Coronavirus

ASVZ vindt het belangrijk om u goed te informeren over het coronavirus. Op deze pagina vindt u informatie over de maatregelen en de werkwijze van ASVZ rond het coronavirus.

Informatie voor cliënten over het coronavirus?

Dat staat op deze pagina. Klik hier.

Wat staat er op deze pagina?

U vindt op deze pagina de volgende informatie over de maatregelen en de werkwijze van ASVZ rond het coronavirus. Klik op de link om direct naar de juiste informatie te gaan. 

Coronavaccinatie

Iedereen wil graag weer leven zonder corona. Een vaccin tegen corona is de belangrijkste stap naar een leven zonder coronaregels. Als genoeg mensen zich laten vaccineren, krijgen we steeds meer vrijheid en minder coronaregels.

Vaccinatie cliënten Verblijf met behandeling
Cliënten die hiervoor toestemming hebben gegeven, hebben de vaccinatie tegen corona gekregen. Bijna 90% van de bewoners is gevaccineerd.

Vaccinatie cliënten Verblijf en Ouderinitiatieven
Cliënten van Verblijf en Ouderinitiatieven hebben een eigen huisarts die niet verbonden is aan ASVZ. Deze cliënten ontvangen een uitnodiging voor de vaccinatie tegen corona van hun eigen huisarts. Circa 85% heeft toestemming gegeven voor vaccinatie.

Vaccinatie cliënten van Ondersteuning thuis
Cliënten van Ondersteuning thuis ontvangen net als alle andere mensen in Nederland later dit jaar een uitnodiging van de GGD of huisarts.

Meer informatie
De overheid geeft informatie op www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen bellen naar 0800-1351. Op www.steffie.nl vindt u eenvoudige uitleg over vaccineren.

Woonlocaties

Weekoverzicht corona
Ook bij ASVZ zijn er medewerkers en cliënten die besmet raken met het coronavirus. We publiceren iedere week een overzicht van het aantal besmettingen.

Bezoekregeling 
U bent van harte welkom als u op bezoek wilt komen. Dat kan met vier personen per cliënt per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Het blijft belangrijk om het coronavirus buiten de deur te houden. Wanneer u op bezoek komt gelden voor alle locaties de volgende regels:

 • Algemene hygiënemaatregelen: 
  o was uw handen bij binnenkomst en vertrek
  o hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  o gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze direct weg en was uw handen
  o schud geen handen
  o houd anderhalve meter afstand (dus ook van ASVZ-medewerkers en andere cliënten
 • Bezoek maakt van tevoren een afspraak met de begeleiding. Zo zorgen we dat er dagelijks niet te veel mensen (tegelijk) aanwezig zijn op de woning. 
 • Als u op visite komt, is een mondkapje dragen verplicht als u door de woning loopt. Wij vragen u zelf een mondkapje mee te nemen. Als u zit en afstand houdt tot de begeleiding en andere bewoners kunt u het mondkapje afdoen.
 • Bezoekers die zelf klachten hebben - zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging en/of verlies van reuk en smaak - zijn niet welkom. Dit geldt ook als iemand uit het huishouden van het bezoek deze klachten heeft. 
 • Bij besmetting of een vermoeden van een besmetting op een woning is de bezoekregeling niet meer van kracht. 

Logeren
Cliënten kunnen logeren of op bezoek gaan bij dezelfde personen die op bezoek komen. Dit zijn de regels: 

 • De algemene hygiënemaatregelen, zoals hierboven staan, blijven van kracht.
 • Houd anderhalve meter afstand. 
 • Hier geldt: behalve de cliënt mogen er nog drie andere gasten per dag zijn. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Cliënten mogen niet logeren of op bezoek gaan als zij zelf of degene waar ze naar toe gaan klachten hebben (zoals hoesten en/of neusverkouden en/of koorts). 

Ondersteuning Thuis

ASVZ heeft de begeleiding aan cliënt van Ondersteuning Thuis aangepast. Dat doen we om het risico op besmetting en verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.  

Krijgt u Ondersteuning Thuis? Dan spreekt uw begeleider met u af wanneer hij of zij bij u thuis langs komt. Daarnaast heeft u telefonisch of via beeldbellen contact hebben met uw begeleider. Voor ieders gezondheid en veiligheid zijn er regels voor huisbezoek.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw begeleider.

Dagbesteding

Het ministerie heeft aangegeven dat er voor iedere cliënt een passende vorm van dagbesteding beschikbaar moet zijn. Dat geldt zowel voor cliënten die in een instelling verblijven als voor cliënten die thuis wonen.

Cliënten die bij ASVZ wonen
De reguliere dagbesteding, in de vorm die we voorheen gewend waren, is gesloten. We kijken nu in overleg met cliënt, het netwerk, begeleiding en orthopedagoog wat er nog meer nodig en wenselijk is. Daarnaast zijn er vaste groepen samengesteld die op locatie een aangepaste vorm van dagbesteding krijgen. Deze alternatieve vorm van dagbesteding is voorlopig verlengd tot 1-9-2021.

Thuiswonende en zelfstandig wonende cliënten
Ook met thuiswonende en zelfstandig wonende cliënten maken we op maat afspraken over de manier waarop dagbesteding kan plaatsvinden. Alles gaat in nauw overleg tussen teamleiders, cliënten en hun ouders/familie. Dit zal een aangepaste vorm van dagbesteding zijn, mogelijk niet op dezelfde locatie, met dezelfde begeleider of met hetzelfde/bekende werk. Er zal, gezien de beperkte mogelijkheden van vervoer, samen met cliënten en ouders/familie worden gekeken naar alternatieven (zelf halen en brengen, zelfstandig met de fiets of anderszins of met het openbaar vervoer). Deze alternatieve vorm van dagbesteding is voorlopig verlengd tot 1-9-2021.

Logeerhuizen, BSO en kinderdagcentra

De logeerhuizen, buitenschoolse opvang (BSO) en kinderdagcentra van ASVZ blijven open. We volgen hierin de landelijke richtlijnen voor onderwijs en kinderopvang en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Wanneer mag een verkouden kind wel of niet naar de opvang?

Deze beslisbomen zijn ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM.

Vragen?
Neem dan contact op met de teamleider van uw locatie. 

Preventie en besmetting op de woning

Hoe gaan we te werk?

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over de maatregelen en de werkwijze van ASVZ rond het coronavirus. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de locatie van uw kind of verwant.

Nog steeds kunnen we de zorg en begeleiding niet altijd bieden zoals cliënten en u van ons gewend bent. Dat geldt bijvoorbeeld voor de dagbesteding die op sommige plekken nog steeds in en om de woning plaatsvindt. Het is lastig om nu een verdere opbouw van de dagbesteding te voorspellen. Voorzichtigheid blijft geboden. ASVZ volgt de ontwikkelingen rond het virus op de voet. Als het verantwoord is om weer een stapje richting verdere versoepeling te zetten, dan doen we dat. Uiteraard informeren we cliënten en familie hierover en we bespreken samen op welke manier de versoepeling het beste past bij uw kind of familielid.

We hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland in maart 2020 veel kennis en ervaring opgedaan. Dat is van grote waarde als het aantal besmettingen weer toeneemt. We kunnen putten uit onze ervaringen met richtlijnen die verspreiding van het virus kunnen beperken en met bewoners die in quarantaine of isolatie moeten verblijven. We houden grondige evaluaties op woningen waar bewoners besmet zijn geweest en kijken wat we hiervan kunnen leren voor de toekomst. Ook zorgen we ervoor dat de voorraad beschermingsmiddelen op peil blijft. Ten slotte evalueren we ons handelen. Dat doen we zelf en samen met cliënten, verwanten en vertegenwoordigers. Alles doen we met het doel hiervan te leren en te gebruiken bij een nieuwe uitbraak.

We houden onze voorraad beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, schorten, brillen en handschoenen nauwlettend in de gaten. We kopen zelf middelen in bij erkende, betrouwbare leveranciers en krijgen ook materialen via de regionale verdeelcentra. In de afgelopen maanden hebben we meer inzicht gekregen in de hoeveelheid beschermingsmiddelen die nodig is en we zorgen ervoor dat er steeds voldoende voorraad is. 

We zijn ons ervan bewust dat cliënten de dagbesteding op locatie missen. Die vertrouwde, veilige structuur is voor hen belangrijk. Nog steeds vindt de dagbesteding op sommige plekken in en om de woning plaats. Ook hebben we vaste groepen samengesteld die op locatie dagbesteding hebben. We proberen de dagbesteding zoveel mogelijk op maat te regelen, met goede afstemming tussen de cliënt, verwanten, begeleiding en de orthopedagoog.

Als een bewoner besmet is met het coronavirus, verblijft deze persoon in isolatie. We verplegen alle zieken op hun eigen kamer in isolatie. Besmette medewerkers blijven thuis, totdat zij geen klachten meer hebben. Als iemand op een woning besmet is, worden de eerste contactpersonen van alle bewoners geïnformeerd. Vanwege ieders gezondheid en om verdere  verspreiding te voorkomen, kan het noodzakelijk zijn dat de gehele woning tijdelijk geen bezoek mag ontvangen of dat het even niet mogelijk is om te gaan logeren. Gezondheid en veiligheid staan dan voorop.

Als een bewoner klachten heeft die kunnen duiden op een coronabesmetting, neemt de begeleider contact op via een speciale telefoonlijn. De melding komt binnen bij de Helpdesk Medische dienst. Die bepaalt of een cliënt in isolatie gaat en  getest moet worden. Meer informatie vindt u op deze pagina.

Medewerkers die gezondheidsklachten hebben die kunnen duiden op corona, laten zich testen door de GGD. Tot de uitslag mag een medewerker niet op de woning werken. Als de uitslag negatief is, dus de medewerker heeft geen corona, kan diegene weer aan het werk. Als de uitslag positief is, dus de medewerker heeft wel corona, blijft degene thuis. ASVZ doet dan binnen de organisatie bron- en contactonderzoek om te voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden op de locatie. Als er een besmetting op de locatie van uw kind of verwant is, ontvangt u via de teamleider of persoonlijk begeleider meer informatie. We kunnen dan eventueel extra maatregelen nemen, zoals quarantaine van de woning of tijdelijk minder/geen bezoek. 

Net als in de rest van Nederland zijn er bij ASVZ ook medewerkers en cliënten die besmet raken met het coronavirus. We publiceren iedere week een overzicht van de omvang van het aantal besmettingen. We volgen strikt de voorzorgs- en hygiënemaatregelen van de overheid en vragen u om hier tijdens uw bezoek op de woning zich ook goed aan te houden. 

We houden evaluaties op woningen waar een besmetting is geweest. De ervaringen op die locatie nemen we mee in de aanpak op andere woningen. Ook willen we graag van ouders en/of vertegenwoordigers weten hoe zij de begeleiding tijdens de eerste coronamaanden hebben ervaren. Wat is goed gegaan en wat kunnen we verbeteren. Het ervaringsonderzoek is inmiddels gesloten. We gaan nu de resultaten analyseren. 

Door de coronamaatregelen konden vrijwilligers hun vrijwilligerswerk niet doen. Vrijwilligers zijn heel belangrijk in het leven van cliënten. Daarom zijn we blij dat zij weer welkom zijn als het vrijwilligerswerk past binnen de versoepelde bezoekregeling.
Wij vragen vrijwilligers contact te houden met de locatie over mogelijke inzetbaarheid binnen de maatregelen die nu gelden.

Resultaten corona ervaringsonderzoek

In oktober hebben we vanuit ASVZ cliënten en hun ouders/vertegenwoordigers gevraagd wat zij vinden van de begeleiding tijdens de afgelopen coronaperiode. Wat is er goed gegaan en wat kan beter? Raadpleeg deze presentatie met de resultaten.

Contact

Heeft u een vraag die nog niet beantwoord is? Neem dan contact op met de locatie van uw kind of verwant. We helpen u graag! Vrijwilligers kunnen hun vragen stellen aan de vrijwilligerscoördinatoren of hun vaste aanspreekpunt.

Meer informatie? | externe bronnen

 • Op de website van het RIVM staat meer informatie over het coronavirus.
  Ook kunt u ze bellen op 0800-1351.
 • Op de website van de VGN vindt u veelgestelde vragen over het coronavirus in relatie tot de gehandicaptenzorg.