Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Therapie

Bij ASVZ kun je individuele therapie krijgen, maar we hebben ook systeemtherapie en groepstherapieën.

Individuele therapie

Psychomotorische therapie

Psychomotorische Therapie kan je helpen als je het lastig vindt om met spanningen, frustratie, angst of boosheid om te gaan.

Bij Psychomotorische Therapie (PMT) ga je sporten en bewegen in een veilige en fijne omgeving. De therapeut geeft je oefeningen waarmee je kunt leren ontdekken hoe jij dingen aanpakt. Samen met de therapeut ga je praten over hoe je sport of speelt en hoe je je daarbij voelt.

Muziektherapie

Muziektherapie kan helpen als je wilt leren met je gevoelens om te gaan, als je duidelijker wilt leren communiceren en als je meer zelfvertrouwen wilt krijgen.

Muziek kan je helpen voelen hoe het met je gaat. Bij Muziektherapie luister je naar muziek en maak je zelf muziek. Je kiest zelf de muziek of de instrumenten uit. Je mag hard muziek maken of zacht, je mag de dirigent zijn; jij bepaalt wat er gebeurt. De muziek en de muziektherapeut kunnen je helpen jouw gevoel beter te begrijpen of herinneringen een plekje te geven.

Gesprekstherapie

Gesprekstherapie helpt je als je last hebt van psychische problemen of zorgen en als je wilt leren hoe je deze kunt aanpakken door je gedachten, gevoelens en gedrag te veranderen.

In gedragstherapie wordt gewerkt aan een concreet probleem of een bepaalde klacht. Bij cognitieve therapie staan de gedachten centraal. De therapie is er op gericht de onjuiste of onnauwkeurige manier van denken te doorbreken en nieuwe meer realistische manieren van denken te introduceren.Bij cliëntgerichte psycho-therapie staan de ervaring en de ontwikkeling van de cliënt centraal.

Haptotherapie

Vind je het soms moeilijk om over jezelf te praten of heb je zorgen of problemen? Haptotherapie helpt je omdat je niet per se hoeft te praten maar vooral gaat bewegen en voelen. Via je lijf kun je laten zien dat je boos, bang, verdrietig of blij bent.

Haptotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij aanraken, afstand- en nabijheid oefeningen en gesprekken gebruikt worden om de cliënt vooruit te helpen

Speltherapie

Als je een probleem hebt en je kunt er niet goed over praten, dan kan Speltherapie heel fijn zijn. Het helpt je om erover te tekenen, te kleien of verhalen te bedenken.

Het spel geeft gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt de cliënt de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is voor gezinnen en andere groepen mensen waar problemen zijn in het omgaan met elkaar. Waar bijvoorbeeld veel ruzies zijn, problemen in de relatie, angsten, ingewikkeld gedrag of moeilijk verstaanbaar gedrag.

Het doel van de therapie is het versterken van de onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen. De nadruk kan liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. Er is ook oog voor de veerkracht van een systeem en stimuleert cliënten bij het zoeken naar eigen oplossingen.

Danstherapie

Danstherapie is passend voor cliënten die moeite hebben met taal en het voeren van gesprekken of die juist overmatig verbaal zijn ingesteld.

Door dansen en bewegen kan de cliënt in contact komen met emoties en deze leren te uiten. De danstherapeut kijkt naar de lichaamshouding en de manier van bewegen en maakt met de cliënt een vertaalslag van de dans- en bewegingsvormen naar het dagelijks leven. Bijvoorbeeld door de cliënt zichzelf te laten zien en horen via beweging en stemgebruik, leren meer ruimte in te nemen of door te leren bij jezelf te blijven. De cliënt kan leren om op een andere manier met situaties uit het dagelijks leven om te gaan en kan ook helpen om ervaringen uit het verleden te verwerken en een plek te geven.

Diëtetiek

Eten en drinken speelt een belangrijke rol in het leven van mensen, maar niet voor iedereen betekent eten genieten.

Veel mensen met een verstandelijke beperking kampen met problemen die te maken hebben met voeding. Obstipatie, (ouderdoms)diabetes, een te hoog cholesterolgehalte, voedselallergie, overgewicht of ondergewicht zijn veel voorkomende verschijnselen. Ook onvoldoende kauwen, moeilijk slikken of slecht eten kan leiden tot lichamelijk ongemak.

Vooral mensen met een ernstige meervoudige beperking lopen kans op ondervoeding. De diëtisten van ASVZ beschikken over kennis van de specifieke risicofactoren en verwerken die in een voedingsadvies. Indien nodig kunnen er speciale dieetproducten of vitamine/ mineralenpreparaten voorgeschreven worden.

De diëtisten begeleiden en adviseren cliënten en hun begeleiders. Ouders kunnen eveneens een afspraak maken met een diëtiste voor uitleg, vragen en/of advies.

Tijdens het dansen hoef ik niet te praten en voel ik me rustig worden. Niets moet. Door te bewegen en niets te zeggen, kom ik makkelijker in gesprek en kan ik beter mijn gevoelens verwoorden.

- Claudia, deelnemer danstherapie

Groepstherapie

Vanuit de teams Diagnostiek en Behandeling worden verschillende groepstherapieën aangeboden. Cliënten kunnen dezelfde soort hulpvragen hebben en dan is het fijn om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Dit kan met groepstherapie. Cliënten ervaren hier dat ze er niet alleen voor staan en hoe ze elkaar kunnen helpen en met elkaar kunnen meedenken. In de groep oefenen cliënten en therapeuten samen hoe ze met bepaalde situaties om kunnen gaan.

In de video hieronder wordt uitgelegd wat groepstherapie is en waarom het zo belangrijk is. Ook vertellen een aantal cliënten wat groepstherapie voor hen heeft betekend.

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/9EE6iQLZAjw

Relatie competentie therapie

Deze therapie is voor kinderen tot 14 jaar die een matige tot lichte verstandelijke beperking hebben en op een woongroep van ASVZ wonen. De behandeling helpt bij hechtingsproblemen en ernstige gedragsproblemen.

De therapie richt zich op het opgang brengen of versterken van het hechtingsproces tussen cliënt en zijn omgeving.

Psychomotorische gezinstherapie (Gezins-PMT)

Psychomotorische Gezinstherapie is voor gezinnen die ondersteuning kunnen gebruiken bij het samen sterker worden. Gezinnen die in het dagelijks leven tegen uitdagingen aan lopen

De therapie bestaat uit een intakegesprek, drie sessies in de gymzaal en een eindgesprek.

EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing)

EMDR is voor mensen die iets heftigs hebben meegemaakt en daardoor psychische problemen hebben gekregen.

In een groep praten over jouw problemen of over wat jij moeilijk vindt, kan heel fijn zijn. Je zult zien dat je niet de enige bent die ergens last van heeft. Je kunt elkaar helpen en dat voelt prettig. En in een groep kun je meteen oefenen hoe je met bepaalde situaties om moet gaan.

Therapiegroepen

Er zijn groepen voor volwassenen, kinderen en gezinnen. Om aan groepstherapie mee te kunnen doen, is het belangrijk dat je naar jezelf kunt en durft te kijken en dat je je kunt inleven in andere mensen.

In een groep praten over jouw problemen of over wat jij moeilijk vindt, kan heel fijn zijn. Je zult zien dat je niet de enige bent die ergens last van heeft. Je kunt elkaar helpen en dat voelt prettig. En in een groep kun je meteen oefenen hoe je met bepaalde situaties om moet gaan.

Aanmelden en indicatie

Voor een behandeling heb je een indicatie nodig. Samen met de persoon die jou verwijst naar ASVZ, vul je het aanmeldformulier in. Daarna word je uitgenodigd voor een intake met een pedagoog of psycholoog. Samen met hem of haar bekijk je welke behandeling voor jou geschikt is. Wij laten je weten wat de eventuele wachttijd is voordat je aan de slag kunt.

Aanmelden voor therapie

Folder therapie