De Break

ASVZ is initiatiefnemer van een nieuwe vorm van zorg: De Break. In deze zogenoemde harmonica-voorziening werkt ASVZ samen met andere zorgaanbieders, zoals Yulius, Lelie Zorggroep, Enver en Horizon. De Break biedt hulp aan jeugdigen die meerdere problemen hebben, zoals psychische problemen, gedragsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking.

Wat is de Break

Op ASVZ locatie Merwebolder bevindt zich sinds half juni een zogenoemde harmonica-voorziening: De Break. De Break biedt hulp aan jeugdigen waarbij er sprake is van psychische problemen, gedragsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking. Dit kan thuis voor veel spanningen zorgen. Om escalatie te voorkomen en er voor te zorgen dat deze jeugdigen thuis kunnen blijven wonen, biedt De Break begeleiding vanuit verschillende expertises op de logeervoorziening. Naar school gaan, sporten of eerder ingezette behandeling of begeleiding blijft. De Break kan worden ingezet in het kader van rust en stabiliteit. Dit is altijd onderdeel van een integraal plan van aanpak in de thuissituatie.

Integraal aanbod

Het logeren is onderdeel van een bestaand of nog te maken integraal plan van de jeugdige. Dit heeft als doel dat de situatie gestabiliseerd wordt en dat thuis wonen (weer) mogelijk is. Gezamenlijk wordt gekeken naar wat de jeugdige nodig heeft. De ondersteuning wordt geleverd door een team van medewerkers die uit de jeugdzorg (J&O), gehandicaptenzorg (VG) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) komen. De samenwerkende organisaties zijn Yulius, Lelie Zorggroep, Enver, Horizon en ASVZ als initiatiefnemer. Overige ondersteuning en/of behandeling wordt ook door één of meerdere van deze organisaties geboden. Op deze manier krijgt de jeugdige het beste van wat al deze organisaties te bieden hebben, zonder dat hij of zij (of de ouders) van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

_P210199.jpg

Door de tijdelijke opvang binnen de Break kon mijn zoon op een fijne manier thuis blijven wonen

moeder van een jongere opgevangen in de Break
_P210726.jpg

Tijdelijkheid

Een jeugdige kan maximaal voor een half jaar gebruik maken van het aanbod van De Break. Dit kan als de situatie dreigt dat een jeugdige zonder ingrijpen niet langer thuis kan blijven wonen. Het gaat dan om één of meerdere nachten per week.

Contact

De Break bevindt zich op het terrein van ASVZ locatie Merwebolder (Spinnershoek 10) in Sliedrecht en is direct toegankelijk vanaf de straat Craijenstijn die langs het terrein van ASVZ loopt.  De oprit van De Break bevindt zich direct naast sporthal De Basis.

Ben je nieuwsgierig naar wat we precies doen, wil je komen kijken of heb je vragen? Kijk op www.debreak.nl of neem contact op met Marcel Jans door te bellen naar 06-83283995 of 0184-491428. Of mail naar: info@debreak.nl.

_P210549.jpg