Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Bouwsteen 1 Zo lang mogelijk thuis wonen

Samenvatting

ASVZ vindt het belangrijk dat mensen die dat kunnen, zo lang mogelijk in hun eigen omgeving wonen. Dit geeft mensen meer regie en zeggenschap en is betaalbaar. Het is een pijler in ASVZ 5 jaar vooruit en een Kanslijn van de VGN.

Ondersteuning Thuis

Ondersteuning thuis is al snel gegroeid. ASVZ wil nog meer cliënten die thuis wonen of een eigen huis hebben begeleiding bieden. We werken niet alleen op locaties waar we intensieve zorg bieden volgens Triple-C, maar doen dit op alle locaties. Talentontwikkeling heeft samen met de Triple-C werkplaats een training gemaakt. In 2023 zijn teamleiders en medewerkers Ondersteuning Thuis gestart met de training. Een training om cliënten die thuis wonen met meer intensieve ondersteuningsvragen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen.

Bekijk hier een kort overzicht

Houvast methodiek

De ‘Houvast methode’ helpt gezinnen van ouders met een licht verstandelijke beperking en stelt ouders in staat om hun kinderen, met hulp, veilig en ‘goed genoeg’ groot te brengen. HouVast wordt gebruikt binnen afdeling Ondersteuning Thuis. Orthopedagogen, pedagogische gezinsondersteuning en jeugd- en gezinsprofessionals hebben de scholing over de methodiek HouVast gehad. In 2022 zijn organisaties bij elkaar op bezoek geweest om te kijken wat er goed ging en wat nog beter kon. We hebben hier veel van geleerd en beter gemaakt. Resultaat is dat ASVZ nu een certificering heeft voor HouVast. Dit is een diploma.
ASVZ zit in landelijke werkgroep over Houvast om de methodiek verder te ontwikkelen. In 2024 komen er materiaalboxen voor Houvast.

ASVZ werkt samen in Siem

ASVZ werkt vanaf 1 januari 2023 samen met 9 organisaties die tijdelijke ondersteuning bieden aan mensen die dat nodig hebben. De samenwerking heet ‘Siem’ en staat voor ‘samen’. Samen met de cliënt en zo nodig naasten, met andere zorgorganisaties en met elkaar. Siem helpt inwoners met een hulpvraag in de regio Hart van Brabant. Ze helpen bij de cliënt thuis, in het beschermd wonen of via dagopvang. Bekijk het filmpje voor meer informatie.

Beeldzorg

Beeldzorg is op afstand met elkaar communiceren via een beeldscherm en een camera. De cliënt en begeleider zien en horen elkaar. Het is laagdrempelig en gebruiksvriendelijk.

Het is niet altijd nodig dat de begeleider naar de cliënt thuis gaat. Er kan na een afspraak thuis nog een vraag zijn, door te bellen kan de cliënt met de begeleider afspraken maken. Ook kan de cliënt extra afspraken maken, in het geval de begeleider er niet is. Dan kan de cliënt altijd de beeldzorgcentrale bellen. De hele dag, in het weekend, ‘s nachts en op feestdagen. Misschien vindt iemand het lastig om op tijd medicatie in te nemen. Of moeilijk om invulling te geven aan de dag. Of is er ondersteuning nodig om de dag op te starten of af te sluiten. In al deze gevallen kan beeldzorg ingezet worden.

Vijf jaar geleden was Tabitha één van de eerste cliënten die met beeldzorg begon. Doodeng vond ze het. Nu ziet ze vooral de voordelen.
‘De gesprekken zorgen ervoor dat mijn hoofd niet overloopt.’ Wil je weten hoe het bellen met de Beeldzorg Centrale van ASVZ gaat? Dit filmpje legt het feestelijk uit.

In 2024 willen we meer beeldzorg gebruiken voor cliënten die begeleiding krijgen van Ondersteuning Thuis. Zo krijgen cliënten meer regie en kunnen ze altijd bij iemand terecht. Het aantal gesprekken met de beeldzorgcentrale stijgt binnen ASVZ. Het is nodig dat er meer mensen bij de beeldzorgcentrale werken. Cliënten gaan ook bij de beeldzorgcentrale werken. Ook willen we dat andere organisaties gebruik kunnen maken van onze beeldzorgcentrale.