Onze kijk op zorg

Samen aanpakken. Met open blik. En vooral: kijken naar wat wél kan.

Over ons

ASVZ biedt duurzame zorg, nu én in de toekomst. Aan mensen met een verstandelijke beperking, die voor korte of langere tijd van onze dienstverlening gebruik maken. In contact met onze omgeving laten we zien wat we doen en wat we kunnen. En vooral ook hoe we dat doen. Zo versterken we de verbinding met cliënten, hun netwerk, vrijwilligers, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Dit doen we samen. Met bevlogen en betrokken medewerkers uit de praktijk.

Zorgvisie

ASVZ staat midden in de maatschappij. Samen met cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers geven we vorm aan onze zorg. Hoe we dat doen, staat in deze zorgvisie. Onze zorgvisie is een weerslag van de gedeelde ideeën en waarden binnen ASVZ en dient als richtlijn bij ons dagelijks werk. Iedereen bij ASVZ krijgt de ruimte om er zelf invulling aan te geven.

'Bij ASVZ blijft het niet bij woorden. We doen wat we zeggen. Je ziet de visie terug op de werkvloer.'

Michel Teamleider begeleid wonen

Raad van bestuur

De raad van bestuur van ASVZ bestaat uit Hanneke Kooiman (voorzitter) en Jaap de Gruijter. 

raad van bestuur - Hanneke en Jaap.png

Downloads

Download Lees voor

Brochure ASVZ

Download Lees voor

Zorgvisie ASVZ

Download Lees voor

Jaarplan 2022

Download Lees voor

Jaarplan visueel

Download Lees voor

Jaarplan 2022 voor cliënten

Download Lees voor

Bestuurs verslag 2021

Download Lees voor

Jaarrekening 2021

Download Lees voor

Kwaliteits rapport 2021

Download Lees voor

Kwaliteits rapport 2021 eenvoudige taal

Download Lees voor

Klokkenluidersregeling

Download Lees voor

Organigram

Raad van toezicht

De raad van toezicht controleert de raad van bestuur en houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen ASVZ.

Foto Raad van Toezicht.jpg

Downloads raad van toezicht

Hieronder kunt de toezichtvisie, de samenstelling en het rooster van aftreden van de raad van toezicht downloaden.

Download Lees voor

Samenstelling

Download Lees voor

Reglement

Download Lees voor

Rooster aftreden

Download Lees voor

Toezichtvisie 2022

Download Lees voor

Jaarverslag 2021

Interlevensbeschouwelijk

Na de fusie met Stichting PCT in 2002 is binnen ASVZ een speciale commissie ingesteld, die zich richt op het borgen van de identiteit van de protestants-christelijke woonvoorzieningen. De identiteitscommissie kan gevraagd of ongevraagd adviezen geven aan de raad van bestuur op het gebied van de dagelijkse invulling van de identiteit binnen de voorzieningen met een protestants-christelijk karakter. Tevens kan zij advies uitbrengen over eventuele zaken op haar terrein die voor de totale organisatie van ASVZ van belang zouden kunnen zijn. De pastoraal werker/geestelijk verzorger van de pc-voorzieningen werkt nauw samen met de identiteitscommissie. Samen zoeken zij naar wegen om vorm en betekenis te geven aan identiteit, rekening houdend met de behoefte van de cliënt. Ook organiseert de identiteitscommissie activiteiten, zoals concerten of uitvoeringen, (thema)bijeenkomsten en identiteitsdagen voor cliënten, verwanten en/of medewerkers

De commissie vindt het belangrijk dat alle medewerkers goed toegerust zijn om cliënten te ondersteunen in hun geloofsvragen en religieuze gewoonten. Daarom is een E-learning ‘Christelijk Geloof’ ontwikkeld die door alle medewerkers kosteloos te volgen is. In deze E-learning worden de basisbeginselen van het christelijk geloof uitgelegd waardoor de cliënt ondersteund kan worden in diens hulpvraag ten aanzien van christelijke geloofsbeleving.

Ik geloof kaart

Geschiedenis

ASVZ is door de jaren heen uitgegroeid tot een grote organisatie met een breed pakket aan zorg en diensten. Het aantal cliënten en medewerkers is enorm gestegen sinds de start in 1969. Niet alleen nam de diversiteit van de zorgvragen toe, ook heeft de organisatie verschillende fusies doorgemaakt.

Lees hier meer over de geschiedenis.

Meer informatie

ANBI

Locaties ASVZ

ASVZ locatie Merwebolder

Touwbaan 1 3363 WB Sliedrecht

ASVZ locatie Vincentius

Schoorstraat 4 5071 RA Udenhout

ASVZ locatie Wielewaal

Aarnoudstraat 59 3084 PA Rotterdam

ASVZ locatie Lingebolder

Koningin Emmalaan 84 4141 EE Leerdam

ASVZ locatie Baanhoek

Baanhoek 188 3361 GN Sliedrecht

ASVZ locatie Prisma (Kubus)

Prisma 63 3364 DJ Sliedrecht

Information in English

Read more about ASVZ