Wonen

Prettig wonen in een omgeving waar je je thuis voelt, mét de ondersteuning die je nodig hebt. Dat kan op verschillende manieren.

Wonen bij ASVZ

ASVZ beschikt op tientallen locaties in Zuid- en Midden-Holland en Brabant over een diversiteit aan woonvoorzieningen van meer tot minder beschut. De vraag naar ondersteuning kan per persoon en gezin variëren. Daarom is het van belang om met elkaar te kijken welke vorm het beste aansluit bij uw specifieke situatie. Naast woningen voor volwassenen hebben we ook woningen met zorg speciaal voor kinderen of senioren.

Kinderen
Kinderen ontwikkelen zich het beste als ze kunnen opgroeien binnen het eigen gezin, ook kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De meeste ouders willen hun kind graag zo lang mogelijk thuis houden. Toch kan er een moment komen, waarop je beseft dat het zonder hulp niet langer mogelijk is. ASVZ kan ouders op verschillende manieren ondersteuning bieden. Dat kan thuis gebeuren in het gezin, maar ook in de vorm van logeer- of dagopvang of door middel van 24-uurs zorg in een van onze woonvoorzieningen.

Senioren
We hebben ook seniorenwoningen, die zijn aangepast aan de wensen en behoeften van de ouder wordende cliënt. In deze woningen wonen niet alleen de ouderen qua leeftijd, maar soms ook volwassenen (vanaf ongeveer 40 jaar) die zich prettig voelen bij de wijze waarop we de ouder wordende cliënt begeleiden. Wij gaan uit van de mogelijkheden en vaardigheden van de individuele cliënten. Wat wij willen is hen een fijne en zinvolle oude dag bezorgen in een vertrouwde, rustige en sfeervolle omgeving.

Ik merk dat begeleiders mij helpen bij de dingen die ik wil doen. Dat we die samen doen. Zodat ik ervan kan leren. Uiteindelijk wil ik het zelf kunnen!

Aline Cliënt

Aanmeldformulier wonen

Download Lees voor

Aanmeldformulier wonen