Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Bouwsteen 3 arbo verzuim en inzetbaarheid

Samenvatting

Het verzuim stijgt al jaren. ASVZ wil dit verbeteren. Adviseurs helpen hierbij. Teamleiders krijgen hulp van een regio coördinator capaciteit om problemen in het rooster op te lossen. Teams stonden stil bij risico’s in het werk met een risico-inventarisatie en evaluatie. Nazorg voor medewerkers krijgt een plek in de weerbaarheidstrainingen.

Verzuim

Soms kan een medewerker niet komen werken, omdat hij of zij ziek is. Dit noemen we verzuim. ASVZ wil minder mensen ziek thuis hebben. Het verzuim stijgt al 5 jaar. ASVZ wil dit verbeteren.

 • 2020: 6,7%
 • 2021: 7,7%
 • 2022: 8.10%
 • 2023: 8,27%

Het jaarplandoel voor 2024 is dat we het aantal medewerkers die ziek zijn en daardoor niet kunnen werken omlaag willen naar 7%. In 2023 heeft de taakgroep inzetbaarheid verschillende dingen gedaan om medewerkers te leren over de visie op verzuim:

 • spel over inzetbaarheid gemaakt
 • een animatie gemaakt over de visie. Het filmpje helpt om over verzuim te praten.
 • geven van de training “als willen en kunnen niet meer samengaan”. Medewerkers leren een eigen plan te maken om het werk weer op te pakken

Overleg over gezond en fijn werken
We willen dat medewerkers gezond en fijn kunnen werken. Ze blijven dan inzetbaar. Hier is overleg over. De adviseurs inzetbaarheid helpen managers en teamleiders.
In 2023 is 4 keer per jaar met teamleiders in een sector gepraat over gezond en fijn werken. Teamleiders leren van elkaar. Elke keer met een ander thema. We zijn positief. In 2024 gaan we hiermee door. We gaan ook kijken of het overleg in de regio kan.

Sneller contact bij verzuim

We zijn de proef ‘snelle interventie bij verzuim’ gestart. Dit hebben we gezien bij een andere organisatie. Als je ziek bent, belt een Arboverpleegkundige de medewerker op dag 2 of 3. Het doel is te kijken of mensen sneller beter worden. De pilot is in 4 sectoren, waar weinig en veel mensen ziek zijn en waar nieuwe en ervaren managers werken. We kijken of de pilot werkt na 3 en 6 maanden. We blijven werken met de gedragsmatige visie op verzuim. Het doel op de lange termijn is om teamleiders te leren zelf signalen vroeg te zien en op te pakken. Doel van het contact op dag 2 of 3:

 • Laten zien aan dat medewerker dat we aan ze denken;
 • Filteren van verzuim; Is medewerker met teamleider in gesprek? Zijn er afspraken? Past het werk?;
 • Extra oog naast de teamleider;
 • Slimme acties inzetten;
 • Teamleiders ondersteunen.

Hulp van regiocoördinator capaciteit

Teamleiders zijn steeds drukker met het oplossen van problemen in het rooster. Ze gaan hulp krijgen van een nieuw persoon. Deze persoon heet regio-coördinator capaciteit. Elke regio krijgt een regio-coördinator capaciteit. Hij of zij helpt met het werkrooster. Zo hebben teamleiders het minder druk. Taken regio coördinator:

 • Helpen met het maken van het rooster;
 • Zorgen voor flex-pools in de regio;
 • Meedenken over roosterproblemen.

Het doel is beter samenwerken, slim met onze medewerkers werken en genoeg medewerkers hebben.

Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Een Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) helpt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Bij ASVZ houden we met elk team een RI&E gesprek. We praten over alle Arbo onderwerpen die passen bij de gehandicaptenzorg. Een team praat over hoe ze arbeidsrisico’s kunnen voorkomen. Een team krijgt zelf zicht op wat goed gaat en wat beter kan.

In 2023 zijn er 100 RI&E interviews gehouden. Teams vinden het fijn om stil te staan bij risico’s in het werk en daar met elkaar over te praten. Er zijn vier onderwerpen waar medewerkers het meeste in willen verbeteren:

1. Psychosociale arbeidsbelasting (124x).
Dit gaat over werkdruk. Weinig tijd ervaren om het werk goed te doen en meer uren werken.
Wat willen medewerkers doen?
Het is belangrijk dat het rooster op tijd klaar is. Afspraken over de groepsapp maken.
Weten wie welke taak heeft. Beter samenwerken. Training (weerbaarheid) volgen.
Beter contact met verwanten.

2. Overleg (73x).
Te weinig tijd om te praten over taakverdeling, veiligheid en verzuim. Wat willen medewerkers doen?
Jaargesprekken vaker houden. De teamreflector invullen.

3. MIP (80x).
Niet bij elk incident een MIP-formulier ingevuld.
Wat willen medewerkers doen?
Praten over Mippen in het overleg. Verzamelmips invullen. Preventiemedewerkers uitnodigen in het overleg.

4. BHV (67x).
De BHV checklist wordt niet elke drie maanden ingevuld.
Wat willen medewerkers doen?
Afspreken wie de BHV checklist invult. Praten over de checklist in het overleg. Nieuwe collega’s opleiden en herhaaltrainingen doen. Ontruimingsoefeningen inplannen.

Incidenten

Medewerkers melden in 2023 28.095 (bijna) incidenten. Dat zijn 20,5% meer meldingen dan in 2022.
Medewerkers hebben 191 keer nazorg ingevuld in de MIP. In 2022 was dit 175 keer. Het is dus gestegen. Nazorg ziet er verschillend uit. Een gesprek met een collega of de teamleider is ook nazorg. Maar er kan ook met iemand van het nazorgteam gepraat worden. Er is 66 keer later nog een mail naar het nazorgteam gestuurd om nazorg aan te vragen. Nazorg is in 2023 vaker ingevuld, maar ASVZ vindt het vrij laag. Het kan zijn dat het team goede nazorg geeft, maar het kan ook zijn dat er een drempel is om nazorg aan te vragen.

In 2024 nemen we het onderwerp nazorg op in de weerbaarheidstraining.
De medewerker scoort in de MIP hoe het incident is beleefd door alle betrokkenen. In 2023 is de score lager dan in 2022.

ErnstwaardeMIP cijfers

De MIP agressie commissie mailt en belt met locaties over meldingen. Teams geven aan dit te waarderen. In 2024 gaat de MIP agressie commissie weer op bezoek bij locaties.