Coaching intensieve hulpvragen

Meer weten?

0184-491230

Ernstig probleem gedrag

Mensen met een verstandelijke beperking en (ernstig) probleemgedrag kunnen bij ASVZ wonen en werken. Probleemgedrag kan een breed spectrum aan gedragingen omvatten. Wat overeenkomt is, dat het gaat om gedrag dat bedreigend kan zijn voor de persoon zelf en/of zijn omgeving. Probleemgedrag vraagt om intensieve orthopedagogische ondersteuning en behandeling.

Coaching
Als er sprake is van probleemgedrag schiet de bestaande ondersteuning vaak tekort. Deze is over het algemeen niet alleen gebaseerd op orthopedagogische uitgangspunten en inzichten, maar ook op van huis uit meegekregen normen en waarden. Gevolg is dat begeleiders, teams en de systemen eromheen vastlopen met deze cliënten.

Door middel van coaching willen we de begeleider en/of het systeem ondersteunen om door te gaan met de orthopedagogische begeleiding, ook als dat minder vanzelfsprekend wordt. Dus ook als de cliënt zich afwijkend, storend en/of agressief gedraagt.

Onze coachingstrajecten gaan uit van een perspectief dat gericht is op het herstellen van het gewone leven. In onze trajecten volgen we de vier hoofddoelen van het Triple-C behandelmodel:

  • Bevorderen van de geestelijke gezondheid en daardoor de kwaliteit van bestaan
  • Het vlottrekken van de relatie door ontmoeting op het ontwikkelingsniveau van de cliënt
  • Herstellen van de ritmes van het dagelijkse leven
  • Het doorbreken van ineffectieve actie - reactiepatronen bij probleemgedrag

Probleemgedrag is het topje van de ijsberg
Voor het coachingsproces is het belangrijk dat alle betrokkenen binnen het orthopedagogische behandelsysteem het probleemgedrag van cliënten zien als symptoom, het topje van de ijsberg. Vaak blijkt bij cliënten met probleemgedrag dat er andere symptomen voor in de plaats komen wanneer we dit gedrag alleen maar de kop indrukken door protocollen, medicatie, fixatie, separatie en/of één op één-begeleiding. Van belang is om ook de onderliggende oorzaak aan te pakken. In onze coaching leggen we zo min mogelijk de nadruk op het probleemgedrag, maar op het ontwikkelen van een dialoog en samenwerking met cliënten.

Ondersteuning vanuit coachingsteam
Er zijn vier coaches behandeling - die binnen elke sector ingezet kunnen worden - en één coach behandelsystemen, die zich voornamelijk richt op de sectoren ‘Intensieve begeleiding’. Het hoofd behandeling is coördinator van het team en is eindverantwoordelijk voor de coachingstrajecten.
Coaching vindt plaats bij behandeling in reguliere begeleidingsgroepen en in groepen binnen de sectoren ‘Intensieve begeleiding’.

Aanmelden
De coachingsvraag wordt geformuleerd vanuit opgetreden handelingsverlegenheid van begeleiders en/of het gehele behandelsysteem. De orthopedagoog, sectormanager en teamleider van een team doen de aanvraag voor coaching.

Voor meer informatie:
Secretariaat Zorgondersteuning en Zorgontwikkeling
(T) 0184 – 491230