Seksualiteit

Werkgroep seksualiteit

0184-491230

Werkgroep seksualiteit en seksueel misbruik

Behoefte aan intimiteit en seksualiteit wordt beschouwd als een fundamentele levensbehoefte. Ieder mens heeft het recht om de eigen lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit op een positieve manier te beleven. Het kan ook een verrijking betekenen in het leven van een persoon met een verstandelijke beperking. Ondersteuning van cliënten op het gebied van intimiteit en seksualiteit is daarom net zo vanzelfsprekend als het begeleiden van de cliënt op het gebied van zijn werk of zijn financiën.

Kwetsbaarheid
Mensen met een verstandelijke beperking kunnen niet altijd even goed de regie over hun eigen leven voeren. De ervaring leert dat de emotionele en sociale ontwikkeling vaak achterblijven bij de verstandelijke ontwikkeling. Het merendeel van de cliënten functioneert lichamelijk wel volgens kalenderleeftijd.

Door de emotionele beperkingen wordt het aangaan van relaties, het stellen van grenzen, het overzien van eigen gedrag en inschatten van andermans gedrag bemoeilijkt. Dat maakt mensen met een verstandelijke beperking ook kwetsbaar. En juist deze kwetsbaarheid vraagt nadrukkelijk om ondersteuning, begeleiding en soms ook behandeling.

Beleid
De werkgroep Seksualiteit en seksueel misbruik ASVZ is actief in het ontwikkelen van een visie op intimiteit en seksualiteit en het opstellen van beleidsuitgangspunten ten aanzien van intimiteit en seksualiteit en seksueel misbruik. Zij adviseert de raad van bestuur en het management en zorgt ervoor dat het beleid ook praktisch uitgevoerd kan worden. Daartoe wordt samengewerkt met verschillende andere partners binnen en buiten de organisatie (afdeling Scholing, Zorgondersteuning en Zorgontwikkeling, Transact, universiteiten, expertisegroepen binnen Carante Groep).

De werkgroep heeft verder tot taak om kennis en ervaring op het terrein van seksualiteit en seksueel misbruik te bundelen. Door kennis te delen kunnen mensen met een verstandelijke beperking beter ondersteund worden.

Scholing
Het erkennen en herkennen van persoonlijke beleving van intimiteit en seksualiteit vergt vaardigheden in observatie en communicatie. Er is daarom veel aandacht voor scholing en deskundigheidsbevordering van medewerkers. De werkgroep Seksualiteit en seksueel misbruik neemt initiatieven tot het ontwikkelen van lesmateriaal en modules voor begeleiders, pedagogen, psychologen, diagnosten en therapeuten.

Thema’s hiervoor kunnen zijn:

 • Bewustwording van normen en waarden rond seksualiteit
 • Bespreekbaar maken van seksualiteit
 • Bejegening in lichamelijke en intieme situaties
 • Kennis van de emotionele en seksuele ontwikkeling
 • Ondersteuning geven, afgestemd op wat iemand kan en aankan
 • Ondersteuning in geval van seksueel misbruik
 • Behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Seksuele voorlichting
 • Kinderwens

  Samenstelling werkgroep
  De werkgroep bestaat uit diverse disciplines binnen de organisatie: manager, orthopedagoog, pedagogisch medewerker, arts, kwaliteitsmedewerker en teamleider.

Voor meer informatie:
Werkgroep Seksualiteit en seksueel misbruik ASVZ
Secretariaat Zorgondersteuning en Zorgontwikkeling
(T) 0184-491230Werkgroep seksualiteit en
seksueel misbruik ASVZ

Behoefte aan intimiteit en seksualiteit wordt beschouwd als een fundamentele levensbehoefte. Ieder mens heeft het recht om de eigen lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit op een positieve manier te beleven. Het kan ook een verrijking betekenen in het leven van een persoon met een verstandelijke beperking. Ondersteuning van cliënten op het gebied van intimiteit en seksualiteit is daarom net zo vanzelfsprekend als het begeleiden van de cliënt op het gebied van zijn werk of zijn financiën.

Kwetsbaarheid
Mensen met een verstandelijke beperking kunnen niet altijd even goed de regie over hun eigen leven voeren. De ervaring leert dat de emotionele en sociale ontwikkeling vaak achterblijven bij de verstandelijke ontwikkeling. Het merendeel van de cliënten functioneert lichamelijk wel volgens kalenderleeftijd.

Door de emotionele beperkingen wordt het aangaan van relaties, het stellen van grenzen, het overzien van eigen gedrag en inschatten van andermans gedrag bemoeilijkt. Dat maakt mensen met een verstandelijke beperking ook kwetsbaar. En juist deze kwetsbaarheid vraagt nadrukkelijk om ondersteuning, begeleiding en soms ook behandeling.

Beleid
De werkgroep Seksualiteit en seksueel misbruik ASVZ is actief in het ontwikkelen van een visie op intimiteit en seksualiteit en het opstellen van beleidsuitgangspunten ten aanzien van intimiteit en seksualiteit en seksueel misbruik. Zij adviseert de raad van bestuur en het management en zorgt ervoor dat het beleid ook praktisch uitgevoerd kan worden. Daartoe wordt samengewerkt met verschillende andere partners binnen en buiten de organisatie (afdeling Scholing, Zorgondersteuning en Zorgontwikkeling, Transact, universiteiten, expertisegroepen binnen Carante Groep).

De werkgroep heeft verder tot taak om kennis en ervaring op het terrein van seksualiteit en seksueel misbruik te bundelen. Door kennis te delen kunnen mensen met een verstandelijke beperking beter ondersteund worden.

Scholing
Het erkennen en herkennen van persoonlijke beleving van intimiteit en seksualiteit vergt vaardigheden in observatie en communicatie. Er is daarom veel aandacht voor scholing en deskundigheidsbevordering van medewerkers. De werkgroep Seksualiteit en seksueel misbruik neemt initiatieven tot het ontwikkelen van lesmateriaal en modules voor begeleiders, pedagogen, psychologen, diagnosten en therapeuten.

Thema’s hiervoor kunnen zijn:

 • Bewustwording van normen en waarden rond seksualiteit
 • Bespreekbaar maken van seksualiteit
 • Bejegening in lichamelijke en intieme situaties
 • Kennis van de emotionele en seksuele ontwikkeling
 • Ondersteuning geven, afgestemd op wat iemand kan en aankan
 • Ondersteuning in geval van seksueel misbruik
 • Behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Seksuele voorlichting
 • Kinderwens

  Samenstelling werkgroep
  De werkgroep bestaat uit diverse disciplines binnen de organisatie: manager, orthopedagoog, pedagogisch medewerker, arts, kwaliteitsmedewerker en teamleider.

Voor meer informatie:
Werkgroep Seksualiteit en seksueel misbruik ASVZ
Secretariaat Zorgondersteuning en Zorgontwikkeling
(T) 0184-491230