Triple-C

Triple-C in het kort

Triple-C is een behandelmodel voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. De drie C’s staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Triple-C neemt niet het probleemgedrag, maar de menselijke behoeften als uitgangspunt. Doel van Triple-C is ‘het gewone leven ervaren’, met alles wat daarbij hoort: een plek waar je je veilig en thuis voelt, mensen waarop je kunt bouwen en een betekenisvolle invulling van de dag. Dat is waar coaches (begeleiders) en cliënten elke dag samen aan werken. Als dat lukt, krijgen cliënten steeds meer vertrouwen. In zichzelf, in de ander en in hun omgeving. Stress en probleemgedrag verdwijnen naar de achtergrond.

H6_DSCF2754.jpg

Triple-C in jouw organisatie

Triple-C implementeren en uitvoeren gaat natuurlijk niet vanzelf. Triple-C vraagt dat iedereen in het behandelsysteem denkt, kijkt en handelt vanuit het fundament van het Triple-C Behandelhuis: de menselijke behoeften. Het Triple-C Systeemprogramma ondersteunt alle leden van het behandelsysteem door middel van training en coaching om de uitgangspunten, pijlers, doelen en het perspectief van het Triple-C Behandelhuis te implementeren en uit te voeren.
Begeleiders, orthopedagogen, leidinggevenden, managers en directeuren gaan gedurende vijf dagen in actieve, creatieve sessies aan de slag met casussen uit hun eigen praktijk.

Wil je meer weten over hoe je Triple-C kan inzetten in jouw organisatie? Neem dan contact op met de Triple-C werkplaats via triple-c@asvz.nl 

Bekijk alle informatie via de Triple-C werkplaats

Klik hier voor de website