Ondersteuning thuis

Mensen met een beperking en/of psychiatrische stoornis begeleiden, ondersteunen en trainen in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving, daar is ASVZ goed in.

Voor wie

Het gaat om mensen die op zichzelf wonen of om gezinnen waarvan een kind of ouder een verstandelijke beperking heeft, de medewerkers van ASVZ zoeken samen met hen naar een oplossing.

Hoe meer eigen vaardigheden en sociale contacten buiten de deur, hoe minder ondersteuning iemand nodig heeft. Onze medewerkers zijn deskundig in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking. Al onze inspanningen kennen uiteindelijk één doel. Ervoor blijven zorgen dat mensen met een beperking door middel van de juiste ondersteuning, samen met het eigen netwerk, volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Ondersteuning thuis jeugd

Ondersteuning thuis is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Ook als u een thuiswonend kind heeft van boven de 18 jaar met een beperking kan ASVZ deze vorm ondersteuning bieden. ASVZ ondersteunt ouder(s) in de dagelijkse begeleiding van kind(eren). De ondersteuning kan gericht zijn op:

 • het aanleren en oefenen van zelfstandigheid en/of zelfredzaamheid,

 • individuele ondersteuning aan het kind bij het ondernemen van activiteiten,

 • ondersteuning van het kind bij het handhaven van de zelfredzaamheid,

 • ondersteuning in de zorg zodat ouders tijd en aandacht kunnen geven aan andere kinderen in het gezin en/of het samenspelen van uw kind(eren) te stimuleren.

20170725 ASVZ_Vicoria (client) en Esra (ASVZ).002.jpg
20170712 ASVZ 003.jpg

Ondersteuning thuis volwassenen

Samen met de cliënt en zijn of haar netwerk wordt vastgesteld waar hulp bij nodig is. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het ondersteunen, onderhouden en het uitbouwen van het sociale netwerk
 • structureren/organiseren/plannen
 • ondersteunen bij de administratie en zonodig toeleiden naar bijvoorbeeld: budgetbeheer, bewindvoering, schuldhulpverlening, enz.
 • aanleren van praktische vaardigheden
 • samen zoeken naar oplossingen bij dagelijkse problemen
 • samen met de cliënt het huishouden op orde houden als onderdeel van weekplanning en dagstructuur
 • contacten met andere hulpverleners en instanties onderhouden en duidelijkheid hierover bieden aan de cliënt

Beschikking of indicatie

Wanneer mensen met een verstandelijke beperking beschikken over een eigen woonruimte of zelfstandig willen gaan wonen, kunnen zij ondersteuning, begeleiding of training krijgen van ASVZ. Hiervoor is wel een beschikking nodig voor begeleiding vanuit WMO of Wlz. De cliënt krijgt ondersteuning op de verschillende levensgebieden, die in de indicatie genoemd staan.

ASVZ kan ondersteuning inzetten op financiering vanuit de Jeugdwet of vanuit Wet langdurige zorg (Wlz) (bij kinderen boven de 18 jaar vanuit de WMO). Een beschikking uit de Jeugdwet kan via het wijkteam, Centrum Jeugd en Gezin (CJG), een gecertificeerde instelling en/of een verwijzing door een medische specialist verkregen worden. Een indicatie vanuit Wlz met functie begeleiding individueel kan via het Centrum indicatie zorg (CIZ) aangevraagd worden.

Financiering kan ook vanuit PGB worden gedaan.

Downloads

Download Lees voor

Folder 18 +

Download Lees voor

Folder Ondersteuning Thuis