Logopedie ASVZ

Voor onderzoek, behandeling en advies bij problemen met de communicatie, taal, spraak, slikken, gehoor en/of stem bij mensen met een verstandelijke beperking. We staan voor expertise en kwaliteit.

Contact opnemen met logopedie ASVZ

De praktijk heeft verschillende locaties. Afhankelijk van de betreffende locatie zijn wij op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur.

Logopedie ASVZ Sliedrecht e.o.

0184 - 491 289 06 - 12 03 25 59

Logopedie ASVZ Rotterdam e.o.

010 - 291 86 94 06 - 30 95 35 25

Logopedie ASVZ Leerdam e.o.

06 - 23 92 53 98 06 - 23 92 53 98

Logopedie ASVZ Udenhout e.o.

013 - 511 80 32 06 - 51 85 12 16

Waarvoor ga je naar de logopedist?

Ondersteunde communicatie

Wanneer praten moeilijk gaat, zijn er veel andere manieren om jezelf duidelijk te maken. Door het inzetten van middelen als pictogrammen, foto’s, spraakcomputer, dagprogrammabord of gebaren kan de communicatie ondersteund worden en krijg je meer invloed op je eigen leven.

Taal

Begrijpen en begrepen worden is belangrijk in het leven. Het beheersen van goede vaardigheden op het gebied van taalbegrip, woordenschat, zinsbouw en verhaalopbouw zijn belangrijk om taal te begrijpen en te uiten.

Spraak

Soms lukt het niet om klanken op een goede manier uit te spreken. Dit kan komen door slappe spieren van de mond en/of tong. De logopedist kan helpen als de spraakontwikkeling vertraagd of afwijkend verloopt.

Eten en drinken

Eten en drinken is voor velen een activiteit om van te kunnen genieten. Als het niet lukt om de eet- of drinksituatie veilig te laten verlopen, kan logopedie hulp bieden. Middels observaties en onderzoek kan het slikproces en de eetsituatie in kaart worden gebracht. Via de signaleringslijst verslikken, kun je kijken of hulp nodig is. Zie onderaan deze pagina de 'Signaleringslijst verslikken'.

Stem

Als je stem schoor of hees klinkt, kunnen er afwijkingen aan de stembanden zijn. De logopedisten kunnen stemproblemen behandelen en/of advies geven over verkeerd stemgebruik.

Gehoor

Als iemand niet goed kan horen, kunnen er communicatieproblemen ontstaan. Een audicien kan een gehooronderzoek afnemen en een gehoorapparaat aanmeten. Wij kunnen u leren om met een hoortoestel om te gaan en adviezen geven aan de omgeving.

Sensorische informatieverwerking

Via onze zintuigen nemen we informatie op, verwerken dit in onze hersenen en reageren we hierop naar de omgeving. Wanneer er problemen zijn in de zintuigelijke verwerking kan je juist sterker of zwakker reageren op zintuigelijke prikkels. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan in de communicatie en bij het eten en drinken. Wanneer er problemen zijn in de sensorische informatieverwerking, kan je terecht bij onze gespecialiseerde logopedisten.

Afwijkende mondgewoonten

Het evenwicht tussen de spieren, in en rond de mond, kan verstoord raken als gevolg van afwijkende mondgewoonten, zoals: duim/vingerzuigen, mondademen, lispelen/slissen of foutieve slikgewoonten. De logopedist kent meerdere behandelmethodes om deze gewoontes te kunnen herstellen, waaronder Oro-myofunctionele therapie (OMFT).

'Bij de logopedisten van ASVZ stond voor het eerst de behoefte van mijn zoon centraal en werd er hulp op maat geboden'.

Monique Silvius Ouder van een kind met een verstandelijke beperking

De logopedist van ASVZ heeft mij geholpen met het aanschaffen van een spraakcomputer, zodat ik lang kan blijven praten met mijn omgeving.

Klazina van Bruggen Cliënt bij ASVZ

Overige informatie

Bovenaan deze pagina vindt u de contactgegevens van onze locatie in uw regio. Bel of mail ons voor het maken van een afspraak of het stellen van uw vragen.

Het kan uiteraard voorkomen dat een afspraak niet door kan gaan. Een afspraak dient minimaal 24 uur voor aanvang te worden geannuleerd. Indien de afspraak later dan 24 uur van te voren wordt afgezegd zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten van de afspraak aan u door te berekenen.

Directe logopedische zorg wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket. Voor vragen omtrent de vergoeding kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar of uw polisvoorwaarden raadplegen. Vraag na of uw zorgverzekeraar een contract heeft met logopedie ASVZ (postcode 3363 WB Sliedrecht). En/of u een 'in natura of restitutiepolis' heeft. Dit alles kan van invloed zijn op de vergoeding die u ontvangt.

Wanneer wij zorg bieden die niet gedeclareerd kan worden bij uw zorgverzekeraar, hanteren wij de volgende tarieven (Wet Marktordening Gezondheidszorg, WMG)

  • Indirecte logopedische begeleiding; €79,- per uur
  • Directe logopedische behandeling; €45,- per behandeling
  • Reiskosten; €0,32 per kilometer

Om de zorg voor onze cliënten te kunnen waarborgen, hechten wij veel waarde aan kwaliteit van de beroepsuitoefening. Wij blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen door middel van het volgen van na- en bijscholing. Ook zijn wij aangesloten bij de beroepsvereniging voor logopedisten (www.nvlf.nl), de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking (NSSI/www.nssi.nl) en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Wij werken volgens de geldende wet- en regelgeving.

Probleem of klacht? Bij wie kun je terecht? Klachtenregeling ASVZ

Download

Download

Signaleringslijst verslikken