ANBI

Giften zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Meer weten?

06 -13 02 36 15

Naam instelling

ASVZ

RSIN / Fiscaal nummer
8138.47.114

Post- en bezoekadres
Postbus 121
3360 AC Sliedrecht
Touwbaan 1
3363 WB Sliedrecht
www.asvz.nl

Doelstelling
ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Meer dan 5000 medewerkers zetten zich samen met ruim 1600 vrijwilligers in voor ongeveer 5200 cliënten. Dat kunnen (jong)volwassenen zijn, ouderen, kinderen of het hele gezin.

Hoofdlijnen beleidsplan
Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse terreinen behoefte hebben aan zorg en ondersteuning. Het is de opdracht van ASVZ om de best mogelijke betaalbare zorg voor haar cliënten te leveren. Daarbij willen we antwoord geven op uiteenlopende vragen van cliënten. Dit betekent dat we op maat ondersteuning bieden die overeenkomt met de wensen en behoeften van cliënten. Dit alles binnen de wettelijke en financiële kaders.

Bestuurders
Mw. J. Kooiman, voorzitter raad van bestuur
Dhr. J. de Gruijter, lid raad van bestuur

Beloningsbeleid Bestuur
De jaarrekening is te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl

Beloningsbeleid Personeel
Beloning volgens CAO Gehandicaptenzorg

Verslag activiteiten
Bestuursverslag 2021

Kwaliteitsrapport 2021

Financiële verantwoording
De jaarrekening is te vinden op www.jaarverslagenzorg.nl

ANBI-formulier Belastingdienst.