Coronavirus

ASVZ vindt het belangrijk om u goed te informeren over het coronavirus. Op deze pagina vindt u informatie over de maatregelen en de werkwijze van ASVZ rond het coronavirus.

Informatie voor cliënten over het coronavirus?

Dat staat op deze pagina. Klik hier.

Wat staat er op deze pagina?

U vindt op deze pagina de volgende informatie over de maatregelen en de werkwijze van ASVZ rond het coronavirus. Klik op de link om direct naar de juiste informatie te gaan. 

Coronavaccinatie

Iedereen wil graag weer leven zonder corona. Een vaccin tegen corona is de belangrijkste stap naar een leven zonder coronaregels. Als genoeg mensen zich laten vaccineren, krijgen we steeds meer vrijheid en minder coronaregels.

De meest kwetsbaren en hun zorgverleners eerst
Er zijn niet meteen genoeg vaccins voor iedereen. Daarom heeft de overheid een volgorde bepaald waarin groepen zich kunnen laten vaccineren. Als eerste zijn de meest kwetsbaren in verpleeghuizen en zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking en hun zorgmedewerkers aan de beurt. Zorgmedewerkers in verpleeghuizen krijgen als eerste een oproep. Het vaccineren start vanaf 8 januari.

Op centrale priklocaties
Het eerste vaccin dat Nederland krijgt, is van BioNTech/Pfizer. Dit vaccin wordt nu in grote verpakkingen aangeboden en moet op 80 graden onder nul bewaard worden. Dat kan alleen op centrale priklocaties. Daarom krijgen de zorgverleners van de meest kwetsbaren dit vaccin. Zij kunnen daar namelijk makkelijk naar toe komen.

Via instellingsartsen of huisartsen
Zodra er meer vaccins zijn goedgekeurd en beschikbaar komen, zijn bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking aan de beurt. Waarschijnlijk krijgen zij het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Dit krijgen zij van hun eigen instellingsarts of huisarts. Natuurlijk geeft u, net als bij de griepprik, vooraf toestemming voor deze vaccinatie.

Meer informatie
De overheid geeft informatie op www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen bellen naar 0800-1351. Op www.steffie.nl vindt u eenvoudige uitleg over vaccineren.

Woonlocaties

Update corona
Dit najaar heeft Nederland te maken met ‘de tweede golf’. Ook bij ASVZ zijn er meer medewerkers en cliënten die besmet raken met het coronavirus. We publiceren iedere week een overzicht met de omvang van het aantal besmettingen. Ouders en verwanten hebben in week 51 een brief met meer informatie over een aantal ontwikkelingen ontvangen. Klik hier om deze brief te lezen.

Bezoekregeling 
Er mogen maximaal twee personen tegelijk op bezoek komen. ASVZ stelt geen maximum aan de duur en frequentie van het bezoek. Om het coronavirus buiten de deur te houden, gelden daarnaast de volgende regels: 

 • Algemene hygiënemaatregelen: 
  o was uw handen bij binnenkomst en vertrek
  o hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  o gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze direct weg en was uw handen
  o schud geen handen
  o houd 1,5 meter afstand (dus ook van ASVZ-medewerkers en andere cliënten
 • Per cliënt geldt een maximum van twee bezoekers per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Bezoek maakt van tevoren een afspraak met de begeleiding. Zodat we kunnen voorkomen dat er dagelijks niet te veel mensen (tegelijk) aanwezig zijn op de woning. 
 • Het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimten is vanaf 1 december verplicht. De gebouwen van ASVZ zijn geen publieke binnenruimten. Wel doen we een dringend verzoek aan bezoekers om een niet-chirurgisch mondneusmasker, in de volksmond mondkapje, te dragen. Bezoek moet dit zelf meenemen.
 • Bezoekers die zelf klachten hebben - zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging en/of verlies van reuk en smaak - zijn niet welkom. Dit geldt ook als iemand uit het huishouden van het bezoek deze klachten heeft. 
 • Bij besmetting of een vermoeden van een besmetting op een woning is de bezoekregeling niet meer van kracht. 

Logeren
Cliënten kunnen logeren of op bezoek gaan bij dezelfde personen die op bezoek komen. Dit zijn de regels: 

 • De algemene hygiënemaatregelen, zoals hierboven staan, blijven van kracht.
 • Houd 1,5 meter afstand. 
 • Ook hier geldt: als er niet meer dan twee gasten (inclusief de cliënt) zijn. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Cliënten mogen niet logeren of op bezoek gaan als zij zelf of degene waar ze naar toe gaan klachten hebben (zoals hoesten en/of neusverkouden en/of koorts). 

Ondersteuning Thuis

ASVZ heeft de begeleiding aan cliënt van Ondersteuning Thuis aangepast. Dat doen we om het risico op besmetting en verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.  

Krijgt u Ondersteuning Thuis? Dan spreekt uw begeleider met u af wanneer hij of zij bij u thuis langs komt. Daarnaast heeft u telefonisch of via beeldbellen contact hebben met uw begeleider. Voor ieders gezondheid en veiligheid zijn er regels voor huisbezoek.

Meer informatie staat in deze brief. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw begeleider.

Dagbesteding

Het ministerie heeft aangegeven dat er voor iedere cliënt een passende vorm van dagbesteding beschikbaar moet zijn. Dat geldt zowel voor cliënten die in een instelling verblijven als voor cliënten die thuis wonen.

Cliënten die bij ASVZ wonen
De reguliere dagbesteding, in de vorm die we voorheen gewend waren, is gesloten. We kijken nu in overleg met cliënt, het netwerk, begeleiding en orthopedagoog wat er nog meer nodig en wenselijk is. Daarnaast zijn er kleine, vaste groepen samengesteld die op locatie een aangepaste vorm van dagbesteding krijgen. Deze alternatieve vorm van dagbesteding is voorlopig verlengd tot en met 1-4-2021.

Thuiswonende en zelfstandig wonende cliënten
Ook met thuiswonende en zelfstandig wonende cliënten maken we op maat afspraken over de manier waarop dagbesteding kan plaatsvinden. Alles gaat in nauw overleg tussen teamleiders, cliënten en hun ouders/verwanten. Dit zal een aangepaste vorm van dagbesteding zijn, mogelijk niet op dezelfde locatie, met dezelfde begeleider of met hetzelfde/bekende werk. Er zal, gezien de nog beperkte mogelijkheden van vervoer, samen met cliënten en ouders/verwanten worden gekeken naar alternatieven (zelf halen en brengen, zelfstandig met de fiets of anderszins of met het openbaar vervoer). Deze alternatieve vorm van dagbesteding is voorlopig verlengd tot en met 1-4-2021.

Logeerhuizen, BSO en kinderdagcentra

De logeerhuizen, buitenschoolse opvang (BSO) en kinderdagcentra van ASVZ blijven open. We volgen hierin de landelijke richtlijnen voor onderwijs en kinderopvang en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Ouders en verwanten hebben in week 51 een brief met meer informatie over de ontwikkelingen ontvangen. Klik hier om deze brief te lezen.

Wanneer mag een verkouden kind wel of niet naar de opvang?

Deze beslisbomen zijn ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM.

Vragen?
Neem dan contact op met de teamleider van uw locatie. 

Preventie en besmetting op de woning

Hoe gaan we te werk?

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over de maatregelen en de werkwijze van ASVZ rond het coronavirus. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de locatie van uw kind of verwant.

Nog steeds kunnen we de zorg en begeleiding niet altijd bieden zoals cliënten en u van ons gewend bent. Dat geldt bijvoorbeeld voor de dagbesteding die nog steeds veel in en om de woning plaatsvindt. Het is lastig om nu een verdere opbouw van de dagbesteding te voorspellen. Voorzichtigheid blijft geboden, zeker omdat er nog geen vaccin of medicijn tegen het coronavirus is. ASVZ volgt de ontwikkelingen rond het virus op de voet. Als het verantwoord is om weer een stapje richting verdere versoepeling te zetten, dan doen we dat. Uiteraard informeren we cliënten en verwanten hierover en we bespreken samen op welke manier de versoepeling het beste past bij uw kind of verwant.

We hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland in maart 2020 veel kennis en ervaring opgedaan. Dat is van grote waarde nu het aantal besmettingen weer toeneemt. We kunnen putten uit onze ervaringen met richtlijnen die verspreiding van het virus kunnen beperken en met bewoners die in quarantaine of isolatie moeten verblijven. We houden grondige evaluaties op woningen waar bewoners besmet zijn geweest en kijken wat we hiervan kunnen leren voor de toekomst. Daarnaast zorgen we ervoor dat de voorraad beschermingsmiddelen op peil blijft. Ten slotte evalueren we ons handelen. Dat doen we zelf en samen met cliënten, verwanten en vertegenwoordigers. Alles doen we met het doel hiervan te leren en te gebruiken bij een nieuwe uitbraak.

We houden onze voorraad beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, schorten, brillen en handschoenen nauwlettend in de gaten. We kopen zelf middelen in bij erkende, betrouwbare leveranciers en krijgen ook materialen via de regionale verdeelcentra. Door de afgelopen maanden hebben we meer inzicht gekregen in de hoeveelheid beschermingsmiddelen die nodig is en we zorgen ervoor dat er steeds voldoende voorraad is. 

We zijn ons ervan bewust dat cliënten de dagbesteding op locatie missen. Die vertrouwde, veilige structuur is voor hen belangrijk. Nog steeds vindt de dagbesteding veel in en om de woning plaats. Daarnaast hebben we kleine, vaste groepen samengesteld die op locatie dagbesteding hebben. We proberen de dagbesteding zoveel mogelijk op maat te regelen, met goede afstemming tussen de cliënt, verwanten, begeleiding en de orthopedagoog.

Als een bewoner besmet is met het coronavirus, verblijft deze persoon in isolatie. Tot op heden hebben we alle zieken op hun eigen kamer in isolatie kunnen verplegen. Gelukkig hoefde niemand in het ziekenhuis opgenomen te worden. Besmette medewerkers blijven thuis, totdat zij geen klachten meer hebben. Als iemand op een woning besmet is, worden de eerste contactpersonen van alle bewoners geïnformeerd. Vanwege ieders gezondheid en om verdere  verspreiding te voorkomen, kan het noodzakelijk zijn dat de gehele woning tijdelijk geen bezoek mag ontvangen of dat het even niet mogelijk is om te gaan logeren. Gezondheid en veiligheid staan dan voorop.

Als een bewoner klachten heeft die kunnen duiden op een coronabesmetting, neemt de begeleider contact op via een speciale telefoonlijn. De melding komt binnen bij de Helpdesk Medische dienst, die bepaalt of een cliënt in isolatie gaat en/of getest moet worden. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Medewerkers die gezondheidsklachten hebben die kunnen duiden op corona, laten zich testen door de GGD. Zij krijgen voorrang in de teststraten van de GGD, zodat ze sneller de uitslag hebben. Tot de uitslag mag een medewerker niet op de woning werken. Als de uitslag negatief is, d.w.z. medewerker heeft geen corona, kan diegene weer aan het werk. Als de uitslag positief is, d.w.z. medewerker heeft wel corona, blijft degene thuis. ASVZ doet dan binnen de organisatie bron- en contactonderzoek om te voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden op de locatie. Als er een besmetting op de locatie van uw kind of verwant is, ontvangt u via de teamleider of persoonlijk begeleider meer informatie. We kunnen dan eventueel extra maatregelen nemen, zoals quarantaine van de woning of tijdelijk minder/geen bezoek. 

Net als in de rest van Nederland zijn er bij ASVZ ook medewerkers en cliënten die besmet raken met het coronavirus. We publiceren iedere week een overzicht van de omvang van het aantal besmettingen. We volgen strikt de voorzorgs- en hygiënemaatregelen van de overheid en vragen u om hier tijdens uw bezoek op de woning zich ook goed aan te houden. 

We houden evaluaties op woningen waar een besmetting is geweest. De ervaringen op die locatie nemen we mee in de aanpak op andere woningen. Daarnaast willen we graag van ouders en/of vertegenwoordigers weten hoe zij de begeleiding tijdens de eerste coronamaanden hebben ervaren. Wat is goed gegaan en wat kunnen we verbeteren. Het ervaringsonderzoek is inmiddels gesloten. We gaan nu de resultaten analyseren. 

Update corona
Dit najaar heeft Nederland te maken met ‘de tweede golf’. Ook bij ASVZ zijn er meer medewerkers en cliënten die besmet raken met het coronavirus. We publiceren iedere week een overzicht met de omvang van het aantal besmettingen. Ouders en verwanten hebben in week 51 een brief met meer informatie over een aantal ontwikkelingen ontvangen. Klik hier om deze brief te lezen.

Bezoekregeling 
Er mogen maximaal twee personen tegelijk op bezoek komen. ASVZ stelt geen maximum aan de duur en frequentie van het bezoek. Om het coronavirus buiten de deur te houden, gelden daarnaast de volgende regels: 

 • Algemene hygiënemaatregelen: 
  o was uw handen bij binnenkomst en vertrek
  o hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  o gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze direct weg en was uw handen
  o schud geen handen
  o houd 1,5 meter afstand (dus ook van ASVZ-medewerkers en andere cliënten
 • Per cliënt geldt een maximum van twee bezoekers per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Bezoek maakt van tevoren een afspraak met de begeleiding. Zodat we kunnen voorkomen dat er dagelijks niet te veel mensen (tegelijk) aanwezig zijn op de woning. 
 • Het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimten is vanaf 1 december verplicht. De gebouwen van ASVZ zijn geen publieke binnenruimten. Wel doen we een dringend verzoek aan bezoekers om een niet-chirurgisch mondneusmasker, in de volksmond mondkapje, te dragen. Bezoek moet dit zelf meenemen.
 • Bezoekers die zelf klachten hebben - zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging en/of verlies van reuk en smaak - zijn niet welkom. Dit geldt ook als iemand uit het huishouden van het bezoek deze klachten heeft. 
 • Bij besmetting of een vermoeden van een besmetting op een woning is de bezoekregeling niet meer van kracht. 

Logeren
Cliënten kunnen logeren of op bezoek gaan bij dezelfde personen die op bezoek komen. Dit zijn de regels: 

 • De algemene hygiënemaatregelen, zoals hierboven staan, blijven van kracht.
 • Houd 1,5 meter afstand. 
 • Ook hier geldt: als er niet meer dan twee gasten (inclusief de cliënt) zijn. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Cliënten mogen niet logeren of op bezoek gaan als zij zelf of degene waar ze naar toe gaan klachten hebben (zoals hoesten en/of neusverkouden en/of koorts). 

Ouders voor ouders

Zou u het fijn vinden om met een andere ouder of verwant te praten over de gevolgen van het coronavirus? Of over iets anders dat u bezig houdt in de zorg voor uw kind of verwant? Ouders voor ouders biedt een luisterend oor voor ouders, verwanten en naaste familie van cliënten die begeleiding krijgen van ASVZ. Neem contact op met de OVV: 06 - 23 20 46 19 of ovv@asvz.nl.

Resultaten corona ervaringsonderzoek

In oktober hebben we vanuit ASVZ cliënten en hun ouders/vertegenwoordigers gevraagd wat zij vinden van de begeleiding tijdens de afgelopen coronaperiode. Wat is er goed gegaan en wat kan beter? Raadpleeg deze presentatie met de resultaten.

Contact

Heeft u een vraag die nog niet beantwoord is? Neem dan contact op met de locatie van uw kind of verwant. We helpen u graag! Vrijwilligers kunnen hun vragen stellen aan de vrijwilligerscoördinatoren of hun vaste aanspreekpunt.

Meer informatie? | externe bronnen

 • Op de website van het RIVM staat meer informatie over het coronavirus.
  Ook kunt u ze bellen op 0800-1351.
 • Op de website van de VGN vindt u veelgestelde vragen over het coronavirus in relatie tot de gehandicaptenzorg.