Ergotherapie

Samen met de cliënt en zijn systeem gaan we in de eigen omgeving op zoek naar praktische oplossingen voor problemen in de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Simpele handelingen zoals eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie of een verstandelijke beperking.

Contact opnemen met ergotherapie

Jessica Meijer - van Utrecht

06- 12 14 41 64

Brenda Barbier

06-22 97 23 37

Anne Steijns

06-10 29 56 68

Team Ergotherapie

0184-49 12 00

Specialisatie

Het team ergotherapie ASVZ is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van cliënten met een complexe problematiek. Wij bieden ergotherapie voor cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en hun netwerk. Wij werken hierbij samen met mantelzorgers en professionals.

Waarvoor maak je een afspraak met een ergotherapeut?

Prikkelverwerking

Moeite met het verwerken van prikkels kan allerlei problemen geven in het dagelijks leven zoals problemen in de concentratie, onrustig zijn of onhandige motoriek. Wanneer hier sprake van is observeert de ergotherapeut welke invloed dit heeft op activiteiten. Een probleem in de prikkelverwerking kan voorkomen in combinatie met bijvoorbeeld een verstandelijke handicap, ADHD of autisme. Deze combinatie van problemen maakt de hulpvraag complex en vraagt om specialistische begeleiding.

Lees meer

Hulpmiddelen

Er is een hulpmiddel nodig, maar welk hulpmiddel past het beste? En zijn er vergoedingen mogelijk? De ergotherapeut denk mee en legt uit hoe dit hulpmiddel gebruikt kan worden. Denk daarbij aan hulpmiddelen voor het zelfstandig eten en drinken, wassen en kleden, het zelfstandig verplaatsen en hulpmiddelen gericht op vrije tijdsbesteding.

Revalidatie

Als er een grote verandering is in functioneren, motorisch of cognitief, heeft dit invloed op het uitvoeren van activiteiten. Het kan zijn dat de dingen die eerst wel lukten, niet meer gaan. Of op een andere manier moeten worden gedaan. De ergotherapeut zal samen zoeken naar mogelijkheden voor het uitvoeren van activiteiten. Bij de revalidatie zal de ergotherapeut gebruik maken van activiteiten die het meest belangrijk zijn. Uitgaande van eigen gewoonte, in een bekende omgeving en met bekende benodigdheden.

Kind en jeugd

Ergotherapie richt zich op de ontwikkeling van de zelfredzaamheid van kinderen. Wanneer een kind moeite heeft met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals: aankleden, brood smeren of bestek hanteren, schrijven en knutselen, fietsen of spelen, zitten, aan/uitkleden en veters strikken, kun je terecht bij een (kinder-)ergotherapeut. Daarnaast is advies en begeleiding bij het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen zoals een aangepaste kinderstoel, aangepaste buggy, fietsvoorziening of woningaanpassing mogelijk.

Ouderen

Bij het ouder worden, is het soms lastig de dingen te blijven doen die belangrijk zijn. De ergotherapeut kijkt mee wat er nodig is om deze activiteiten te kunnen blijven doen. Denk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen, een andere manier van handelen of advies aan de directe omgeving.

Advies aan naasten

Goede behandeling en zorg vraagt niet alleen om aandacht voor de cliënt, maar ook voor hun naasten. Zij hebben een belangrijke rol in de zorg en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan adviezen over fysieke belasting, hulpmiddelen of activiteitenaanbod.

In mijn werk krijg ik de kans om praktische problemen op een creatieve en cliëntgerichtheid manier op te lossen, dat doe ik dan ook met plezier.

Jessica Meijer- van Utrecht Ergotherapeut

Onze ergotherapeuten

Jessica Meijer-van Utrecht

In de 6 jaar dat ik werkzaam ben als ergotherapeut heb ervaring opgedaan in verschillende doelgroepen (o.a. Niet Aangeboren Hersenletsel, ouderen en verstandelijk beperkten) zowel binnen de instelling als bij cliënten aan huis. Ik ben o.a. geschoold in EDOMAH, Sensorische Informatieverwerking en PRPP assesement. In januari 2018 hoop ik te starten met de Kinderergotherapie specialisatieopleiding. Ik ben werkzaam op de ASVZ locatie in Sliedrecht, Dordrecht en Bleskensgraaf. Daarnaast behandel ik cliënten aan huis op verwijzing van hun huisarts of specialist.

Brenda Barbier

In 2006 maakte ik kennis met de doelgroep met mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Inmiddels ben ik ruim 10 jaar werkzaam binnen deze zorg met veel plezier. Zo heb ik ook ervaring opgedaan door te werken op een Tyltylschool. Ik ben o.a. geschoold in handfunctietraining na een CVA, Sensorische Informatieverwerking en PRPP assesement. Mijn expertise en interesses liggen op het gebied van LVB, zorgdomotica en aangepast wonen. Ik ben werkzaam op de locaties in regio Rotterdam, Leerdam en Sliedrecht.

Anne Steijns

Naast mijn ervaring als ergotherapeut binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, heb ik ook ruim 10 jaar gewerkt als begeleider met deze doelgroep en heb ik veel praktijkervaring opgedaan, die ik nog dagelijks toepas. Ik ben werkzaam op de locaties in Brabant en Waardeland. Ik richt mij met name op de ouder wordende cliënt, EVMB en cliënten van alle leeftijden met problemen in het dagelijks leven veroorzaakt door prikkelverwerkingsproblemen. Ik ben o.a. geschoold in EDOMAH, adviseren, Sensorische Informatieverwerking, Ervaar Het Maar en PRPP assesement.

Overige informatie

Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering.

Indien de afspraak later dan 24 uur van te voren wordt afgezegd zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten van de afspraak aan u door te berekenen.

  • een uurtarief van € 79,- voor ergotherapie in een instelling, zonder verwijzing (cliënt betaalt geen huur en valt dus onder WLZ). Cliënten die niet onder de wetgeving van WLZ vallen kunnen ergotherapie, als er een verwijzing van de huisarts is, 10 uur per jaar vergoed krijgen via hun zorgverzekering.
  • reiskostenvergoeding € 0.19 per kilometer

 Dit tarief geldt zowel voor individuele ergotherapie als voor scholingen en groepsgerichte adviezen. Voor scholingen en groepsgerichte adviezen kan een vooraf een offerte worden opgevraagd.

 

Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering.

Voor vragen omtrent de vergoeding kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar of uw polisvoorwaarden raadplegen. Vraag na of uw zorgverzekeraar een contract heeft met ergotherapie ASVZ (postcode 3363 WB Sliedrecht).

Wij blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen door middel van het volgen van na- en bijscholing. Ook zijn wij aangesloten bij de beroepsvereniging voor Ergotherapeuten (EN), en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Binnen ASVZ zijn er twee cliëntvertrouwenspersonen. Dat zijn:

Binnen ASVZ is er ook een klachtenfunctionaris voor cliënten: