Therapie

Bij ASVZ kun je individuele therapie krijgen, maar we hebben ook systeemtherapie en groepstherapieën.

Wilt u meer weten?

088-993 12 95
Fysiotherapie_AFI3635.jpg

Fysiotherapie

De fysiotherapeuten van ASVZ zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking met bewegingsproblemen.

Meer informatie en aanmelden

Logopedie

Voor signalering, onderzoek, behandeling en advies bij problemen met de communicatie, taal, spraak, gehoor en/of stem bij mensen met een verstandelijke beperking. We staan voor expertise, kwaliteit en een persoonlijke benadering.

Meer informatie en aanmelden
eten en drinken.jpg
Ergotherapie_AFI2702.jpg

Ergotherapie

Een ergotherapeut ondersteunt de cliënt en zijn omgeving bij het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van taken. Ergotherapie wordt ingezet wanneer activiteiten die automatisch behoren te gaan niet (meer) lukken. Dit kan elke taak of activiteit zijn die betekenisvol is voor de cliënt en hem of haar invloed geeft op zijn leven.

Meer informatie en aanmelden

Diëtetiek

Eten en drinken speelt een belangrijke rol in het leven van mensen, ook in het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Maar niet voor iedereen betekent eten genieten. Veel mensen met een verstandelijke beperking kampen met problemen die te maken hebben met voeding. Obstipatie, (ouderdoms)diabetes, een te hoog cholesterolgehalte, voedselallergie, overgewicht of ondergewicht zijn veel voorkomende verschijnselen. Ook onvoldoende kauwen, moeilijk slikken of slecht eten kan leiden tot lichamelijk ongemak.

Vooral mensen met een ernstige meervoudige beperking lopen kans op ondervoeding. De diëtisten van ASVZ beschikken over kennis van de specifieke risicofactoren en verwerken die in een voedingsadvies. Indien nodig kunnen er speciale dieetproducten of vitamine/ mineralenpreparaten voorgeschreven worden.

De diëtisten begeleiden en adviseren cliënten en hun begeleiders. Ouders kunnen eveneens een afspraak maken met een diëtiste voor uitleg, vragen en/of advies.

TripleC_42

Individuele therapie

Bij Psychomotorische Therapie (PMT) ga je sporten en bewegen in een veilige en fijne omgeving. De therapeut geeft je oefeningen waarmee je kunt leren ontdekken hoe jij dingen aanpakt. Samen met de therapeut ga je praten over hoe je sport of speelt en hoe je je daarbij voelt.

Muziek kan je helpen voelen hoe het met je gaat. Bij Muziektherapie luister je naar muziek en maak je zelf muziek. Je kiest zelf de muziek of de instrumenten uit. Je mag hard muziek maken of zacht, je mag de dirigent zijn; jij bepaalt wat er gebeurt. De muziek en de muziektherapeut kunnen je helpen jouw gevoel beter te begrijpen of herinneringen een plekje te geven.

In gedragstherapie wordt gewerkt aan een concreet probleem of een bepaalde klacht. Bij cognitieve therapie staan de gedachten centraal. De therapie is er op gericht de onjuiste of onnauwkeurige manier van denken te doorbreken en nieuwe meer realistische manieren van denken te introduceren.Bij cliëntgerichte psycho-therapie staan de ervaring en de ontwikkeling van de cliënt centraal.

Het spel geeft gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt de cliënt de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen.

 

Het doel van de therapie is het versterken van de onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen. De nadruk kan liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. Er is ook oog voor de veerkracht van een systeem en stimuleert cliënten bij het zoeken naar eigen oplossingen.

Door dansen en bewegen kan de cliënt in contact komen met emoties en deze leren te uiten. De danstherapeut kijkt naar de lichaamshouding en de manier van bewegen en maakt met de cliënt een vertaalslag van de dans- en bewegingsvormen naar het dagelijks leven. Bijvoorbeeld door de cliënt zichzelf te laten zien en horen via beweging en stemgebruik, leren meer ruimte in te nemen of door te leren bij jezelf te blijven. De cliënt kan leren om op een andere manier met situaties uit het dagelijks leven om te gaan en kan ook helpen om ervaringen uit het verleden te verwerken en een plek te geven.

Tijdens het dansen hoef ik niet te praten en voel ik me rustig worden. Niets moet. Door te bewegen en niets te zeggen, kom ik makkelijker in gesprek en kan ik beter mijn gevoelens verwoorden.

Claudia (23) Cliënt ASVZ

Groepstherapie

In een groep kunnen mensen ervaren dat ze niet de enige zijn die ergens last van hebben en kan men elkaar helpen, wat een goed gevoel geeft. Mensen leren van elkaar, leren ook sociale vaardigheden en bootsen elkaar na. Groepstherapie is voor gezinnen, volwassenen en kinderen.

In een groep praten over jouw problemen of over wat jij moeilijk vindt, kan heel fijn zijn. Je zult zien dat je niet de enige bent die ergens last van heeft. Je kunt elkaar helpen en dat voelt prettig. En in een groep kun je meteen oefenen hoe je met bepaalde situaties om moet gaan.

In een groep praten over jouw problemen of over wat jij moeilijk vindt, kan heel fijn zijn. Je zult zien dat je niet de enige bent die ergens last van heeft. Je kunt elkaar helpen en dat voelt prettig. En in een groep kun je meteen oefenen hoe je met bepaalde situaties om moet gaan.

Orthopedagogie Website.jpg

Indicatie

Voor een behandeling heb je een indicatie nodig. Samen met de persoon die jou verwijst naar ASVZ, vul je het aanmeldformulier in. Daarna word je uitgenodigd voor een intake met een pedagoog of psycholoog. Samen met hem of haar bekijk je welke behandeling voor jou geschikt is. Wij laten je weten wat de eventuele wachttijd is voordat je aan de slag kunt.

Ga naar klantadvies voor informatie over aanmelden
Download Lees voor

Folder therapiën