Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Gespecialiseerde jeugdzorg

Op de Merwebolder in Sliedrecht kunnen jongeren die 24-uurs zorg nodig hebben terecht bij woning, Pand 8.

De woning, Pand 8, is bedoeld voor jongeren die 24-uurs zorg nodig hebben. Het uitgangspunt is een maximale verblijfsduur van twee tot tweeënhalf jaar. Door middel van een perspectiefplan wordt met regionale partijen samengewerkt. Het doel is om samen met de jongere en zijn netwerk toe te werken naar begeleiding en zo nodig behandeling in de thuissituatie. De hulpvraag is vooral gericht op het opgroeien in nabijheid. De jongeren kunnen nog niet zonder 24-uurs intensieve begeleiding en behandeling. De woning kan gebruik maken van de faciliteiten van het terrein de Merwebolder, zoals kinderboerderij, zwembad, fitnessmogelijkheden en speeltuin.

De doelstelling op deze woning is een veilige omgeving te creëren voor jongeren en hun netwerk waarin verblijf, behandeling en onderwijs samen gaan. Er wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar het normaliseren van de omstandigheden. Het veilig afschalen van zorg en verblijf is een belangrijk onderdeel van de aanpak op deze woning. We staan voor zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Begeleiding volgens behandelmodel Triple-C

De jongeren op de woning worden begeleid door een team van zorgprofessionals in nauwe samenwerking met een orthopedagoog, maatschappelijk werk, een therapeutenteam en een AVG-arts. Het team van ASVZ-medewerkers wordt getraind in weerbaarheid conform de Triple-C visie. Wanneer er behoefte is aan een ander specialisme, wordt deze betrokken vanuit de ketenpartners zoals Yulius, Enver en Horizon. Er is een slaapdienst op de woning aanwezig.

Lees meer over Triple-C

Perspectiefbenadering

Om grip te blijven houden op zorg aan jongeren met complexe problematiek en het gezin is het belangrijk de zorg op een domein-overstijgende wijze te benaderen. Dit betekent dat we het perspectief van het gezin centraal zetten in plaats van het aanbod en we met verschillende organisaties samenwerken binnen het gezin, zonder dat het gezin daar last van heeft. Ouders spelen een belangrijke rol. Zij worden direct betrokken en hebben hun eigen rol binnen de zorg aan de jongere.
De hulp en ondersteuning aan gezinnen die dat het hardst nodig hebben houden we op deze manier passend en betaalbaar. Het is een doorgaand proces van leren en verbeteren gericht op het vergroten van de eigen kracht van de jongere en het gezin.

Samenwerking De Break

Pand 8 bevindt zich aan de rand van het terrein de Merwebolder in Sliedrecht, vlakbij de logeervoorziening van de Break. Binnen de Break werkt ASVZ samen met andere zorgaanbieders, zoals Yulius, Lelie Zorggroep, Enver en Horizon. De Break biedt hulp aan jeugdigen die meerdere problemen hebben, zoals psychische problemen, gedragsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking.​ Vanuit pand 8 is er intensieve samenwerking met de Break.

Lees meer over de Break