De Schakel

De afdeling voor Revalidatie, Observatie en Palliatieve zorg is er voor mensen met een verstandelijke beperking die tijdelijk specifieke verpleegkundige en/of (para)medische zorg of palliatieve zorg nodig hebben.

Wat is de Schakel?

De Schakel biedt specifieke verpleegkundige, paramedische en/of palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Het gaat hierbij om 24-uurs zorg die tijdelijk binnen de eigen omgeving, een reguliere revalidatieafdeling, ziekenhuis of verpleeghuis niet geboden kan worden. Kenmerkend is de huiselijke sfeer waarin de zorg en begeleiding plaatsvindt. De afdeling heeft faciliteiten voor acht cliënten.

_AFI2621.jpg
_AFI2668.jpg

Aandacht voor begeleiding

Naast verpleegkundige zorg is er veel aandacht voor begeleiding. We vinden het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk een vast dagritme kennen. Daarom zoeken we, samen met de cliënt, naar een plek voor dagactiviteiten. Een die aansluit bij zijn of haar individuele behoeften, rekening houdend met de mogelijkheden binnen het revalidatieproces.

De medewerkers van de afdeling

Alle medewerkers van de afdeling zijn gediplomeerd verpleegkundigen en hebben ruime ervaring in het verplegen, begeleiden en ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking. Elke cliënt heeft zijn of haar eigen persoonlijk begeleider. Deze coördineert de zorg en heeft nadrukkelijk aandacht voor het netwerk van de cliënt. Regelmatig vindt er een multidisciplinair overleg plaats met familie, arts verstandelijk gehandicapten. En met eventueel overige betrokken disciplines en waar van toepassing de persoonlijk begeleider van de cliënt. Hierin wordt de stand van zaken en voortgang besproken.

_AFI2578.jpg
balloon-conv.png

Samenwerking

De Schakel werkt samen met onderstaande specialismen van ASVZ:

• Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)

• Fysiotherapie

• Logopedie

• Ergotherapie

• Diëtist

• Orthopedagoog/psycholoog

• Maatschappelijk werk

• Pastoraal medewerker

Aanmelding

Voor aanmelden kunt u terecht bij Klantadvies. Deze afdeling coördineert het proces tot en met opname en is gesprekspartner voor de aanmelder.

Telefoonnummer: 088 - 993 12 95
E-mailadres: klantadvies@asvz.nl

Folder van de Schakel