Specialistische teams

ASVZ beschikt over een groot aantal deskundigen op het gebied van behandeling, begeleiding en zorgondersteuning.

Wilt u meer weten?

088-993 12 95

Eigen specialisme

Er werken bij ASVZ veel deskundigen met ieder hun eigen specialisme. Sommige hulpvragen kunnen echter het best worden benaderd vanuit verschillende invalshoeken.

Door een intensieve onderlinge samenwerking van deskundigen zijn er binnen ASVZ multidisciplinaire teams ontstaan. Deze specialistische teams zetten zich in de praktijk in voor individuele vragen van cliënten. Daarnaast zijn zij actief in het scholen en trainen van medewerkers en het ontwikkelen van nieuw beleid.

Cliënten, verwanten en begeleiders kunnen een beroep doen op de afzonderlijke multidisciplinaire teams met vragen over:
Autisme
•Seksualiteit
Ouderdom en dementie
Diagnostiek
Coaching bij intensieve hulpvragen
Bewegingsagogie

Een aanvraag voor onderzoek, observatie en/ of handelingsadviezen wordt altijd gedaan door de orthopedagoog/psycholoog of arts die betrokken is bij de betreffende cliënt.

Lees meer in het jaarverslag Zorgondersteuning over bovenstaande teams en activiteiten.