Ouderinitiatieven

ASVZ heeft ouderlijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Wij erkennen dan ook de behoefte van ouders om zelf de regie in handen te nemen.

Meer informatie over onze ouderinitiatieven?

088-993 12 95

Een ouderinitiatief starten

Er zijn steeds meer ouders die zelf vorm willen geven aan de woonomgeving van hun kind en willen hier zelf een rol in blijven vervullen. Ze kiezen ervoor om zelf een woning op te richten, in plaats van gebruik te maken van bestaande woningen. Op dit moment kan dat gebeuren via het concept “gescheiden wonen en zorg” waarbij de zorg wordt ingekocht middels een PGB en de woonlasten betaald worden uit een eigen inkomen of uitkering. Ouders kunnen samen met andere ouders een groep formeren rondom hun kinderen om uiteindelijk te komen tot de realisatie van een kleinschalige woonvoorziening in de eigen omgeving.  Deelname aan het maatschappelijke verkeer in de vertrouwde omgeving wordt hiermee vergemakkelijkt.  Contacten met familie, vrienden en buren zijn hierbij van groot belang.

Voordat het zover is heeft men vaak een lange weg te gaan. Het vinden van een juiste locatie, al dan niet in overleg met een woningbouwvereniging of gemeente is meestal de moeilijkste stap. Als ouders andere belangstellende ouders hebben gevonden, wordt er een stichting of een vereniging opgericht. Met elkaar worden zaken besproken als visie rondom het wonen, doelgroep, inbreng van de ouders en welke zorgaanbieder wordt er gekozen.
ASVZ heeft ouderlijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Wij erkennen dan ook de behoefte van ouders om zelf de regie in handen te nemen. Ruim 40 jaar geleden is ASVZ ook ontstaan uit een initiatief van ouders. Wij zoeken daarom nadrukkelijk aansluiting bij de ouderinitiatieven en willen ze graag, waar het maar kan, ondersteunen.

ASVZ de was doen 018.jpg

Ervaring

ASVZ heeft inmiddels veel ervaring met dit soort vragen. De ondersteuning die ouders van ASVZ kunnen krijgen, betreft onder meer:

 • Begeleiden bij het realiseren van de huisvesting
 • Screening van de toekomstige bewoners
 • Begeleiding bij het samenstellen van de groep(en): wie woont waar en bij wie
 • Ondersteuning door orthopedagoog of AVG (arts verstandelijk gehandicapten)
 • Advisering vanuit het therapeutenteam, bijvoorbeeld met betrekking tot ergotherapie
 • Ondersteuning bij het aanvragen van indicatie en PGB
 • Advisering ten aanzien van fondsenwerving
 • begeleiden van het groepsproces van zowel ouders als toekomstige bewoner
 • Adviezen op financieel gebied
 • Advies en ondersteuning op andere terreinen
 • Begeleiding en zorg bij het wonen na de realisatie

Overzicht van ouderinitiatieven (bestaand en in oprichting)

Op dit moment geeft ASVZ ondersteuning aan verschillende ouderinitiatieven:

 • ‘Eigenstandig Wonen’, Gorinchem
 • 'De Flat' , Gouda
 • Ouderinitiatief Tilburg
 • ‘Terp’, Breda
 • Gewoon Wonen Breda
 • Ouderinitiatief Krimpen aan de Lek de Uitkijk
 • Ouderinitiatief Lekkerkerk
 • 'Olivier', Moergestel
 • 'Goed Wonen', Oisterwijk
 • Wonen in Samenhang Poortugaal het WISH huis
 • 'Chapeau Woonkring', Uden
 • De Parel, Sprundel
 • Hethuis, Leidschendam
 • Villa Eigen Wijze, Zoetermeer
 • Stichting de Zuidplas, Moordrecht
 • WIBOZ, Bergen op Zoom
 • Ouderinitiatief Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel
 • Ouderinitiatief 'Villa Voorschot', Voorschoten
 • Ouderinitiatief 'De Parel' in Bodegraven
 • De Regenboog, Vianen
 • 'Wierde', Breda

In oprichting:

 • Hethuis, Leidschendam
 • Villa Eigenwijze, Zoetermeer
 • Stichting de Zuidplas, Moordrecht
 • Wiboz,  Bergen op Zoom
 • Prinsessenpark, Krimpen aan de IJssel
 • Puzzelstuk, Leiden
 • Droom je thuis, Naaldwijk
 • Ouderinitiatief Waddinxveen
 • Villa Stoer – Albrandswaard

ASVZ Werkgebied Ouderinitiatieven.jpg