuwwaarde. Een uitzondering hierop zijn de audiovisuele materialen. Voor cd’s en dvd’s wordt een standaardbedrag van € 5,- in rekening gebracht. De extra kosten moeten contant betaald worden in de speel-otheek.