Over samenwerken

ASVZ werkt samen met diverse organisaties en partijen.

Stichting Vrienden van Vincentius

De stichting heeft uitsluitend ten doel de financiële ondersteuning van activiteiten die de leefomgeving kunnen verbeteren en ondersteunen van cliënten van zorginstelling ASVZ, locatie Vincentius te Udenhout, die via de AWBZ een verblijfs- en/of behandelindicatie hebben voor en onder verantwoordelijkheid vallen van ASVZ.

ANBI Status Vrienden van Vincentius

Logo_VvVincentius_K.jpg
Logo Carante RGB.jpg

Carante Groep

Binnen ASVZ staat het primaire proces centraal. De toenemende eisen van overheid en maatschappij betreffende transparantie en ook de informatisering maken echter specialistische functies noodzakelijk. Door aansluiting bij Carante Groep wordt de maximale aandacht voor het primaire proces gekoppeld aan maximale aandacht voor een professionele bedrijfsvoering. De omvang van Carante Groep maakt het mogelijk om met een beperkte investering van de deelnemende stichtingen een garantie te behouden voor noodzakelijke professionele ontwikkeling op de vier ondersteuningsgebieden: Personeel en Organisatie, Financiën en Informatisering, Huisvesting en Zorgontwikkeling & Zorgondersteuning.

ASVZ in Suriname

Overal wonen mensen met een beperking. In sommige landen door gebrek aan geld of kennis kunnen deze mensen meer problemen hebben dan in Nederland. Suriname is zo'n land.  Zonder particuliere initiatieven is de situatie in Suriname voor mensen met een verstandelijke beperking vrijwel uitzichtloos. 

Sinds 1997 is er vanuit ASVZ een medewerker gedetacheerd in Suriname. Zij is vanaf 1999 als consulent verbonden aan Stigesu, een stichting voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking in Suriname. In Paramaribo is een dagactiviteitencentrum gevestigd, waar cliënten van 7.30 tot 13.00 uur terechtkunnen. Er zijn ongeveer 24 cliënten die het dagverblijf bezoeken.

Er reizen regelmatig deskundigen van ASVZ voor een werkbezoek af naar Suriname. Het is van groot belang dat de deskundigheid en kennis van de medewerkers in Suriname groeit. Deze werkbezoeken zijn mogelijk gemaakt door een gift van de Stichting Familie Ommering.

Meer informatie over dit project Yvette Huige, 0184-491963.

Algemene Voorwaarden van ASVZ

Voorwaarden voor de Uitvoering van Werken op basis van traditionele samenwerkingsconcepten (AVUWts - 2017)

Download Lees voor

Algemene voorwaarden