Ouder en kind woningen

Woningen waarbij ouders met kinderen met behulp van begeleiding zelfstandig kunnen wonen.

Meer weten over deze vorm van wonen?

088-993 12 95

Ouder en kind

Steeds vaker krijgen wij als zorgorganisatie te maken met vrouwen/ouders met een verstandelijke beperking die voor het eerst zwanger zijn of reeds een of meer kinderen hebben. Hoewel ASVZ geen aanmoedigingsbeleid voorstaat, willen wij wel zo goed mogelijk ondersteuning bieden aan deze ouders, ook in het belang van het (ongeboren) kind. Kijk ook op de website Kinderwens en ouderschap voor meer informatie. In de loop van de tijd hebben wij behoorlijk wat ervaring opgedaan in het begeleiden van zwangere moeders en ouders met een verstandelijke beperking.

Enkele jaren geleden dienden zich bij ASVZ de eerste jonge ouders aan. Dit gebeurde onder meer via projecten voor begeleid zelfstandig wonen, zorgconsulenten van de SPD/MEE of de voogdijvereniging. De vragen die sindsdien gesteld worden, variëren van begeleiding bij de zwangerschap en de geboorte van het kind tot ondersteuning bij de verzorging en opvoeding. Ook is er vaak behoefte aan meer of minder intensieve woonbegeleiding of relatieondersteuning. Dit heeft geleid tot diverse begeleidingsvormen: van ambulante begeleiding bij een cliënt of gezin aan huis tot 24-uurs begeleiding binnen een woonproject.

Woonproject voor ouders en kinderen

De afgelopen jaren zijn bij ASVZ enkele woonprojecten van start gegaan voor de opvang en ondersteuning van ouders met kinderen. Het gaat om appartementencomplexen van wisselende grootte, waar ouders met hun kind(eren) zelfstandig kunnen wonen en terug kunnen vallen op begeleiding die vierentwintig uur per dag in het pand aanwezig is.

Het woonproject voor ouders met kinderen is enigszins verwant aan het trainingshuis voor mensen die zelfstandig willen leren wonen. Doel van het ouder en kind-project is eveneens om mensen te trainen zelfstandig te wonen, maar dan samen met hun kind of kinderen. De ouders worden ondersteund bij het aanleren van praktische vaardigheden en bij de opvoeding van hun kind(eren). Dit laatste vraagt de meeste aandacht. Omdat een aantal (sociaal-emotionele) vaardigheden waarschijnlijk nooit geleerd kan worden, zullen veel ouders blijvend hulp nodig hebben om de eigen tekorten door anderen te laten aanvullen.

Anders dan bij de trainingshuizen is de begeleiding in het woonproject voor ouders en kinderen er niet in eerste instantie op gericht om mensen te laten doorstromen naar een andere vorm van begeleid zelfstandig wonen. Een enkeling zal hier misschien wel toe in staat zijn maar voor de meerderheid gaat het toch om langdurige en zeer intensieve begeleiding, in de hoop dat met de geboden ondersteuning ouder en kind bij elkaar kunnen blijven.

Methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering

Het project Ouder en kind kan worden opgevat als de meest intensieve vorm van gezinsbegeleiding. Daarom is er ook regelmatig overleg met de gedragsdeskundigen die zich hebben gespecialiseerd in gezinsbegeleidingsmethodieken.

Er zijn contacten met een aantal universiteiten, onder andere in Amsterdam en Gent, ten behoeve van onderzoek en deskundigheidsbevordering. Wat men vooral wil bekijken is welke factoren leiden tot succesvol ouderschap, wat de mogelijkheden zijn in het ondersteunen van de cliënten en waar nog gaten zitten. Tevens is aansluiting gezocht bij landelijke platforms en werkgroepen rondom ouderschap en kinderwens bij mensen met een verstandelijke beperking. Ook worden er bijdragen geleverd aan (inter)nationale conferenties omtrent dit onderwerp.