Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Bouwsteen 1 Stevige basis

Samenvatting

ASVZ verbetert de zorg met nieuwe systemen. Nieuwe en bestaande cliënten volgen dezelfde route voor zorg. Door betere samenwerking kunnen we de cliënten beter helpen. Op locaties wordt geen contant geld meer gebruikt. We werken aan een betere wifi en grotere locaties in de wijk voor meer nabijheid. In 2024 gaan we gebruikmaken van het AFAS-systeem voor medewerkers- en geldzaken. Ook willen de Lingebolder en Wielewaal in 2024 het bronzen keurmerk van de ‘Milieuthermometer Zorg’ behalen.

Digitaal op koers

ASVZ werkt aan betere zorg met nieuwe systemen. We veranderen om nu en in de toekomst blijvend menswaardige zorg te bieden. Onder de naam ‘Digitaal op Koers’ richten we onze systemen anders in. Bij nieuwe systemen en slimme innovaties onderzoeken we of ze passen bij wie we zijn en wat we belangrijk vinden: de cliënt staat centraal, we zijn bescheiden en trots, streven naar veiligheid, betrouwbaarheid en nabijheid. Onze zorg- en ICT-medewerkers werken goed samen. De manier waarop we graag willen werken staat voorop. Dan kijken we welke applicaties passen. Zo helpen veranderingen ons met de manier van werken.

Praatplaat Digitaal op Koers 2023-2025

Eén route naar zorg

We willen cliënten zo goed mogelijk helpen. Nieuwe cliënten en cliënten die al in zorg zijn. In 2023 is een nieuwe route naar zorg op papier gezet. Deze route is in het systeem Qare365 gebouwd. Heel de organisatie werkt vanuit 1 route. De cliënt meldt zich 1 keer aan en doet 1 keer zijn verhaal. Het voordeel is dat iedereen dezelfde informatie ziet. We kunnen goed zien in welke stap de aanmelding zit. We kunnen beter samenwerken en de cliënt helpen. Een nieuwe route betekent ook dat we anders samenwerken. Hier willen we in 2024 nog in leren. Goede afspraken en instructies zijn belangrijk.

Geen contant geld meer op locaties

We zijn altijd op zoek hoe we de zorg kunnen helpen ontzorgen. We werken nu zonder contact geld op locaties. Dit heet ‘cashless werken’. Dit was een grote wens van de teamleiders en kasbeheerders. In 2023 zijn er in de buurt van locaties presentaties gegeven over de veranderingen voor de medewerkers, cliënten, vrijwilligers, kasbeheerders, ouder/verwanten en financiële bewindvoerders. Vier kasadviseurs helpen locaties. Ze geven advies, kijken en denken mee. Niet op afstand, maar ook op locatie.

Team ICT naar de regio's

Onderlinge verbinding versterken; Dit wordt onder meer bereikt door de ondersteunende diensten naar de regio’s te laten gaan in plaats van iedereen naar de ondersteunende diensten te laten komen. Team ICT is hier al mee begonnen. Vanaf 1 januari 2023 zal Team ICT elke week aanwezig zijn op de grote locaties. Medewerkers kunnen daar hulp vragen of spullen ruilen. Ook online, via het Self Service Portal, kunnen medewerkers hulp vragen. Buiten kantoortijden kan de medewerker zo zelf het antwoord vinden en snel iets oplossen.

Blijven ontwikkelen

Wifinetwerk vervangen
In 2023 en 2024 vervangen we op elke locatie het wifinetwerk. Met de netwerkvervanging verbetert op de locatie het netwerk en de snelheid van de wifi.

Locaties in de wijk vergroten.
We willen de nabijheid van zorg en ondersteuning beter vormgeven. Locaties in de wijk willen we daarom vergroten. We zetten locaties verblijf om naar verblijf met behandeling. We voegen locaties in de wijk of bij nieuwbouw samen (ongeveer 24 cliënten per locatie)

ASVZ kiest voor AFAS

Slim werken en aandacht houden voor zorg en begeleiding aan cliënten is een uitdaging in een wereld waarin van alles gebeurt. Hoe makkelijker de administratie, hoe meer tijd voor de zorg en begeleiding aan de cliënt. We willen minder koppelingen, dubbele registraties en processen. We zijn hier nu niet blij mee en willen het beter. ASVZ heeft gekozen voor één systeem van AFAS. Een systeem voor medewerker- en geldzaken. Administratie zoals verlof, verzuim en salarisverwerking maar ook de financiële administratie staan in het systeem. Het systeem helpt om slimmer en makkelijker te werken en meer tijd te hebben voor de zorg en begeleiding aan cliënten.