Bewegingsagogie

Meer weten?

0184-491242

Gezond leven

ASVZ vindt het belangrijk dat cliënten gezond leven. Daarom is er een afdeling Bewegingsagogie. Deze afdeling heeft als doel om de gezondheid en het welzijn van cliënten te bevorderen. De afdeling richt zich op groei en ontwikkeling op motorisch, sociaal-emotioneel en cognitief gebied.

Een cliënt kan kiezen uit een breed aanbod van bewegingsactiviteiten op het eigen niveau. Dat kan zijn in het zwembad, de sportzaal of buiten. De medewerkers van de afdeling Bewegingsagogie bieden binnen deze activiteiten een deskundig bewegingsprogramma aan, afgestemd op de wensen en behoeften van iedere individuele cliënt.

De afdeling Bewegingsagogie werkt samen met andere disciplines, zoals diëtist, fysiotherapeut, orthopedagoog en arts om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de cliënt en bewegen op maat aan te bieden. Gezond eten en bewegen op maat zijn immers heel belangrijk. Natuurlijk gaan we hierbij uit van ieders persoonlijke wensen en behoeften. Dat doen we door te luisteren en ons in te leven. Alleen met een goed beeld voor ogen kunnen we de juiste ondersteuning bieden, zodat elke mogelijkheid tot bewegen optimaal benut wordt.

Jaarlijks organiseert de afdeling Bewegingsagogie sportieve evenementen, waaraan cliënten uit de hele organisatie kunnen deelnemen.