Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Medewerkers

Deze pagina is bedoeld voor medewerkers van ASVZ. Hier vind je handige informatie en links naar voor jou belangrijke applicaties.

Vertrouwenspersoon medewerkers

De vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die een ingrijpend incident hebben meegemaakt of vastlopen in een situatie, en hierover vertrouwelijk willen praten met iemand die niet direct betrokken is. Zoals bij agressie, ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie of andere schokkende gebeurtenissen. In geval van een arbeidsconflict kan iemand ondersteuning krijgen van een mediator.

Werkwijze

De vertrouwenspersoon behandelt de inhoud van de gesprekken uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk. Dit is niet hetzelfde als totale geheimhoudingsplicht. Bij zeer ernstige misdrijven volgens het Wetboek van Strafvordering geldt een aangifteverplichting voor iedereen, ook voor vertrouwenspersonen. Er zijn dus wettelijke bepalingen die de geheimhoudingsplicht van de vertrouwenspersoon beperken.

Vertrouwenspersonen zijn:

MijnASVZ - Sociaal Intranet

Ben je medewerker van ASVZ en wil je inloggen op MijnASVZ? Klik dan op onderstaande link.

Inloggen op MijnASVZ

Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad (OR) is het medezeggenschapsorgaan van ASVZ. En is belangenbehartiger van medewerkers en organisatie. De OR van ASVZ bestaat uit 23 leden. Zij komen uit alle regio’s van de organisatie en vertegenwoordigen zoveel mogelijk verschillende functies.

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) heeft de OR advies- en instemmingsbevoegdheid met betrekking tot voorstellen vanuit de raad van bestuur. Dit gaat over het algemene beleid en het personeelsbeleid. De OR krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Heb je een vraag aan de OR? Stuur dan een mail naar or@asvz.nl.

Klokkenluidersregeling

Klokkenluiden kan grote gevolgen hebben, zowel voor de medewerker die een misstand meldt, als voor ASVZ. In de klokkenluidersregeling is vastgelegd hoe ASVZ en de medewerkers moeten omgaan met (vermoedens over) misstanden in de organisatie.

Lees hier meer