Buitenschoolse opvang (BSO)

ASVZ heeft buitenschoolse opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

Wilt u meer weten?

088-993 12 95

Voor wie?

Voor ouders met kinderen met een verstandelijke beperking, die een school voor speciaal onderwijs of een dagcentrum bezoeken. BSO kan voor ouders taakverlichting geven. Ook kan BSO ondersteuning bieden als uw kind moeite heeft om aansluiting te vinden bij leeftijdgenootjes. Uw kind kan na schooltijd één tot vijf dagen gebruikmaken van BSO, alsook in de schoolvakanties, uitgezonderd weekenden en feestdagen. ASVZ beschikt over een aantal locaties in verschillende regio’s.

Begeleiders bieden uw kind opvang in kleine groepen in een prettige sfeer, met duidelijkheid en regels. De samenstelling van de groep is wisselend. Doel is het verantwoord bieden van ontspanning en sociale activering waarin zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de behoeftes en mogelijkheden van de kinderen. Begeleiders maken zoveel mogelijk gebruik van activiteiten en mogelijkheden in de wijk. Het vervoer van school naar BSO vindt indien mogelijk plaats in overleg met het leerlingenvervoer van de betreffende gemeente of op basis van de indicatie Begeleiding groep (met vervoer). Voor vervoer
naar huis dient u zelf zorg te dragen, of, indien dat niet mogelijk is, te overleggen met de BSO over andere mogelijkheden.

Speel-o-theek (vierkant)

Beschikking of indicatie

U heeft voor BSO een indicatie Begeleiding groep (met vervoer) nodig. Bij het aanvragen van een indicatie kunt u aangeven of u de zorg ‘in natura’ wilt ontvangen of zelf wilt inkopen met een Persoonsgebonden Budget (PGB).

We bieden BSO aan in Rotterdam en Dordrecht

Ga hier naar de locatiepagina voor meer details