Trainingshuis Aïda

Wil je graag zelfstandig wonen? Het programma van trainingshuis Aïda kan je hierbij ondersteuning bieden

Aïda 18, Capelle a/d IJssel

088 - 993 12 95

Zelfstandig wonen

Het trainingshuis Aida van ASVZ is een locatie voor verblijf zonder behandeling en bevindt zich in Capelle aan den IJssel. De cliënten hebben ieder een eigen appartement. Er is 24 uur per etmaal achterwacht aanwezig vanuit een nabijgelegen locatie van de ASVZ. Binnen het trainingshuis volgen cliënten een trainingsprogramma om toe te werken naar zelfstandig wonen. Het trainingshuis is een plek waar cliënten behalve training ook ervaring kunnen opdoen in het zelfstandig wonen. Ze ervaren hoe het is om een eigen appartement te hebben en wat er allemaal komt kijken bij zelfstandig wonen.

TripleC_04

Doelen behalen

Binnen het trainingsprogramma wordt gewerkt met doelen. Dit zijn zowel praktische doelen (zoals koken en huishouden) als persoonlijke ontwikkelingsdoelen (sociaal en emotioneel). Het uitgangspunt is dat er in eerste instantie veel vaardigheden samen met de begeleider geoefend worden om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van de cliënt.

Tijdens de voortgang van de training bekijken persoonlijk begeleider en cliënt samen welke begeleidingsafspraken er nodig zijn. In het toewerken naar zelfstandigheid zullen er in de loop van de training afspraken afvallen omdat de cliënt steeds zelfstandiger wordt. De trainingsduur varieert per cliënt, maar is gemiddeld zo’n twee jaar. Het is een vrijwillige vorm van hulpverlening.

Vaardigheden leren

Binnen het trainingsprogramma worden cliënten getraind in het zelfstandig wonen. Samen met de cliënt wordt een trainingsprofiel ingevuld om te kijken over welke vaardigheden de cliënt al beschikt en welke hij/zij nog wil leren in het toewerken naar zelfstandig wonen.

Voorbeelden :

  • koken en boodschappen doen
  • huishouden
  • administratie: post openen, beantwoorden en opbergen
  • financiën: omgaan met je budget en betalingen op tijd doen
  • sociaal netwerk: contact onderhouden met familie, vrienden en buren
  • dag indelen: werk of dagbesteding en vrije tijd
  • contact met instanties: gesprekken voeren en telefonisch contact

Verder wordt er aandacht besteed aan zaken als: ‘opkomen voor jezelf’, ‘grenzen aangeven’, ‘keuzes maken’, ‘beslissingen nemen’.

TripleC_04
TripleC_04

Inloop mogelijkheid

Er is naast de begeleiding ook een dagelijkse inloop mogelijkheid. Het inloopmoment is bedoeld voor vragen die niet kunnen blijven liggen tot de volgende afspraak.

Het trainingsprogramma is te volgen binnen het trainingshuis, maar daarnaast ook mogelijk voor cliënten die een eigen woning huren. Zij worden dan thuis begeleid. Het trainingsprogramma wordt geboden door begeleiders vanuit het trainingshuis.