Besmetting op de woning

De Helpdesk Medische Dienst komt als eerste in actie als een bewoner gezondheidsklachten heeft die kunnen duiden op een coronabesmetting. Hoe gaat dit in zijn werk?

Stap 1_coronabesmetting.png

Stap 1

Een medewerker op de woning meldt via een speciale telefoonlijn dat een bewoner gezondheidsklachten heeft die kunnen duiden op een coronabesmetting. De melding komt binnen bij de Helpdesk Medische Dienst.

Stap 2_coronabesmetting.png

Stap 2

Het team volgt de richtlijnen van het RIVM. Als de klachten al meer dan 24 uur aanhouden brengt het team de AVG-arts van ASVZ op de hoogte. De AVG-arts neemt contact op met de woning. Als de arts inschat dat de kans op een  coronabesmetting groot is, neemt het medisch team een test af bij de bewoner met gezondheidsklachten. Wanneer op de woning een andere bewoner dezelfde gezondheidsklachten krijgt, bepaalt de AVG-arts of deze bewoner ook getest moet worden.

Stap 3_coronabesmetting.png

Stap 3

Om te voorkomen dat meer mensen besmet raken gaat de bewoner in isolatie. De facilitaire dienst levert een coronapakket op de woning en het medische team brengt de nachtzorg op de hoogte over de betreffende bewoner. De medewerkers op de woning dragen beschermingsmiddelen als zij in direct contact zijn met de zieke bewoner. Een preventiemedewerker bezoekt de woning en geeft uitleg over het gebruik van beschermingsmiddelen en het voorkomen van verdere verspreiding van het virus.

Stap 4_coronabesmetting.png

Stap 4

Het medisch team brengt de test naar het laboratorium. En dan is het wachten op de uitslag. Dit duurt meestal 24 tot 48 uur. Zodra de uitslag binnen is, neemt de AVG-arts contact op met de woning.

  • Laat de uitslag zien dat de bewoner niet besmet is met het coronavirus, dan bepaalt de AVG-arts of de bewoner nog in isolatie moet blijven. Soms kiezen we hiervoor, omdat we willen voorkomen dat een gewone griep zich verspreidt op de woning.
  • Als de bewoner wél besmet blijkt met het coronavirus, blijft hij of zij op de woning in isolatie tot de klachten, zoals hoesten en koorts, 48 uur helemaal weg zijn.
Stap 5_coronabesmetting.png

Stap 5

De AVG-arts heeft iedere dag contact met de woning over de ontwikkeling van de zieke bewoner. En op basis hiervan beslist de AVG-arts of de bewoner uit isolatie mag. De medewerkers van de woning doen dit niet op eigen initiatief.

Cliënten van Ondersteuning Thuis en verblijf zonder behandeling

Voor cliënten van Ondersteuning Thuis en verblijf zonder behandeling loopt het proces via de huisarts. De medewerkers die deze cliënten begeleiden kunnen wel de speciale telefoonlijn bellen voor adviezen en uitgifte van  beschermingsmiddelen. Zodra een bewoner ziekteverschijnselen krijgt, neemt de begeleiding uiteraard contact op met de verwanten.