Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Bouwsteen 1 Bescheiden en Trots

Samenvatting

ASVZ gebruikt social media om nieuwe medewerkers te vinden. We gaan TikTok meer gebruiken. In de studiowoningen in Udenhout leren cliënten zelfstandiger te worden. In 2023 zijn 15 podcastafleveringen van Triple-C gemaakt. In 2024 gaan alle teams een nieuwe jaarplanner invullen met alle instrumenten van Triple-C. Een Triple-C ontwikkelteam helpt teams om met Triple-C te werken. In de kennisbibliotheek van ASVZ staat veel informatie om cliënten te ondersteunen. Het tweede visiefestival is in het voorjaar/zomer van 2025.

Naamsbekendheid vergroten

We willen opvallen bij mensen die zorg nodig hebben en bij mensen die bij ons willen werken. We zoeken mensen met veel verschillende talenten. Daarvoor laten we ASVZ zien op sociale media, zoals Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook. Ook proberen we steeds nieuwe dingen uit, zoals TikTok. Een het einde van 2023 zijn we gestart met een campagne, gemaakt met hulp van A.I. om jeugd- en gezinsprofessionals te vinden voor de regio Rotterdam.

Bekijk hier de nieuwe campagnewebsite

Studiowoningen Udenhout: op weg naar meer zelfstandigheid

“De studiowoningen intensieve sector in Udenhout bestaan nu vijf jaar,” vertelt teamleider Bryan Staps, “acht bewoners hebben hier hun eigen studio met keuken, badkamer en een grote woonkamer. Dit is ontstaan om mensen meer zelfstandigheid te laten ervaren. Zodat ze een volgende stap naar een reguliere woning kunnen maken.”

“Ze vallen nog wel onder intensief met twee begeleiders op 8 cliënten,” zegt Bryan, “maar de begeleiding is meer op afstand. Het past bij cliënten die groeimogelijkheden hebben. Zelf koken, boodschappen doen, vrijetijdsbesteding en werk of dagbesteding buiten de deur. Waardoor ze steeds minder begeleiding nodig hebben. De studio’s zijn een tussenstap voor een eventuele verhuizing naar een reguliere woning. We kijken goed naar wat de bewoner wil en wat hij nodig heeft. Een goede balans tussen behoeften en wat ze aankunnen. Ze hebben wensen, maar er is een verschil tussen wensen en behoeften. Ze hebben in de studio’s een individueel programma dat aansluit bij hun behoeften. Ze kunnen hier min of meer afkicken van het groepswonen. ’s Avonds eten we nog wel samen. Maar verder hebben ze allemaal hun eigen programma. Dit in tegenstelling tot andere woningen in de intensieve sector waar ze bijna alles samen doen in het dagprogramma.”

“Al vier bewoners zijn doorgestroomd naar regulier. En één bewoner staat op de wachtlijst om door te stromen. Voor sommige is deze studio een eindstation. Maar we willen voorkomen dat dit voor te veel cliënten het geval is. Anders staat het doorstroom in de weg. Dat doen we door vooraf goed te kijken. En als ze er wonen dan blijven we goed volgen hoe het gaat. Zit iemand echt op zijn plek? Cliënten die doorstromen naar regulier gaan meestal naar de Groenstraat in Tilburg. Daar is de begeleiding één op acht. Dan is er minder tijd voor je. Het is belangrijk dat ze dit kunnen. In de studiowoningen hebben ze dat geleerd. Doorstroming naar regulier is voor deze cliënten belangrijk om het labeltje ‘intensief’ kwijt te raken. Het maakt hen trots: ‘Ik ben geen intensieve cliënt meer’. Bij regulier ga je soms wel achteruit qua woning omdat je dan bijvoorbeeld een badkamer moet delen. Maar dat is niet het belangrijkste. Belangrijker is de trots dat ze het zover geschopt hebben.”

De Schakel

De Schakel is een kleinschalige specialistische afdeling voor revalidatie, observatie en palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook cliënten van buiten ASVZ zijn welkom. De Schakel kijkt niet alleen naar de medische vraag, maar ook naar de menselijke behoeften.

Menswaardige zorg het hele jaar door!

In 2024 versterken wij binnen heel ASVZ onze zorgvisie met behulp van Triple-C. Er is een nieuwe jaarplanner gemaakt. Een goede jaarplanning helpt om menswaardige zorg vorm te geven. Elke dag weer. Het werken met Triple-C komt terug in de nieuwe 'jaarplanner'. Wie, doet wat, wanneer en waarom? Een duidelijke jaarplanning bespaart tijd en daardoor is er meer tijd voor cliënten.

Onderwerpen in de jaarplanner:
• Teamreflector: elk jaar vullen begeleiders en teamleiders de teamreflector in. Ze praten over wat goed gaat en wat beter kan.
• Overlegvormen: overleg met het team, bewoners, de driehoek en planbesprekingen.
• SytstemeTrie: elk jaar vult de driehoek (teamleider, orthopedagoog en sectormanager) de SystemeTrie in. De driehoek praat over wat goed gaat en wat beter kan.
• Jaarplan maken: wat gaan we doen?
• Triple-C scan: de orthopedagoog vult voor een cliënt de Triple-C scan in voor de behandeling aan cliënten
• Jaargesprekken/competentiegesprekken met medewerkers

In 2024 gaan alle teams de jaarplanner invullen en gebruiken. Het is nieuw dus even wennen en leren van elkaar.

Kijk hier voor alle producten

Triple-C werkplaats

In januari 2024 opent de Triple-C werkplaats in Gorinchem. Het is een plek om te leren over Triple-C. Je kan er trainingen geven en volgen. Je kan er inspiratie vinden en anderen inspireren. Een plek om samen te bouwen aan visie, vakmanschap en vaardigheden. Leren en creëren zijn belangrijk. Niet alleen voor medewerkers-cursisten, ook voor cliënten. Cliënten kunnen in het restaurant en in de logeervoorziening met 22 kamers werkervaring opdoen. Daar helpen ze gasten, verzorgen eten en drinken, maken kamers schoon en doen de was. Naast werkplekken voor cliënten komen er ook leerwerkplekken. Ook is de website vernieuwd. De informatie is beter te vinden en trainers kunnen zo makkelijk bij de materialen.

Triple-C voorleven door het Triple-C Ontwikkelteam
ASVZ gaat uit van menswaardigheid, gehechtheid en menselijke behoeften. Het kan dat hier extra hulp bij nodig is. Het Triple-C Ontwikkelteam (TOT) kan ondersteunen. Een TOT-medewerker kan tot 12 uur per week meewerken op een andere woning en Triple-C voorleven.
Met het TOT verwacht ASVZ dat:

  • het gevoel van veiligheid en competenties van de medewerker versterkt;
  • cliënten door ondersteuning van het TOT minder snel hoeven te verhuizen;
  • medewerkers bij ASVZ blijven werken door de extra uitdaging

De manager, teamleider en orthopedagoog vraagt de inzet van een TOT-medewerker aan.
“Daarvoor hebben we een stappenplan. Eerst een intake om de vraag te verhelderen. Dan een startgesprek met de TOT-medewerker, driehoek en hoofd behandeling. TOT zit nog in de proeffase. Belangrijke vraag is wat het oplevert voor cliënten en medewerkers en of het voorkomt dat cliënten worden overgeplaatst, of medewerkers vertrekken. We doen tussentijds een aantal evaluaties samen met de OR.” Tess Tournier, Coach Behandelsystemen.

Bekijk hier de vernieuwde website en werkplaats

LACCS

Het doel van het LACCS-programma is een goed leven voor cliënten met een ernstige verstandelijke meervoudige beperking. Om dit te bereiken moet het op alle vijf de LACCS-gebieden goed voor elkaar zijn. LACCS staat voor: Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende tijdsbesteding. De LACCS waarden sluiten goed aan bij onze visie en Triple-C waarden. Ook dit jaar heeft een groep persoonlijk begeleiders de leergang LACCS gevolgd en met succes afgerond.

Houvast

Onder het hoofdstuk ‘zo lang mogelijk thuis wonen’ staat de Houvast methode genoemd. De ‘Houvast methode’ helpt gezinnen van ouders met een licht verstandelijke beperking en stelt ouders in staat om hun kinderen, met hulp, veilig en ‘goed genoeg’ groot te brengen.

Visiefestival uitgesteld

Het Visie Festival was in september 2022 een groot succes. Dit was reden om in september 2024 een tweede Visie Festival te organiseren. Het jaar 2024 is een jaar met veel financiële uitdagingen. Daarom is besloten het Visie Festival uit te stellen naar het voorjaar/ de zomer van 2025.