Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ergotherapie

Samen met de cliënt en zijn netwerk zoeken we in zijn eigen omgeving naar praktische oplossingen voor problemen in de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Simpele handelingen zoals eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie of een verstandelijke beperking.

Specialisatie

Het team ergotherapie is gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van cliënten met een complexe problematiek. Wij bieden ergotherapie voor cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en hun netwerk. Hierbij werken wij samen met mantelzorgers en professionals.

Het team ergotherapie van ASVZ bestaat uit:

  • Anne Steijns
  • Brenda Barbier
  • Danielle Kremers
  • Jessica Meijer
  • Renata Smit
  • Willemijn Esselink
  • Ingrid Teurlings

In mijn werk krijg ik de kans om praktische problemen op een creatieve en cliëntgerichte manier op te lossen. Dat doe ik dan ook met plezier.

- Jessica, Ergotherapeut bij ASVZ

Prikkelverwerking

Moeite met het verwerken van prikkels kan allerlei problemen geven in het dagelijks leven. Zoals concentratieproblemen, onrustig zijn of een onhandige motoriek. De ergotherapeut observeert welke invloed dit heeft op activiteiten. Een probleem in de prikkelverwerking kan voorkomen in combinatie met bijvoorbeeld ADHD, een verstandelijke handicap of autisme. Deze combinatie maakt de hulpvraag complex en vraagt om specialistische begeleiding.

Hulpmiddelen

Er is een hulpmiddel nodig, maar welk hulpmiddel past het best? En zijn er vergoedingen mogelijk? De ergotherapeut denkt mee en legt uit hoe het hulpmiddel gebruikt kan worden. Denk hierbij aan hulpmiddelen voor het zelfstandig eten en drinken, wassen en aankleden en verplaatsen. Maar ook aan hulpmiddelen gericht op vrijetijdsbesteding.

Revalidatie

Een grote verandering in functioneren, motorisch of cognitief, heeft invloed op het uitvoeren van activiteiten. Het kan dat dingen die eerst wel lukten, niet meer gaan. Of op een andere manier moeten. De ergotherapeut zoekt samen naar mogelijkheden voor het uitvoeren van activiteiten. Bij de revalidatie maakt de ergotherapeut gebruik van activiteiten die het meest belangrijk zijn. Uitgaande van de eigen gewoonte, in een bekende omgeving en met bekende benodigdheden.

Kind en Jeugd

Ergotherapie richt zich op de ontwikkeling van zelfredzaamheid van kinderen. Je kunt terecht bij een (kinder-)ergotherapeut wanneer een kind moeite heeft met het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Zoals aankleden, brood smeren of bestek hanteren, schrijven en knutselen, fietsen of spelen. Daarnaast is advies en begeleiding bij het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen mogelijk. Zoals bij een aangepaste kinderstoel, aangepaste buggy, fietsvoorziening of woningaanpassing.

Ouderen

Bij het ouder worden, is het soms lastig dingen te blijven doen die belangrijk zijn. De ergotherapeut kijkt mee wat er nodig is om deze activiteiten te blijven doen. Denk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen, een andere manier van handelen of advies aan de directe omgeving.

Advies aan naasten

Goede behandeling en zorg vraagt niet alleen om aandacht voor de cliënt, maar ook voor hun naasten. Zij hebben een belangrijke rol in de zorg en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan adviezen over fysieke belasting, hulpmiddelen of activiteitenaanbod.

Meer informatie

Hoe kan ik een afspraak maken?

U kunt altijd een afspraak maken met één van onze ergotherapeuten. Daarvoor hoeft u niet eerst naar de huisarts.

Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering.

Hoe kan ik een afspraak afzeggen?

U kunt uw afspraak afzeggen of verplaatsen, dit dient u minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak te doen.

Indien de afspraak later dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten van de afspraak aan u door te berekenen.

Wat zijn de tarieven voor ergotherapie?

Een uurtarief van € 79,- voor ergotherapie in een instelling, zonder verwijzing (cliënt betaalt geen huur en valt dus onder WLZ). Cliënten die niet onder de wetgeving van WLZ vallen kunnen ergotherapie, als er een verwijzing van de huisarts is, 10 uur per jaar vergoed krijgen via hun zorgverzekering.
Reiskostenvergoeding € 0,19 per kilometer

Dit tarief geldt voor zowel individuele ergotherapie als scholingen en groepsgerichte adviezen. Voor scholingen en groepsgerichte adviezen kan vooraf een offerte worden opgevraagd.

Welke vergoeding krijg ik voor ergotherapie?

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen.

Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering.

Voor vragen omtrent de vergoeding, kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar of uw polisvoorwaarden raadplegen. Vraag of uw zorgverzekeraar een contract heeft met ergotherapie ASVZ (Postcode 3363, WB Sliedrecht).

Staan jullie ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici?

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Wij blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen door middel van het volgen van na- en bijscholing. Ook zijn wij aangesloten bij de beroepsvereniging voor Ergotherapeuten EN, en staan wij ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben?

Wanneer u niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen.

Binnen ASVZ zijn er twee cliëntvertrouwenspersonen. Dat zijn:

Marit van Ewijk: 06 – 11 53 76 01 of e-mail: m.vanewijk@hetlsr.nl
Marcella Karstens: 06 – 30 76 03 85 of e-mail: m.karstens@hetlsr.nl
Binnen ASVZ is er ook een klachtenfunctionaris voor cliënten. Dat is:

Jolanda Spelten: 06 - 20 96 43 48 of e-mail: jspelten@asvz.nl

Aanmelden voor ergotherapie