Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Onze kijk op zorg

Bij ASVZ geloven we dat iedereen zijn eigen krachten en talenten heeft. Deze krachten en talenten van cliënten, hun familie en netwerk zijn het vertrekpunt van onze ondersteuning. Met een open blik kijken naar wat wél kan. En dat samen aanpakken.

Wil je meer weten?

[javascript protected email address]

Over ons

ASVZ biedt duurzame zorg, nu én in de toekomst. Aan mensen met een verstandelijke beperking, die voor korte of langere tijd van onze dienstverlening gebruik maken. In contact met onze omgeving laten we zien wat we doen en wat we kunnen. En vooral ook hoe we dat doen. Zo versterken we de verbinding met cliënten, hun netwerk, vrijwilligers, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Dit doen we samen. Met bevlogen en betrokken medewerkers uit de praktijk.

Meer weten? Lees ons magazine AanZet.

Zorgvisie

ASVZ staat midden in de maatschappij. Samen met cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers geven we vorm aan onze zorg. Hoe we dat doen, staat in de zorgvisie. Onze zorgvisie is een weerslag van de gedeelde ideeën en waarden binnen ASVZ en dient als richtlijn bij ons dagelijks werk. Iedereen bij ASVZ krijgt de ruimte om er zelf invulling aan te geven.

Lees de zorgvisie van ASVZ

Raad van bestuur

De raad van bestuur van ASVZ bestaat uit Hanneke Kooiman (voorzitter) en Jaap de Gruijter.

Bij ASVZ blijft het niet bij woorden. We doen wat we zeggen. Je ziet de visie terug op de werkvloer.

- Michel - teamleider begeleid wonen

Downloads

Algemene brochure ASVZ

Bestuursverslag 2022

Klokkenluidersregeling

Regeling vertegenwoordigingsbevoegdheid

Beleid en verantwoording onkosten raad van bestuur

Kwaliteitsbeeld 2023

Ook dit jaar hebben we de ontwikkelingen bij ASVZ opgeschreven. We noemen waar we trots op zijn, maar ook de punten die beter kunnen.
Klik hieronder op de foto om naar het bericht te gaan.

Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) van ASVZ controleert de raad van bestuur en houdt toezicht op de algemene gang van zaken bij ASVZ.

Downloads raad van toezicht


Financiële commissie rvt 2023

Remuneratie commissie rvt 2023

Commissie kwaliteit en veiligheid rvt 2023

Rooster aftreden rvt

Verslag interne toezichthouder 2023

Interlevensbeschouwelijk

Na de fusie met Stichting PCT in 2002 is bij ASVZ de identiteitscommissie ingesteld. Deze commissie richt zich op het borgen van de identiteit van de protestants-christelijke woonvoorzieningen. En geeft gevraagd of ongevraagd adviezen aan de raad van bestuur op het gebied van de dagelijkse invulling van de identiteit binnen de voorzieningen met een protestants-christelijk karakter. Ook kan zij advies uitbrengen over zaken op haar terrein die ASVZ-breed van belang zijn. De pastoraal werker/geestelijk verzorger van de pc-voorzieningen werkt nauw samen met de identiteitscommissie. Samen zoeken zij naar wegen om vorm en betekenis te geven aan identiteit, rekening houdend met de behoefte van de cliënt. Ook organiseert de identiteitscommissie activiteiten, zoals concerten of uitvoeringen, (thema)bijeenkomsten en identiteitsdagen voor cliënten, verwanten en/of medewerkers

De commissie vindt het belangrijk dat alle medewerkers goed toegerust zijn om cliënten te ondersteunen in hun geloofsvragen en religieuze gewoonten. Daarom is een E-learning ‘Christelijk Geloof’ ontwikkeld die door alle medewerkers kosteloos te volgen is. Hierin worden de basisbeginselen van het christelijk geloof uitgelegd waardoor de cliënt ondersteund kan worden in diens hulpvraag ten aanzien van christelijke geloofsbeleving.

Ik geloof kaart