Ouderdom

Werkgroep ouderdom en dementie

0184-491230

Werkgroep ouderdom en dementie

Als organisatie willen wij ervoor zorgen dat we tegemoet kunnen komen aan de specifieke zorg- en hulpvragen van oudere mensen met een verstandelijke beperking. Het doel van de ondersteuning is het optimaliseren van de kwaliteit van bestaan van cliënten. Dat houdt in dat wordt voldaan aan hun fysieke, psychische en sociale behoeften. Om dit te kunnen realiseren is het van wezenlijk belang goed te kijken en te luisteren naar de individuele persoon. Ieder mens heeft immers zijn unieke en authentieke levensverhaal.

Gewoon oud worden bij ASVZ
Ouderdom komt met gebreken, wat onder meer een intensivering met zich meebrengt van de (para)medische zorg en de dagelijkse begeleiding. Preventie en vooruitkijken zijn hierbij belangrijk. Behoud van de zelfredzaamheid, waar mogelijk in de eigen woning oud worden, alert zijn op verlies van vaardigheden en ook in waardigheid loslaten en afscheid nemen, zijn thema’s die accent krijgen in deze levensfase.

Oudere cliënten bewaren graag zo lang mogelijk hun autonomie en zelfstandigheid. Door alle veranderingen op lichamelijk en psychisch gebied kan de balans tussen draagkracht en draaglast echter gemakkelijk verstoord raken. Dit vraagt om een begeleiding die sterk is gericht op het signaleren van verandering en een benadering die zowel uitnodigend als rustig en geduldig is. Alles gaat immers in een lager tempo dan ‘vroeger’.

Bij oudere mensen is er extra aandacht nodig voor lichamelijke en zintuiglijke achteruitgang. Naast de deskundigheid van begeleiders op dit gebied is specialistische medische kennis en verpleegkundige zorg soms noodzakelijk. Wanneer de oudere in zijn vertrouwde omgeving wil blijven wonen, wordt de woning indien nodig en waar mogelijk aangepast en komen er extra voorzieningen als een alarmeringssysteem. Soms is het wenselijk te verhuizen naar een meer speciale woonvorm, zoals seniorenwoningen, voorzien van allerlei faciliteiten voor ouderen met een intensievere ondersteuningsbehoefte. Ook wordt steeds vaker samenwerking gezocht met de reguliere ouderenzorg.

In geval van achteruitgang van het cognitieve functioneren, bijvoorbeeld door het ontstaan van dementie, zijn er ondersteuners nodig die goed op de hoogte zijn met de gevolgen van vergeetachtigheid en sterke stemmingswisselingen. Dit vraagt de nodige flexibiliteit van begeleiders en het vermogen om het veranderende gedrag te accepteren. Zo kunnen zij zoeken naar wegen om de omstandigheden zo aangenaam mogelijk te maken, zowel voor de cliënt zelf als voor zijn omgeving.

Ondersteuning vanuit ouderenteam
Om begeleiders te ondersteunen is er een ouderenteam ingesteld. Dit team bestaat uit twee sectormanagers, een arts verstandelijk gehandicapten (AVG), een teamleider, twee orthopedagogen en een kwaliteitsfunctionaris. Het ouderenteam ontwikkelt beleid voor de ouderensector binnen ASVZ, draagt bij aan scholing voor begeleiders en geeft advies in het geval van individuele begeleidingsvragen.

Voor meer informatie:
Secretariaat Zorgondersteuning en Zorgontwikkeling
(T) 0184 - 491230