Ouders en familie

Op deze pagina vindt u meer informatie voor ouders/verwanten van cliënten van ASVZ.

Informatiepagina over corona

Vragen?

Heeft u ergens vragen over of misschien een klacht? Praat erover, dan kunnen we samen werken aan een oplossing. Onderaan de pagina kunt u de klachtenregeling downloaden.

We willen u ook wijzen op de privacystatement van ASVZ. Er zijn er een aantal zaken veranderd sinds de ingang van de AVG op 25 mei 2018.

Wilt u meer weten hoe we omgaan met de gegevens van uw verwant? bekijk het document Verwerking persoonsgegevens cliënten.

Wilt u graag het dossier inzien van uw verwant? U kunt uw verzoek indienen via info@asvz.nl. Via deze weg zorgen we ervoor dat u verzoek bij de juiste persoon terecht komt.

Ouders voor ouders

Heeft u een kind of familielid die begeleiding krijgt van ASVZ? Dan is het soms fijn om met een andere ouder of verwant te praten. Iemand die vergelijkbare dingen meemaakt en begrijpt waar u het over hebt. Ouders voor Ouders kan u hierbij helpen. 

Een luisterend oor
Ouders voor ouders biedt een luisterend oor voor ouders/verwanten en naaste familie van cliënten die begeleiding krijgen van ASVZ. Het initiatief is er voor kleine en grote vragen. Of voor mensen die hun hart willen luchten. Het contact kan een persoonlijk gesprek zijn, maar het kan ook via de mail of telefonisch. Ouders voor ouders heeft geheimhoudingsplicht.

Ouder-/Verwantenvereniging
Ouders voor ouders is een initiatief van de Ouder-/Verwantenvereniging (OVV). En werkt in alle regio's van ASVZ. Ook als u geen lid bent van de oudervereniging kunt u bij Ouders voor ouders terecht. Bij de OVV zijn mensen beschikbaar die met u willen praten. 

Meer weten?
Wilt u weten wat Ouders voor ouders voor u kan betekenen? Neem dan contact op met de OVV: 06 - 23 20 46 19 of oudersvoorouders@asvz.nl. Of kijk op deze pagina voor meer voor informatie.

Meer informatie Ouders voor ouders

Hieronder vindt u meer informatie over Ouders voor ouders. U kunt de flyer lezen. In de video vertelt OVV-bestuurslid Marthy Wachtberger waarom Ouders voor ouders is opgericht. Of lees het artikel met Marthy en Corrie uit AanZet - het magazine van ASVZ.

Download Lees voor

Flyer Ouders voor ouders

Download Lees voor

Ouders voor ouders in de praktijk

Ouder-/verwantenvereniging Merwebolder/Lingebolder (OVV)

De ouder-verwantenvereniging Merwebolder/Lingebolder (OVV) is een vereniging van ouders, verwanten en bezoekvrijwilligers van bewoners/cliënten van de Merwebolder, Lingebolder en daarbij behorende woningen en dagbestedingen, welke door ASVZ worden geëxploiteerd. De OVV komt op voor de belangen van deze bewoners/cliënten, hun ouders en andere familieleden/verwanten. Kwaliteit van leven staat hierbij centraal.

Wilt u lid worden of wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van de OVV.

Familievereniging Vincentius (FVV)

De familievereniging is van oudsher de vraagbaak voor ouders, broers en zussen van bewoners omtrent het reilen en zeilen op Vincentius. Structureel twee keer per jaar wordt de familievereniging op directe en praktische wijze door de groepsvertegenwoordigers bijgepraat en geïnformeerd over de gang van zaken op Vincentius. Dit stelt haar in staat uit de eerste hand te reageren (en ook navenant te handelen). Als u de jaarverslagen van de familievereniging leest, kunt u een indruk krijgen van wat er zoal ter behandeling op tafel komt.

Familieleden en naastbetrokkenen van de bewoners kunnen via aanmelding lid worden van onze vereniging. De contributie bedraagt per jaar € 15,00 maar een hoger bedrag is altijd welkom.

Het bankrekeningnummer van de vereniging is:
NL33 RABO 0332 2439 58 t.n.v. Familievereniging Vincentius

Indien u contact wilt opnemen met de familievereniging:

Familievereniging Vincentius
p/a ASVZ locatie Vincentius
Schoorstraat 4
5071 RA Udenhout.
e-mail: familieverenigingvincentius@asvz.nl

Meer weten over de FVV? Kijk dan op deze pagina

Downloads

Download Lees voor

Beleid klachten regeling

Download Lees voor

Verwerking persoons gegevens

Download Lees voor

Werken aan wensen

Download Lees voor

Handleiding mijn dossier

Download Lees voor

Formulier voor toestemming inzage mijn dossier cliënten

Download Lees voor

Formulier voor toestemming inzage mijn dossier wettelijk vert.

Download Lees voor

Zorgvergoeding Wet langdurige zorg (Wlz)

Download Lees voor

Familie- vereniging Vincentius (FVV)

Download Lees voor

Ouder-verwanten vereniging Merwebolder/ Lingebolder