Coronavirus

ASVZ vindt het belangrijk om u goed te informeren over het coronavirus. Op deze pagina vindt u informatie over de maatregelen en de werkwijze van ASVZ rond het coronavirus.

Informatie voor cliënten over het coronavirus?

Folders, filmpjes en nieuwsbrieven staan op deze pagina

Woonlocaties

Bezoekregeling 
ASVZ kan weer een versoepeling doorvoeren in de bezoekregeling. Het bezoek is nu niet meer gebonden aan maximaal 2 vaste personen per cliënt. Ook is er geen maximum gesteld aan de duur en frequentie van het bezoek. Het is wel belangrijk dat u van tevoren een afspraak maakt om langs te komen. We willen voorkomen dat er te veel mensen tegelijk aanwezig zijn.

Via de teamleider van uw woning krijgt u meer informatie. U kunt dan samen bespreken op welke manier bezoek op de woning mogelijk is. Voor verwanten is deze brief beschikbaar.

Dit zijn de regels voor bezoek:

 • De algemene hygiënemaatregelen blijven van kracht:
  o Was uw handen
  o Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  o Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze direct weg en was uw handen
  o Schud geen handen
  o Houd 1,5 meter afstand (dus ook van ASVZ-medewerkers en andere cliënten)
 • Bezoek maakt van tevoren een afspraak met de begeleiding.
 • Bezoekers die zelf gezondheidsklachten hebben (zoals hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) zijn niet welkom. Dit geldt ook als iemand uit het huishouden van het bezoek deze klachten heeft.
 • Bij besmetting of een vermoeden van een besmetting op een woning is de bezoekregeling niet meer van kracht.

Logeren
Cliënten mogen ook zelf weer logeren of op bezoek gaan. Dit zijn de regels: 

 • Houd 1,5 meter afstand. 
 • Cliënten mogen niet logeren of op bezoek gaan als zij zelf of degene waar ze naar toe gaan gezondheidsklachten hebben (zoals hoesten en/of neusverkouden en/of koorts). 

Ondersteuning Thuis

Begeleiders van Ondersteuning Thuis gaan de komende weken de huisbezoeken bij cliënten uitbreiden. Dit is mogelijk door versoepelingen die de overheid doorvoert. Krijgt u ondersteuning thuis? Dan neemt uw begeleider contact met u op. Jullie spreken dan af wanneer uw begeleider bij u thuis langs komt. U zult ook nog telefonisch of via beeldbellen contact hebben met uw begeleider. Voor ieders gezondheid en veiligheid zijn er regels voor huisbezoek. Meer informatie staat in deze brief

Dagbesteding

Het ministerie heeft aangegeven dat er voor iedere cliënt per 1 juni een passende vorm van dagbesteding beschikbaar moet zijn. Dat geldt zowel voor cliënten die in een instelling verblijven als voor cliënten die thuis wonen.

Cliënten die bij ASVZ wonen
Vanaf maart zijn de dagbestedingslocaties gesloten en is dagbesteding op de woningen aangeboden, voor zover dat mogelijk was. We maken de ruimtes van de dagbesteding nu in orde om weer gebruikt te worden. Uiteraard met inachtneming van de noodzakelijke richtlijnen. Dat betekent dat er vaste samengestelde groepen van een locatie gebruiken kunnen maken. De samenstelling van de groep blijft hetzelfde en cliënten zullen in veel gevallen met andere cliënten dan ze gewend waren dagactiviteiten krijgen. Er zal niet de volle week gebruik worden gemaakt van de ruimte, omdat er veel kleinere en dus meer groepen zullen zijn. De teamleiders en begeleiding kijkt samen met cliënt en verwanten naar de mogelijkheden.

Thuiswonende en zelfstandig wonende cliënten
Vanaf 1 juni zijn we in gesprek met thuiswonende en zelfstandig wonende cliënten die bij ASVZ dagbesteding hebben. We bekijken de manier waarop we de dagbesteding weer op kunnen starten. Dit moet uiterlijk 1 juli voor iedereen geregeld zijn. Alles gaat in nauw overleg tussen teamleiders, cliënten en hun ouders/verwanten. Dit zal een aangepaste vorm van dagbesteding zijn, mogelijk niet op dezelfde locatie, met dezelfde begeleider of met hetzelfde/bekende werk. Er zal, gezien de nog beperkte mogelijkheden van vervoer, samen met cliënten en ouders/verwanten worden gekeken naar alternatieven (zelf halen en brengen, zelfstandig met de fiets of anderszins of met het openbaar vervoer).

Logeerhuizen, BSO en kinderdagcentra

De overheid en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) hebben richtlijnen gegeven om de begeleiding van kinderen tot en met 12 jaar vanaf 11 mei weer op te starten. Voor de begeleiding op logeerhuizen, BSO en kinderdagcentra betekent dit het volgende:

 • We gaan onze locaties vanaf maandag 11 mei stap-voor-stap openen. De vaste opvangafspraken komen te vervallen. Per locatie en per kind bekijken we wat de mogelijkheden zijn om begeleiding op de beste manier te kunnen bieden. De teamleider van de locatie neemt hierover contact op met ouders/verwanten.
 • Als een kind (of één van de gezinsleden) gezondheidsklachten heeft die te maken kunnen hebben met corona, kan hij/zij niet komen. We willen met deze regel voorkomen dat het virus zich onbedoeld verspreidt en meer mensen kan besmetten. Veiligheid en gezondheid voor cliënten en medewerkers staat voorop. 

Preventie en besmetting op de woning

Hoe gaan we te werk?

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over de maatregelen en de werkwijze van ASVZ rond het coronavirus. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de locatie van uw kind of verwant.

Sinds mei hebben we stap voor stap een groot aantal coronamaatregelen kunnen versoepelen, zoals voor bezoek en logeren. Ook de dagbesteding wordt voorzichtig opgebouwd. Het is lastig om nu een versoepeling voor onze zorg en begeleiding, zoals een verdere opbouw van de dagbesteding, te voorspellen. Voorzichtigheid blijft geboden, zeker omdat er nog geen vaccin of medicijn tegen het coronavirus is. ASVZ volgt de ontwikkelingen rond het virus op de voet. Als het verantwoord is om weer een stapje richting verdere versoepeling te zetten, dan doen we dat. Uiteraard informeren we cliënten en verwanten hierover en we bespreken samen op welke manier de versoepeling het beste past bij uw kind of verwant. 

Alle kennis en ervaring rond het coronavirus van de afgelopen maanden nemen we uiteraard mee in de voorbereidingen op een eventuele ‘tweede golf’ of bij een nieuwe brandhaard. We kunnen putten uit onze ervaringen met richtlijnen die verspreiding van het virus kunnen beperken en met bewoners die in quarantaine of isolatie moeten verblijven. We houden grondige evaluaties op woningen waar bewoners besmet zijn geweest en kijken wat we hiervan kunnen leren voor de toekomst. Daarnaast zorgen we ervoor dat de voorraad beschermingsmiddelen op peil blijft. Ten slotte evalueren we ons handelen. Dat doen we zelf en samen met cliënten, verwanten en vertegenwoordigers. Alles doen we met het doel hiervan te leren en te gebruiken bij een nieuwe uitbraak.

We houden onze voorraad beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, schorten, brillen en handschoenen nauwlettend in de gaten. We kopen zelf middelen in bij erkende, betrouwbare leveranciers en krijgen ook materialen via de regionale verdeelcentra. Door de afgelopen maanden hebben we meer inzicht gekregen in de hoeveelheid beschermingsmiddelen die nodig is en we zorgen ervoor dat er steeds voldoende voorraad is. 

We zijn ons ervan bewust dat cliënten de dagbesteding op locatie missen. Die vertrouwde, veilige structuur is voor hen belangrijk. Sinds juni bouwen we de dagbesteding weer voorzichtig op. Daarnaast blijft de dagbesteding in en om de woning, zoals we die sinds maart aanbieden, voorlopig bestaan. Een volledige opstart van de dagbesteding vinden we nu nog niet verstandig, omdat we te maken hebben met mensen die vanuit verschillende woningen samen moeten komen en voor wie het houden van afstand vaak lastig is. We proberen de dagbesteding zoveel mogelijk op maat te regelen, met goede afstemming tussen de cliënt, verwanten, begeleiding en de orthopedagoog.

Als een bewoner besmet is met het coronavirus, verblijft deze persoon in isolatie. Tot op heden hebben we alle zieken op hun eigen kamer in isolatie kunnen verplegen. Gelukkig hoefde niemand in het ziekenhuis opgenomen te worden. Besmette medewerkers blijven thuis, totdat zij geen klachten meer hebben. Als iemand op een woning besmet is, worden de eerste contactpersonen van alle bewoners geïnformeerd. Vanwege ieders gezondheid en om verdere  verspreiding te voorkomen, kan het noodzakelijk zijn dat de gehele woning tijdelijk geen bezoek mag ontvangen of dat het even niet mogelijk is om te gaan logeren. Gezondheid en veiligheid staan dan voorop.

Ondanks alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen is een heel klein aantal bewoners besmet geraakt met het coronavirus, minder dan 1%. Onze aanpak lijkt het beoogde effect te hebben gehad. We realiseren ons zeer dat we hierin van u veel hebben gevraagd, zoals het besluit om geen bezoek toe te staan. En ook het sluiten van de dagbesteding zorgde voor veel verdriet bij cliënten en verwanten.

Ondanks alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen is een heel klein aantal bewoners besmet geraakt met het coronavirus, minder dan 1%. Onze aanpak lijkt het beoogde effect te hebben gehad. We realiseren ons zeer dat we hierin van u veel hebben gevraagd, zoals het besluit om geen bezoek toe te staan. En ook het sluiten van de dagbesteding zorgde voor veel verdriet bij cliënten en verwanten.

Ondanks alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen is een heel klein aantal bewoners besmet geraakt met het coronavirus, minder dan 1%. Onze aanpak lijkt het beoogde effect te hebben gehad. We realiseren ons zeer dat we hierin van u veel hebben gevraagd, zoals het besluit om geen bezoek toe te staan. En ook het sluiten van de dagbesteding zorgde voor veel verdriet bij cliënten en verwanten.

Medewerkers hebben veel aandacht en tijd gestoken in het voorkomen van besmettingen en het draaiende houden van alternatieve dagbesteding in en om de woning. Ook doordat er geen bezoek mogelijk was, hebben sommige activiteiten en afspraken met verwanten, paramedici en orthopedagogen geen doorgang gevonden. Dat geldt bijvoorbeeld voor IP-gesprekken. We gaan dat de komende tijd weer voorzichtig oppakken. We doen dat uiteraard op afstand en met aandacht voor ieders gezondheid. 

Uiteraard! We hebben veel geleerd en die kennis is van grote waarde. Er ging veel goed, maar er zijn ook zaken die beter kunnen of in de toekomst anders aangepakt moeten worden. Daar willen we graag over praten - met verwanten, cliënten en medewerkers. Hoe we dat doen, is nu nog niet bekend. Via de woning ontvangt u hier te zijner tijd meer informatie over. 

Ouders voor ouders

Zou u het fijn vinden om met een andere ouder of verwant te praten over de gevolgen van het coronavirus? Of over iets anders dat u bezig houdt in de zorg voor uw kind of verwant? Ouders voor ouders biedt een luisterend oor voor ouders, verwanten en naaste familie van cliënten die begeleiding krijgen van ASVZ. Neem contact op met de OVV: 06 - 23 20 46 19 of ovv@asvz.nl.

Drie maanden niet op bezoek

Els de Wit is moeder van Leon die bij ASVZ woont. Als het coronavirus in Brabant toeslaat, twijfelt Els geen moment en zegt ze het bezoek van Leon af. 

‘Het was februari, nog voordat ASVZ besloot om geen bezoek meer toe te staan op de woning. Leon zou bij mij komen logeren, maar dat heb ik afgezegd. In Brabant – waar ik woon – was een brandhaard van het coronavirus. Ik wilde absoluut voorkomen dat Leon besmet zou raken en het virus met zich mee zou nemen naar de woning. Dat was moeilijk voor hem; hij dacht dat ik ziek was. Zijn begeleiders hebben hem vaak moeten uitleggen dat ik niet ziek was, maar dat het voor iedereen beter en veiliger was.’

Lees het volledige verhaal van Els de Wit.
Els de Wit en zoon Leon.png (1)

Hoe gaan ASVZ-ers om met het coronavirus?

Bertina Spelt

Bertina Spelt is coördinator cliëntzeggenschap en sprak de afgelopen maanden veel cliënten over de coronamaatregelen.

Lees het verhaal van Bertina.

Ineke Speksnijder

Ineke Speksnijder is orthopedagoog en vakgroepvoorzitter Waardenland. Zij vertelt over de rol van de orthopedagoog in de afgelopen maanden.

Lees het verhaal van Ineke.

Diana van Everdink

Diana van Everdink is teamleider op de Wielewaal in Rotterdam. Zij sprak de afgelopen maanden met ouders en verwanten over de coronamaatregelen.

Lees het verhaal van Diana.

Rick Bogers

Rick Bogers is teamleider Kwaliteitsinspecties en Schoonmaak. Hij vertelt hoe schoonmaak en hygiëne een belangrijke rol spelen in de preventie van het coronavirus.

Lees het verhaal van Rick.

Anouk van der Rest

Anouk van der Rest maakte als waarnemend teamleider een corona-besmetting mee op een woning met kwetsbare bewoners. Anouk vertelt hoe zij die periode heeft beleefd.

Lees het verhaal van Anouk.

Elise de Borst

Elise de Borst is teamleider Helpdesk Medische Dienst. Zij krijgen als eerste de telefoontjes binnen als een bewoner gezondheidsklachten heeft die kunnen duiden op een coronabesmetting.

Lees het verhaal van Elise.

Laila Kroon

Laila Kroon is persoonlijk begeleider en zorgt in deze periode ook voor een alternatieve dagbesteding op de woning.

Lees het verhaal van Laila.

Myrthe Hoevenaars

Myrthe Hoevenaars is persoonlijk begeleider bij Ondersteuning Thuis. Hoe blijft zij nu in contact met cliënten?

Lees het verhaal van Myrthe.

Erica Berghout

Erica Berghout is Opleidingsfunctionaris. Zij heeft een zorgachtergrond en draait tijdelijk diensten mee op een woning.

Lees het verhaal van Erica.

Ingrid van Zoest

Ingrid van Zoest is voorzitter regiegroep coronavirus. Zij is arts verstandelijk gehandicapten en geeft met Erika de Vreugt, ook arts en lid van de regiegroep, leiding aan de medische dienst van ASVZ.

Lees het verhaal van Ingrid.

Marco Heijkoop

Marco Heijkoop is Hoofd Logistiek en zorgt met zijn collega’s voor de inkoop en verspreiding van beschermingsmaterialen. Hij vertelt hoe de afdeling Logistiek in deze tijd cliënten en collega’s ondersteunt.

Lees het verhaal van Marco.

Contact

Heeft u een vraag die nog niet beantwoord is? Neem dan contact op met de locatie van uw kind of verwant. We helpen u graag! Vrijwilligers kunnen hun vragen stellen aan de vrijwilligerscoördinatoren of hun vaste aanspreekpunt.

Meer informatie? | externe bronnen

 • Op de website van het RIVM staat meer informatie over het coronavirus.
  Ook kunt u ze bellen op 0800-1351.
 • Op de website van de VGN vindt u veelgestelde vragen over het coronavirus in relatie tot de gehandicaptenzorg.