Werken

Wanneer een cliënt de mogelijkheden en vaardigheden bezit om in een (reguliere) baan te functioneren, kan een traject richting begeleid werken in gang gezet worden.

Meer weten?

088-993 12 95

Begeleid werken

Wanneer een cliënt de mogelijkheden en vaardigheden bezit om in een (reguliere) baan te functioneren, kan het traject begeleid werken in gang gezet worden. Dit houdt in dat, na het helder krijgen van de interesses van de cliënt, een passende werkplek gezocht wordt binnen of buiten ASVZ.

De cliënt krijgt ondersteuning bij het solliciteren naar een functie, en afspraken rondom werk en taken worden vastgelegd in een contract. Een medewerker kan begeleiding bieden bij het uitvoeren en/of aanleren van taken en verantwoordelijkheden.