Coronavirus

ASVZ vindt het belangrijk om u goed te informeren over het coronavirus. Op deze pagina vindt u informatie over de maatregelen en de werkwijze van ASVZ rond het coronavirus.

Op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Kijk op het liveblog

Woonlocaties

Bezoekregeling op maat
Met zoveel verschillende cliënten met hun beperkingen vragen de algemene regels in de fase die nu voor ons ligt om invulling op maat. Want iedere cliënt, iedere behoefte, iedere locatie en iedere situatie is anders. Dat betekent dat de bezoekregeling per ASVZ-locatie kan gaan verschillen. Gezondheid, veiligheid en zorgvuldigheid staan echter altijd op nummer 1.

Dit zijn de regels voor bezoek:

 • De algemene hygiënemaatregelen blijven van kracht:
  o Was uw handen
  o Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  o Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze direct weg en was uw handen
  o Schud geen handen
  o Houd 1,5 meter afstand (dus ook van ASVZ-medewerkers en andere cliënten)
 • Geen bezoek in de woning en cliënten kunnen ook nog niet op visite bij iemand thuis.
 • Het bezoek is dus buiten de woning zonder afscherming, maar bezoek en bewoner moeten wel 1,5 meter afstand houden.
 • Bewoner en bezoek mogen ook wandelen of fietsen, waarbij ze publieke ruimtes vermijden en zich houden aan de afstand van 1,5 meter.
 • Bezoek maakt een afspraak met de begeleiding en komt op het afgesproken tijdstip.
 • De begeleiding brengt de cliënt naar buiten. Bezoek mag niet binnen komen.
 • Het bezoek duurt maximaal een uur.
 • Per cliënt mogen max. 2, steeds dezelfde, personen uit het netwerk op bezoek komen.
 • Bezoekers die zelf klachten hebben, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging en/of verlies van reuk/smaak, zijn niet welkom. Dit geldt ook als iemand uit het huishouden van het bezoek deze klachten heeft.
 • Bij besmetting of een vermoeden van een besmetting op een woning is de bezoekregeling niet meer van kracht.

Voor cliënten met eigen appartement met eigen opgang zonder gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, geldt:

 • Bezoek is mogelijk volgens de RIVM-richtlijn voor mensen die zelfstandig wonen.
  o Je mag maximaal 3 mensen op bezoek ontvangen.
  o Iedereen houdt 1,5 meter afstand.
  o De begeleiding van de locatie moet vooraf op de hoogte zijn.
 • De algemene hygiënemaatregelen blijven van kracht (handen wassen, hoesten/niezen in elleboog, geen handen schudden, 1,5 meter afstand houden)

Ondersteuning Thuis

Begeleiders van Ondersteuning Thuis gaan de komende weken de huisbezoeken bij cliënten uitbreiden. Dit is mogelijk door versoepelingen die de overheid doorvoert. Krijgt u ondersteuning thuis? Dan neemt uw begeleider contact met u op. Jullie spreken dan af wanneer uw begeleider bij u thuis langs komt. U zult ook nog telefonisch of via beeldbellen contact hebben met uw begeleider. Voor ieders gezondheid en veiligheid zijn er regels voor huisbezoek. U krijgt deze week een brief met meer informatie.

Hoe werken de persoonlijk begeleiders van OT in deze tijd?
Myrthe Hoevenaars werkt bij ASVZ als persoonlijk begeleider binnen Ondersteuning Thuis in de regio Waardenland. Hoe ziet de werkdag van Myrthe er in deze tijd uit en nog belangrijker hoe blijft zij in contact met cliënten? Lees haar verhaal hier

Dagbesteding

Het ministerie heeft aangegeven dat er voor iedere cliënt per 1 juni een passende vorm van dagbesteding beschikbaar moet zijn. Dat geldt zowel voor cliënten die in een instelling verblijven als voor cliënten die thuis wonen.

Voor cliënten die bij ASVZ wonen vindt de dagbesteding sinds half maart in en om de woning plaats. Medewerkers van de dagbesteding werken sindsdien op de woningen. We blijven dit op het merendeel van de woningen voorlopig zo doen. De meeste cliënten zijn inmiddels aan deze vorm van dagbesteding gewend en medewerkers hebben alternatieve dagprogramma’s samengesteld. Op deze manier kunnen we besmetting en verspreiding van het virus zo veel mogelijk voorkomen. Er is namelijk geen contact met bewoners van andere locaties, waardoor de kans op kruisbesmetting met het virus klein is.

Daarnaast gaat een aantal woningen in beperkte mate gebruik maken van de lokalen van de dagbesteding. Dat doen zij alleen met bewoners van de eigen woning en eigen begeleiders. En het gaat veelal om woningen waar intensieve zorg wordt geboden. Op deze manier hebben woningen meer mogelijkheden om een goede, passende daginvulling te creëren. De ervaringen die we met deze groepen op doen zijn waardevol. We gebruiken dit om de dagbesteding buiten de woning stapsgewijs uit te breiden. Ook hierbij staan veiligheid en gezondheid voorop.

Voor cliënten die niet bij ASVZ wonen, maar wél bij ons dagbesteding hebben, werken we nu aan een plan om dagbesteding weer mogelijk te maken. Het gaat om een aangepaste vorm van dagbesteding. Dat betekent dat het misschien niet hetzelfde, bekende werk is en dat we gebruik moeten maken van een andere locatie. Ook kunnen er andere begeleiders aanwezig zijn. Dat werken we nu allemaal goed uit. Die voorbereiding is ook belangrijk, omdat we uiteraard voorzorgsmaatregelen in acht moeten nemen. We verwachten dat deze dagbesteding aan deze groep cliënten vanaf 8 juni kan worden aangeboden. Teamleiders nemen hierover de komende tijd contact op met deze cliënten en eventueel hun ouders of verwanten.

Logeerhuizen, BSO en kinderdagcentra

De overheid en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben richtlijnen gegeven om de begeleiding van kinderen tot en met 12 jaar vanaf 11 mei weer op te starten. Voor de begeleiding op logeerhuizen, BSO en kinderdagcentra betekent dit het volgende:

 • We gaan onze locaties vanaf maandag 11 mei stap-voor-stap openen. De vaste opvangafspraken komen te vervallen. Per locatie en per kind bekijken we wat de mogelijkheden zijn om begeleiding op de beste manier te kunnen bieden. De teamleider van de locatie neemt hierover contact op met ouders/verwanten.
 • Als een kind (of één van de gezinsleden) gezondheidsklachten heeft die te maken kunnen hebben met corona, kan hij/zij niet komen. We willen met deze regel voorkomen dat het virus zich onbedoeld verspreidt en meer mensen kan besmetten. Veiligheid en gezondheid voor cliënten en medewerkers staat voorop. 

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over de werkwijze en voorbereiding van ASVZ rond het coronavirus. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de locatie van uw kind of verwant.

Binnen ASVZ is een regiegroep aangewezen die alles rond het coronavirus regelt. Deze groep komt twee keer per week bij elkaar. In die groep zitten artsen, managers, medewerkers (infectie)preventie, orthopedagogen en ondersteunende diensten. Zij stellen maatregelen en protocollen op, bereiden toekomstscenario’s voor en volgen de adviezen op van de overheid, het RIVM en de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). Zo zijn er protocollen waarin staat beschreven wat we doen als we vermoeden dat een bewoner besmet is met het coronavirus en iggen er draaiboeken klaar die we volgen als er veel medewerkers door ziekte uitvallen. Alle voorbereiding is gericht op het garanderen van goede zorg en het beperken van verspreiding van het virus. De voorzitter van de regiegroep heeft dagelijks contact met de raad van bestuur. Het bestuur neemt uiteindelijk de beslissingen.

Lees hier 4 vragen aan Ingrid van Soest, de voorzitter van de regiegroep.

We zorgen op verschillende manieren dat er voldoende personeel is. Sinds de dagbesteding is gesloten, werken medewerkers van die groepen op de woningen. Ook medewerkers van ondersteunende diensten draaien mee op locaties. Zo kunnen we woningen ontlasten en bewoners activiteiten aan blijven bieden. We zien dat er veel creativiteit en vindingrijkheid is om alternatieve dagprogramma’s te maken. Daar zijn we trots op! Uiteraard kijken we ook vooruit en zorgen we dat we voorbereid zijn voor het geval dat veel medewerkers ziek worden. Daarom werven we ervaren en gekwalificeerde medewerkers die tijdelijk in dienst kunnen treden op het moment dat de bezetting krap wordt.

We volgen de hygiëneregels van het RIVM en de VGN. Zoals regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en zoveel mogelijk afstand houden. In ons werk is 1,5 meter afstand niet altijd mogelijk, maar we letten hier uiteraard wel op. Ook de bezoekregeling is erop gericht om verspreiding van het virus te beperken en de gezondheid van bewoners te beschermen. Al realiseren we ons dat dit een heel moeilijke, verdrietige regel is.

We houden onze voorraad beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, schorten, brillen en handschoenen nauwlettend in de gaten. We kopen zelf middelen in bij erkende, betrouwbare leveranciers en krijgen ook materialen via de regionale verdeelcentra. Er staat veel druk op leveranciers waardoor we ook alternatieven zoeken die aan de eisen voldoen. Met de huidige voorraad kunnen we flink vooruit. Ondertussen onderzoeken we nieuwe slimme oplossingen, in het aanvullen en het gebruik van materiaal, om veiligheid voor cliënten en medewerkers te blijven garanderen.

Ondanks alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen is een heel klein aantal bewoners besmet geraakt met het coronavirus. ASVZ maakt vanwege de privacy van de betrokkenen en vanwege haar geheimhoudingsplicht als zorginstelling niet publiekelijk bekend op welke locaties en/of in welke regio’s deze cliënten wonen. Ook kunnen we vanuit dit oogpunt niets zeggen over eventuele overlijdens. Daarom kunt u hier op onze website geen informatie over vinden. Als er op een woning een bewoner of medewerker besmet is, vertellen we dit wel aan de
verwanten. We leggen u dan ook uit welke voorzorgsmaatregelen we op die specifieke locatie nemen.

Het medisch team test op besmetting als iemand klachten heeft die wijzen op corona en de AVG-arts van ASVZ denkt dat testen nodig is. Een van de RIVM-richtlijnen die wij volgen is dat klachten minimaal 24 uur bestaan voor we in actie komen. Cliënten met een eigen huisarts raadplegen eerst hun eigen huisarts. Als dat niet lukt overlegt de cliënt met onze AVG-arts.

Een medewerker die klachten heeft van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts), moet zich direct voor een coronatest melden bij de arbodienst van ASVZ.

Totdat de testuitslag bekend is blijft een medewerker met koorts thuis. En een medewerker zonder koorts blijft bij voorkeur thuis of draagt een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen (ter voorkoming van besmetting van een cliënt).

Uitslag van de test?

 • Test negatief: aan het werk met algemene hygiënemaatregelen.
 • Test positief: de medewerker moet thuisblijven tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen én 48 uur koortsvrij én tenminste 24 uur symptoomvrij zijn.

Cliënten mogen niet op visite bij andere mensen of buiten afspreken. Als ouders, verwanten of het netwerk een cliënt willen ophalen om naar huis te gaan, kan dat alleen als de cliënt bij diegene blijft tot de bezoekregeling is opgeheven. Deze maatregel is verlengd tot en met 19 mei. Het is daarom belangrijk dat betrokkenen goed beseffen dat de cliënt dan een langere periode bij hen moet verblijven. 

We hebben tot nu toe alle zieke bewoners op hun eigen woning kunnen verplegen. Dat is fijn: zo kan iemand in zijn eigen vertrouwde omgeving blijven met bekende begeleiders. Zieken blijven in hun slaapkamer in isolatie en maken geen gebruik van de gezamenlijke ruimtes. Het is wel mogelijk dat iemand die ernstig ziek is, ergens anders verpleegd moet worden. Als dat om gezondheidsredenen nodig is, overleggen we dat uitgebreid met verwanten en artsen.

ASVZ wil cliënten ook graag goed informeren over het coronavirus. Daarom hebben we op de website een speciale pagina voor cliënten met informatie, zoals folders, filmpjes en nieuwsbrieven. We hebben ook een corona-telefoonlijn voor cliënten. Deze kunnen zij bellen als ze vragen over corona hebben of als ze even met iemand willen praten: elke dag bereikbaar op 06 - 20 93 94 07 tussen 10.00 en 20.00 uur. 

Ja, dat kan. Ouders voor ouders biedt ook in deze roerige tijd een luisterend oor voor ouders/verwanten en naaste familie van cliënten die begeleiding krijgen van ASVZ. Neem contact op met de OVV: 06 - 23 20 46 19 of ovv@asvz.nl.

We hebben een speciale telefoonlijn die medewerkers van woningen moeten bellen als er vragen en/of verdenkingen zijn rond het coronavirus. Deze telefoonlijn wordt bemand door twee medewerkers van de Helpdesk Medische Dienst. Zij volgen de richtlijnen van het RIVM en overleggen met de AVG-arts van ASVZ welke maatregelen er voor de betreffende bewoner nodig zijn, zoals wel of geen isolatie.

Hoe gaat dit te werk? Op deze pagina laten we dit schematisch zien.

Informatie voor cliënten over het coronavirus?

Folders, filmpjes en nieuwsbrieven staan op deze pagina

Ouders voor ouders

Zou u het fijn vinden om met een andere ouder of verwant te praten over de gevolgen van het coronavirus? Of over iets anders dat u bezig houdt in de zorg voor uw kind of verwant? Ouders voor ouders biedt een luisterend oor voor ouders, verwanten en naaste familie van cliënten die begeleiding krijgen van ASVZ. Neem contact op met de OVV: 06 - 23 20 46 19 of ovv@asvz.nl.

Vier weken in isolatie

Corine woont bij ASVZ en was positief getest op het coronavirus. Gelukkig is ze inmiddels helemaal hersteld! ‘Ik ben erg ziek geweest: koorts, verkouden, hoesten en ik viel flauw. In totaal heb ik vier weken in isolatie gezeten. De begeleiding kwam drie keer per dag mijn temperatuur meten. De eerste keer schrok ik wel toen een begeleider in een beschermend pak binnen kwam. Ik kon niet goed zien wie het was. Gelukkig wende het snel!’

Hoe heeft zus Anne deze tijd ervaren?
‘Ik schrok wel even toen ik hoorde dat Corine positief getest was op het coronavirus. De woning heeft me goed op de hoogte gehouden: elke keer als ze bij Corine waren geweest was er een contactmoment. Toen er verbetering zichtbaar was, kreeg ik er weer vertrouwen in dat Corine in het herstelproces zat. Het was erg fijn om haar te zien toen ze uit isolatie was. Dit was natuurlijk wel op afstand. Maar goed om te zien dat ze helemaal opgeknapt was!’

Lees het volledige verhaal van Corine en Anne.
Corine en Anne_over besmetting.png

Hoe gaan ASVZ-ers om met het coronavirus?

Ingrid van Zoest

Ingrid van Zoest is voorzitter regiegroep coronavirus. Zij is arts verstandelijk gehandicapten en geeft met Erika de Vreugt, ook arts en lid van de regiegroep, leiding aan de medische dienst van ASVZ.

Lees het verhaal van Ingrid.

Elise de Borst

Elise de Borst is teamleider Helpdesk Medische Dienst. Zij krijgen als eerste de telefoontjes binnen als een bewoner gezondheidsklachten heeft die kunnen duiden op een coronabesmetting.

Lees het verhaal van Elise.

Anouk van der Rest

Anouk van der Rest maakte als waarnemend teamleider een corona-besmetting mee op een woning met kwetsbare bewoners. Anouk vertelt hoe zij die periode heeft beleefd.

Lees het verhaal van Anouk.

Marco Heijkoop

Marco Heijkoop is Hoofd Logistiek en zorgt met zijn collega’s voor de inkoop en verspreiding van beschermingsmaterialen.

Lees het verhaal van Marco.

Laila Kroon

Laila Kroon is persoonlijk begeleider en zorgt in deze periode ook voor een alternatieve dagbesteding op de woning.

Lees het verhaal van Laila.

Erica Berghout

Erica Berghout is Opleidingsfunctionaris. Zij heeft een zorgachtergrond en draait tijdelijk diensten mee op een woning.

Lees het verhaal van Erica.

Contact

Heeft u een vraag die nog niet beantwoord is? Neem dan contact op met de locatie van uw kind of verwant. We helpen u graag! Vrijwilligers kunnen hun vragen stellen aan de vrijwilligerscoördinatoren of hun vaste aanspreekpunt.

Meer informatie? | externe bronnen

 • Op de website van het RIVM staat meer informatie over het coronavirus.
  Ook kunt u ze bellen op 0800-1351.
 • Op de website van de VGN vindt u veelgestelde vragen over het coronavirus in relatie tot de gehandicaptenzorg.