Ergotherapie

Samen met de cliënt en zijn netwerk zoeken we in zijn eigen omgeving naar praktische oplossingen voor problemen in de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Simpele handelingen zoals eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie of een verstandelijke beperking.

Contact opnemen met ergotherapie

Jessica Meijer - van Utrecht

06 - 12 14 41 64

Anne Steijns

06 - 10 29 56 68

Willemijn Esselink

06 - 22 40 63 16

Renata Smit – de Groot

06 - 12 75 93 19

Team Ergotherapie

0184 - 49 12 00
Download Lees voor

Verwijs formulier

Specialisatie

Het team ergotherapie is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van cliënten met een complexe problematiek. Wij bieden ergotherapie voor cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en hun netwerk. Hierbij werken wij samen met mantelzorgers en professionals.

Waarvoor maak je een afspraak met een ergotherapeut?

Prikkelverwerking

Moeite met het verwerken van prikkels kan allerlei problemen geven in het dagelijks leven. Zoals concentratieproblemen, onrustig zijn of een onhandige motoriek. De ergotherapeut observeert welke invloed dit heeft op activiteiten. Een probleem in de prikkelverwerking kan voorkomen in combinatie met bijvoorbeeld ADHD, een verstandelijke handicap of autisme. Deze combinatie maakt de hulpvraag complex en vraagt om specialistische begeleiding.

Lees meer

Hulpmiddelen

Er is een hulpmiddel nodig, maar welk hulpmiddel past het best? En zijn er vergoedingen mogelijk? De ergotherapeut denkt mee en legt uit hoe het hulpmiddel gebruikt kan worden. Denk hierbij aan hulpmiddelen voor het zelfstandig eten en drinken, wassen en aankleden en verplaatsen. Maar ook aan hulpmiddelen gericht op vrijetijdsbesteding.

Revalidatie

Een grote verandering in functioneren, motorisch of cognitief, heeft invloed op het uitvoeren van activiteiten. Het kan dat dingen die eerst wel lukten, niet meer gaan. Of op een andere manier moeten. De ergotherapeut zoekt samen naar mogelijkheden voor het uitvoeren van activiteiten. Bij de revalidatie maakt de ergotherapeut gebruik van activiteiten die het meest belangrijk zijn. Uitgaande van de eigen gewoonte, in een bekende omgeving en met bekende benodigdheden.

Kind en jeugd

Ergotherapie richt zich op de ontwikkeling van zelfredzaamheid van kinderen. Je kunt terecht bij een (kinder-)ergotherapeut wanneer een kind moeite heeft met het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Zoals aankleden, brood smeren of bestek hanteren, schrijven en knutselen, fietsen of spelen. Daarnaast is advies en begeleiding bij het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen mogelijk. Zoals bij een aangepaste kinderstoel, aangepaste buggy, fietsvoorziening of woningaanpassing.

Ouderen

Bij het ouder worden, is het soms lastig dingen te blijven doen die belangrijk zijn. De ergotherapeut kijkt mee wat er nodig is om deze activiteiten te blijven doen. Denk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen, een andere manier van handelen of advies aan de directe omgeving.

Advies aan naasten

Goede behandeling en zorg vraagt niet alleen om aandacht voor de cliënt, maar ook voor hun naasten. Zij hebben een belangrijke rol in de zorg en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan adviezen over fysieke belasting, hulpmiddelen of activiteitenaanbod.

In mijn werk krijg ik de kans om praktische problemen op een creatieve en cliëntgerichte manier op te lossen. Dat doe ik dan ook met plezier.

Jessica Meijer- van Utrecht Ergotherapeut ASVZ

Onze ergotherapeuten

Jessica Meijer-van Utrecht

In de jaren dat ik werkzaam ben als ergotherapeut, heb ik ervaring opgedaan in verschillende doelgroepen. Zoals Niet Aangeboren Hersenletsel, ouderen en verstandelijk beperkten. Dit zowel binnen een instelling als bij cliënten aan huis. Ik ben onder andere geschoold in EDOMAH, Sensorische Informatieverwerking en PRPP assessment. Nu ben ik in opleiding tot kinder-ergotherapeut. Ik werk op de ASVZ-locatie Merwebolder in Sliedrecht. Daarnaast behandel ik in de regio Waardenland cliënten aan huis op verwijzing van hun huisarts of specialist.

Anne Steijns

Ik heb ruim 10 jaar gewerkt als begeleider met mensen met een verstandelijke beperking. Zo heb ik veel praktijkervaring opgedaan, die ik nog dagelijks toepas in mijn werk als ergotherapeut. Ik richt mij op de ouder wordende cliënt, EVMB-cliënten en cliënten met problemen in het dagelijks leven veroorzaakt door prikkelverwerkingsproblemen. Ik ben onder andere geschoold in EDOMAH, Sensorische Informatieverwerking, Ervaar Het Maar en PRPP assessment. Ik ben werkzaam op de ASVZ-locaties in regio Brabant en Waardenland.

Renata Smit

Sinds eind 2020 werk ik met veel plezier met mensen met een verstandelijke beperking. Hiervoor heb ik ervaring opgedaan in een verpleeghuis, Geriatrische Revalidatie en poliklinische Revalidatie (neuromusculaire aandoeningen, chronische pijn en vermoeidheid). Ik ben onder andere geschoold in Cognitieve Revalidatie, Haptonomische verplaatsingstechnieken en onlangs gestart met de cursus Sensorische Informatieverwerking, die ik juli 2021 hoop af te ronden. Ik ben werkzaam op de ASVZ-locaties in regio Sliedrecht en Leerdam.

Willemijn Esselink

Sinds 2012 werk ik als ergotherapeut. Ik heb ervaring opgedaan met diverse doelgroepen: verpleeghuisbewoners met zowel dementie als lichamelijke klachten, NAH, Huntington, als ook met mensen met een verstandelijke beperking. Ik ben o.a. geschoold in PDL en Sensorische informatieverwerking bij dementie en ben bezig met de scholing Sensorische Informatieverwerking. Ik ben werkzaam op de ASVZ-locaties in regio Sliedrecht, Rotterdam en Waardelanden. Ook behandel ik incidenteel cliënten aan huis in de regio Rotterdam (Zuid-Holland West).

Overige informatie

Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering.

Indien de afspraak later dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten van de afspraak aan u door te berekenen.

  • een uurtarief van € 79,- voor ergotherapie in een instelling, zonder verwijzing (cliënt betaalt geen huur en valt dus onder WLZ). Cliënten die niet onder de wetgeving van WLZ vallen kunnen ergotherapie, als er een verwijzing van de huisarts is, 10 uur per jaar vergoed krijgen via hun zorgverzekering.
  • reiskostenvergoeding € 0,19 per kilometer

Dit tarief geldt voor zowel individuele ergotherapie als scholingen en groepsgerichte adviezen. Voor scholingen en groepsgerichte adviezen kan vooraf een offerte worden opgevraagd.

Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering.

Voor vragen omtrent de vergoeding, kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar of uw polisvoorwaarden raadplegen. Vraag of uw zorgverzekeraar een contract heeft met ergotherapie ASVZ (Postcode 3363, WB Sliedrecht).

Wij blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen door middel van het volgen van na- en bijscholing. Ook zijn wij aangesloten bij de beroepsvereniging voor Ergotherapeuten EN, en staan wij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Binnen ASVZ zijn er twee cliëntvertrouwenspersonen. Dat zijn:

Binnen ASVZ is er ook een klachtenfunctionaris voor cliënten. Dat is: