Autismeteam

In het autismeteam zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, o.a. coaches, orthopedagogen, GZ psychologen, logopedisten en een therapeut met deskundigheid op het gebied van sensorische informatieverwerkingsstoornissen.

Meer weten en aanmelden?

0184-491200

Doelen van het autismeteam

  1. Ontwikkelen van beleid op het gebied van screening, diagnostiek, begeleiding en behandeling bij mensen met autisme spectrumstoornissen en verstandelijke beperkingen.
  2. Expertise bundelen zodat de diagnostiek, begeleiding, benadering en behandeling van cliënten met een autisme spectrumstoornis zo optimaal mogelijk is.
  3. Adviserende en ondersteunende rol bij vragen over beeldvorming, diagnostiek, begeleiding en behandeling.
  4. Voorlichting en scholing op het gebied van autisme spectrumstoornissen en verstandelijke beperkingen.
Autismeteam.png

Samenwerkingsverbanden

Het autismeteam neemt deel aan het autisme netwerk Zuid-Holland Zuid. Daarnaast neemt één lid van het autismeteam deel aan de Expertise Groep Autisme van Carante Groep. Het autismeteam ondersteunt bij de oprichting van het autisme museum in de regio.

Contact

Cliënten van ASVZ worden aangemeld door de betrokken orthopedagoog/psycholoog. Mensen in de regio kunnen direct contact opnemen met het autismeteam.

Autismeteam ASVZ

0184-491230