Medische zorg

Lichamelijk welbevinden is een voorwaarde voor een optimaal welzijn en goed functioneren. Voor het duiden van moeilijk verstaanbare verschijnselen zijn soms medici nodig met gespecialiseerde kennis en ervaring omtrent mensen met een verstandelijke beperking.

Wilt u meer weten?

0184-49 12 80

Kennis en ervaring

Mensen met een verstandelijke beperking zijn niet altijd even goed in staat lichamelijke klachten te uiten, zoals pijn hebben of ziek zijn. Voor het tijdig constateren van ziekte en ongemak zijn zij vaak afhankelijk van het signalerend vermogen van hun omgeving (familie, begeleiders).

Artsen, tandartsen en mondhygiëniste controleren en behandelen cliënten. Zij evalueren de behandelingen en hebben een adviserende en ondersteunende rol ten aanzien van het lichamelijke welzijn van cliënten. Zij geven advies en ondersteuning aan cliënten, begeleiders, ouders en/of familie.

Foto arts ASVZ.jpg

Arts verstandelijk beperkten (AVG)

Bij ziekte of lichamelijke zorgen is het belangrijk bij een huisarts terecht te kunnen. Veel cliënten van ASVZ hebben een huisarts (in de wijk). Een aantal van hen heeft meer specialistische hulp nodig. Zij kunnen terecht bij een AVG (arts verstandelijk gehandicapten).

De AVG’s van ASVZ werken intensief samen met de begeleiding. Vaak in nauwe samenspraak met o.a. paramedici, orthopedagogen/ psychologen, begeleiders, ouders en familie stellen zij een behandelplan op. De artsen houden spreekuur op verschillende locaties en leveren een bijdrage aan de bespreking van het Individueel Plan.

Alle cliënten met de indicatie ‘Verblijf en behandeling’ kunnen voor een afspraak of meer informatie contact opnemen met de assistentes medisch team. Andere mensen, die een Arts VG willen raadplegen, zoals cliënten van ASVZ met andersoortige indicaties, mensen uit de regio of mensen die vanuit andere instanties zijn doorverwezen, kunnen met een verwijsbrief van hun huisarts een afspraak maken.

Tandarts en mondhygiëniste

Regelmatig bezoek aan de tandarts voor controle of behandeling hoort bij een goede gebitsverzorging. Voor alle cliënten van ASVZ geldt dat zij gebruik kunnen maken van een eigen tandarts en mondhygiëniste. ASVZ beschikt op de locaties Merwebolder, Wielewaal en Vincentius over mondhygiënistes en tandartsen die gespecialiseerd zijn in het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking en het geven van instructie aan begeleiders.

Het reinigen van het gebit - het verwijderen van plaque, tandsteen en aanslag – gebeurt bij de mondhygiëniste. Een cliënt kan ook bij haar terecht voor een fluoride behandeling ter voorkoming van gaatjes of voor behandeling van gevoelige tandhalzen.

Tandarts.jpg
Schakel Revalidatie_AFI2674.jpg

De Schakel

De afdeling voor Revalidatie, Observatie en Palliatieve zorg is er voor mensen met een verstandelijke beperking die tijdelijk specifieke verpleegkundige en/of (para)medische zorg, palliatieve zorg nodig hebben. De afdeling heeft faciliteiten voor negen cliënten. Bekijk hier de brochure.

Aanmelden

Via het digitale aanmeldformulier kun je je aanmelden bij ASVZ. Kik hier om naar het formulier te gaan. 

balloon-conv.png

Contact Polikliniek AVG

0184-49 12 80 (ma t/m vrij: 8.30 - 12.00 uur)

balloon-conv.png

Contact tandartsasisstente Sliedrecht

0184-49 12 83 (Merwebolder)

balloon-conv.png

Contact tandartsassistente Leerdam

0345-63 47 38 (Lingebolder)