Voor ouders/verwanten

Op deze pagina vindt u meer informatie voor ouders/verwanten van cliënten van ASVZ.

Vragen?

Heeft u ergens vragen over of misschien een klacht? Praat erover, dan kunnen we samen werken aan een oplossing. Onderaan de pagina kunt u de klachtenregeling downloaden.

We willen u ook wijzen op de privacystatement van ASVZ. Er zijn er een aantal zaken veranderd sinds de ingang van de AVG op 25 mei 2018.

Wilt u meer weten hoe we omgaan met de gegevens van uw verwant? bekijk het document Verwerking persoonsgegevens cliënten.

Wilt u graag het dossier inzien van uw verwant? U kunt uw verzoek indienen via info@asvz.nl. Via deze weg zorgen we ervoor dat u verzoek bij de juiste persoon terecht komt.

Ouders voor ouders

Heeft u een kind of familielid die begeleiding krijgt van ASVZ? Dan is het soms fijn om met een andere ouder of verwant te praten. Iemand die vergelijkbare dingen meemaakt en begrijpt waar u het over hebt. Ouder voor ouders kan hierbij helpen. Bij de ouder-verwantenvereniging (OVV) zijn mensen beschikbaar die met u willen praten. U kunt hiernaar informeren bij het secretariaat van de OVV. Uiteraard wordt er zorgvuldig met uw vraag omgegaan. Meer informatie? Bekijk hier de flyer.

OVV-bestuurslid Marthy Wachtberger vertelt waarom Ouders voor ouders is opgericht.

Ouder-/ verwantenvereniging Merwebolder/ Lingebolder

De ouder-verwantenvereniging Merwebolder/Lingebolder (OVV) is een vereniging van ouders, verwanten en bezoekvrijwilligers van bewoners/cliënten van de Merwebolder, Lingebolder en daarbij behorende woningen en dagbestedingen, welke door ASVZ worden geëxploiteerd. De OVV komt op voor de belangen van deze bewoners/cliënten, hun ouders en andere familieleden/verwanten. Kwaliteit van leven staat hierbij centraal.

Wilt u lid worden of wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van de OVV.

Familievereniging Vincentius (FVV)

De familievereniging is van oudsher de vraagbaak voor ouders, broers en zussen van bewoners omtrent het reilen en zeilen op Vincentius. Structureel twee keer per jaar wordt de familievereniging op directe en praktische wijze door de groepsvertegenwoordigers bijgepraat en geïnformeerd over de gang van zaken op Vincentius. Dit stelt haar in staat uit de eerste hand te reageren (en ook navenant te handelen). Als u de jaarverslagen van de familievereniging leest, kunt u een indruk krijgen van wat er zoal ter behandeling op tafel komt.

Familieleden en naastbetrokkenen van de bewoners kunnen via aanmelding lid worden van onze vereniging. De contributie bedraagt per jaar € 15,00 maar een hoger bedrag is altijd welkom.

Het bankrekeningnummer van de vereniging is:
NL33 RABO 0332 2439 58 t.n.v. Familievereniging Vincentius

Indien u contact wilt opnemen met de familievereniging:

Familievereniging Vincentius
p/a ASVZ locatie Vincentius
Schoorstraat 4
5071 RA Udenhout.

e-mail: familieverenigingvincentius@asvz.nl

Bijeenkomst Wet zorg en dwang

De Centrale cliëntenraad (CCR), Regioraad en OVV/FVV nodigen de ouders/verwanten van cliënten en medewerkers van ASVZ uit voor een bijeenkomst over de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet gaat in op 1 januari 2020. Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking die (on)vrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet ook de (on)vrijwillige opname. De raad van bestuur is ook aanwezig tijdens de bijeenkomst.


Er wordt een presentatie gegeven door Edwin van Breemen van Iederin.
De volgende vragen worden tijdens deze bijeenkomst beantwoord:

  • Wat is de Wet zorg en dwang?
  • Voor wie is de Wet zorg en dwang?
  • Wat is (on)vrijwillige zorg?
  • Wanneer is iemand wils(on)bekwaam?
  • Wat is de rol van de wettelijk vertegenwoordiger?
  • Hoe kunnen wij ons daar samen op voorbereiden?


De bijeenkomsten zijn op de volgende data van 19.30 tot 21.30 uur:

  • Woensdag. 13 nov. in Rotterdam Zevenkamp, Leger des Heils, Kooikerweg 10
  • Maandag 18 nov. in de kapel te Udenhout
  • Woensdag 20 nov. in het restaurant van de Lingebolder
  • Maandag 27 nov. in de Ark op de Merwebolder


Meer weten? Aanmelden?

Neem dan contact op met Ellen Zuidema: ezuidema@asvz.nl of 06 - 13 49 78 46.