Regioteams

Bij ASVZ kun je terecht bij de regioteams Diagnostiek en Behandeling. Deze teams opereren in de regio's Brabant, Rotterdam en Waardenland. Wegens een enorme vraag voor Diagnostiek & Behandeling is aanmelden helaas niet mogelijk.

Wilt u meer weten?

088 - 993 12 95

Diagnose stellen bij mensen met een verstandelijke beperking

De regioteams Diagnostiek & Behandeling van ASVZ zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. De medewerkers van de regioteams hebben actuele kennis van, en veel ervaring met, mensen met een verstandelijke beperking met bijkomende psychische, gedrags- en/of opvoedingsproblemen. Hulp aan mensen met een verstandelijke beperking vraagt een aangepast diagnostiek- en behandelaanbod.

Samenwerken

De regioteams werken multidisciplinair: GZ-psychologen, orthopedagogen, psychologisch assistenten, AVG-artsen, vaktherapeuten en gesprekstherapeuten werken nauw met elkaar samen. We luisteren goed naar de vraag en gaan actief uit van het perspectief en kracht van de cliënt en zijn (professionele en familie-) systeem. In samenspraak komen de expertise van de professionals en de inzichten en mogelijkheden van de cliënt en zijn systeem het beste tot hun recht.

Kortdurende behandeling

Bij veel hulpvragen volstaat een kortdurend behandeltraject. De trajecten richten zich op het versterken en inzetten van de kracht en oplossingen die de cliënt en zijn sociale netwerk zelf in huis hebben. De behandeling bestaat meestal uit een combinatie van vraagverheldering, beeldvorming/diagnostiek en therapeutische interventies. Denk hierbij aan oplossingsgerichte behandeling of specifieke therapie.

De ervaring leert dat kortdurende trajecten bestaan uit gemiddeld vijf sessies.

Aan het werk (restaurant)

Aanmelden voor Diagnostiek & Behandeling

Wegens een enorme vraag voor Diagnostiek & Behandeling is aanmelden helaas niet mogelijk. Als aanmelden weer kan, maken we dat op deze pagina weer kenbaar. 

Folders

Download Lees voor

Folder Therapiën

Download Lees voor

Folder Diagnostiek en Behandeling