Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Bouwsteen 1 Samenwerking betere zorg

Samenvatting

Een netwerk is erg belangrijk. Coaches, ouders en verwanten helpen daarbij om het netwerk te versterken. We gaan de sociale netwerkkaart in ONS vaker invullen. Er is een kalender voor alle ABC-avonden. Er zijn veel voorbeelden van superhelpers. Superhelpers zijn cliënten van ASVS die vrijwilligerswerk doen. Op Schoorstraat 4-05 werken ze goed samen met ouders/verwanten en vrijwilligers. Veel bedrijven hebben ASVZ leren kennen tijdens de ontmoetingsdag ‘Business ontmoet’. Tijdens het praten over het plan zijn nachtzorg en dagbesteding vaak niet aanwezig. Er hoeft geen handtekening meer onder het plan. Nog niet elke cliënt heeft een plan. ASVZ werkt samen met meer dan 25 ouder-wooninitiatieven.

We willen in 2025 meer mobiele steunpunten.

In het voortgangsbericht van 2022 stonden twee punten om te versterken. Deze punten blijven ook in dit kwaliteitsbeeld 2023 op ‘versterken’ staan;

Versterken: Wonen en werken kunnen meer van elkaar leren en samenwerken;
Versterken: Alle plannen moeten kloppen en compleet worden.

Lees meer in het artikel ‘samenwerking rondom het plan’.

Opbouwen en uitbreiden netwerk van cliënten

Sociale relaties zijn belangrijk voor hoe we ons voelen. Tess Tournier, orthopedagoog en Coach Behandelsystemen, heeft onderzoek gedaan naar familienetwerken. Dit zijn de uitkomsten:

Mensen met een lichte verstandelijke beperking weten goed wie belangrijk voor hen zijn en waar ze steun kunnen vinden. Begeleiders zien dit minder goed;

Het netwerk van mensen met een lichte verstandelijke beperking is kleiner dan dat van leeftijdsgenoten zonder verstandelijke handicap.

In 2023 is er een onderzoek geweest waar cliënten hun ervaringen konden delen. Cliënten vinden dat de invulling van vrije tijd en het maken van nieuwe vrienden beter kan. Ouders/verwanten vinden dat ASVZ kan helpen bij het sociale leven van de cliënt. De ervaringen van cliënten en ouders/verwanten lijken veel op elkaar. Wat doen we al en wat kan nog beter om sociale netwerken op te bouwen en uit te breiden? De sociale netwerkkaart en ABC-avonden zijn voorbeelden.

Lees het hele artikel

Sociale netwerkkaart ONS

Met de sociale netwerkkaart kunnen we zien wie er in het netwerk van de cliënt zit. Samen met de begeleider bespreekt de cliënt zijn netwerk en wat we kunnen doen als hij niet tevreden is. De cliënt zei: 'Ik schrok eigenlijk toen ik de kaart invulde omdat het me bewust maakte van hoe klein mijn netwerk is geworden.' De netwerkkaart is nu altijd beschikbaar in ONS en is geen apart document meer.

Cliënt en begeleider kunnen de kaart ook online invullen. In 2024 wordt er extra aandacht besteed aan de sociale netwerkkaart in ONS.

ABC Date avonden

Ontmoeten, vriendschap en wie weet ook liefde. Daar draait het om op de bijeenkomsten van ABCDate. ASVZ ondersteunt deze avonden. ABCDate is een veilige contactbemiddeling voor mensen met een verstandelijke beperking. De deelnemers worden door hun begeleider aangemeld. Ze kunnen daarna een profiel aanmaken op de website van ABCDate, chatten met andere deelnemers en zich inschrijven voor een ABCDate-avond.

Op de website staat een kalender. In de kalender staat welke avonden er zijn en waar ze plaatsvinden. Je moet een profiel hebben. Deze is gratis voor mensen die wonen en/of begeleiding krijgen van ASVZ.

Ga hier naar de kalender

Superhelpers

Iedereen kan iets betekenen voor een ander. Ook mensen met een verstandelijke beperking. Superhelpers zijn cliënten van ASVZ die vrijwilligerswerk doen binnen en buiten ASVZ.

Het werk als Superhelper betekent veel voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo kunnen zij ook iets betekenen voor anderen. Het versterkt bij hen het gevoel "Ik mag er bij zijn" en "Ik doe ertoe". Superhelpers doen vrijwilligerswerk bij ASVZ, bejaardentehuizen, verenigingen en/of bij mensen thuis.

Samen met verwanten en vrijwilligers

Onder het motto ‘we doen het samen want we kunnen het niet alleen’ willen we ouders/verwanten en vrijwilligers nog meer betrekken bij activiteiten. De samenwerking met ouders van bewoners op de Schoorstraat 4-05 in Udenhout loopt gesmeerd. Ouders die meehelpen met de grote schoonmaak, of cliënten brengen en halen bij een uitje naar de Beekse Bergen: op Schoorstraat 4-05 is dat de normaalste zaak van de wereld. Het team en Ouders weten elkaar beter te vinden dan ooit. Lees het artikel

Samenwerken met ouders en verwanten? Niet omdat het moet, maar omdat je het graag wilt! De Werkgroep Informeel Netwerk van ASVZ helpt bij activiteiten en zoekt verbinding van alle activiteiten die te maken hebben met het sociaal netwerk binnen ASVZ.Vraag van een familielid Hoe kunnen we elkaar versterken in de begeleiding van mijn kind’

Coaches ouders en verwanten

Na een periode waarin contact met het netwerk door COVID-19 moeilijk was, is in 2023 weer gewerkt aan het versterken van het netwerk. De Coaches Ouders en Verwanten van ASVZ bezoeken teams en ondersteunen in contact met het netwerk.

De Coaches hebben in 2023 de training Driehoekskunde van Chiel Egberts gevolgd. Samen met teams en afdeling Talentontwikkeling is de training ‘systeemgericht werken; gemaakt. Eerste medewerkers zijn getraind en zijn positief. Na de training gaan Coaches Ouders en Verwanten naar de teams toe om te ondersteunen op de werkvloer.

Samenwerken met bedrijven

Het is belangrijk dat cliënten deelnemen in de maatschappij, ze kunnen ondersteunen bij werkzaamheden en daarbij echt van toegevoegde waarde zijn. Cliënten zijn waardevolle werknemers.

Op 23 september 2023 was er weer een ontmoetingsdag ‘Business ontmoet Zorg'. Bekijk de aftermovie onder de tekst. ASVZ popelt om met nog meer maatschappelijke bedrijven samen te werken. Er zijn inspirerende voorbeelden gedeeld en veel nieuwe bedrijven hebben ASVZ leren kennen. Lees meer over de inspirerende voorbeelden via de links.

Samenwerking ASVZ en Dura Vermeer op Rotterdam The Hague Airport

Glanzende samenwerking dagbestedingsgroep Clean & Green en Clarus

Betere zorg voor kinderen en jongeren met autisme en verstandelijke beperking

Artsen van ASVZ werken samen met kinder- en jeugdpsychiaters. Ze houden spreekuren. Ze helpen kinderen en jongeren met autisme en een verstandelijke beperking (ASS-VB).
Elke drie maanden is er een spreekuur. Dat de samenwerking goed gaat blijkt ook uit een onderzoek.

Lees meer over het onderzoek in het tijdschrift voor Psychiatrie

Samenwerken in ONS

Op 1 april 2023 stapte ASVZ over op ONS, het nieuwe elektronisch cliëntendossier (ECD).

“Het mooie van de weg naar ONS is dat we met elkaar samenwerken naar één doel: een klantgericht en makkelijk te gebruiken systeem voor medewerkers”. Bas Borsje, sectormanager.

Het kiezen en inrichten van een nieuw ECD is een grote klus. Naast medewerkers uit Wonen & Dagbesteding, Ondersteuning Thuis en Diagnostiek & Behandeling waren ook de Cliëntadministratie, ICT, Business Intelligence, Talentontwikkeling en Communicatie betrokken. Heel veel mensen. Iedere afdeling heeft zijn eigen eisen en wensen. Door de eisen en wensen te vertellen, begrepen ze elkaar. Medewerkers raakten enthousiast en er ontstond verbinding met het werk van de ander. Wanneer het moeilijk werd hoe iets ingericht moest worden in ONS, dan zet iedereen een stap terug en stellen ons opnieuw de vraag ‘wat biedt in deze situatie nou de meeste waarde voor de cliënt?’ Bas Borsje.

De cliëntreis heeft geholpen met de inrichting van ONS. De cliëntreis bestaat uit 4 stappen:

Stap 1 cliëntreis: ik ben op zoek
Stap 2 cliëntreis: ik vertel
Stap 3 cliëntreis: we doen wat nodig is
Stap 4 clientreis: ik ben voldoende geholpen

Alle activiteiten staan in nieuwe processen. Een proces bestaat uit activiteiten die nodig zijn om hetzelfde te werken. Om te zorgen dat we goed ‘blijven’ samenwerken is een proceshuis gemaakt. De zorgprocessen en de administratie processen staan in één huis. Dit huis helpt ons om te blijven samenwerken. Samen100!

Samenwerking rondom het Plan

In ONS werkt iedereen die betrokken is bij de cliënt in hetzelfde Plan. Zo is iedereen op de hoogte en kunnen we goed samenwerken. Dit heet multidisciplinair samenwerken. De aanwezigheid van dagbesteding of nachtzorg bij de planbespreking kan beter. Het lukt ze vaak niet om aanwezig te zijn. We leren dat het belangrijk is om de planbesprekingen ver vooruit te plannen. Ook is afgesproken dat planbesprekingen altijd doorgaan. Ook als iemand op het laatste moment niet kan.

In het voortgangsbericht van 2022 staat ‘ASVZ is hoopvol dat ONS helpt om alle plannen op orde te houden’. Nieuw is dat er geen handtekening meer nodig is in het Plan. Dit zorgt ervoor dat het Plan na het gesprek met de cliënt gelijk kan starten. Dit zorgt voor minder administratie.

Leren werken met ONS kost tijd. Alles is nieuw. Op een pagina op MijnASVZ staat alle informatie voor medewerkers. Er zijn e-learlings en spiekbriefjes gemaakt. Wanneer een medewerker toch hulp nodig heeft, dan is er het digimaatje in het team of een superuser in de sector. En natuurlijk is er een Servicedesk om te bellen. Helaas zijn er nog te veel Plannen niet op orde. Gelukkig zien we wel dat het al iets beter gaat. Medewerkers leren nog volop om het Plan te maken en er mee te werken. Dit kost tijd. In 2024 heeft dit aandacht.

Praatplaat ONS

Medische zorg van de toekomst

ASVZ denkt na over de toekomst van medische zorg. Goede verpleegkundige hulp is belangrijk. Mensen worden ouder en doelgroepen complexer. Er zijn te weinig verpleegkundigen in de gehandicaptenzorg. Dit komt bijvoorbeeld door weinig afwisseling en te weinig complexe verpleegkundige handelingen in de gehandicaptenzorg. We willen dat in 2025 alle locaties gebruik kunnen maken van een mobiel steunpunt.

In Rotterdam is een mobiel verpleegkundig steunpunt. Het mobiele steunpunt werkt goed. Werken in een mobiel steunpunt helpt om de kwaliteiten als verpleegkundige weer helemaal in te kunnen zetten. Verpleegkundigen kunnen in een netwerk samenwerken in een groter werkgebied. Dan is er meer afwisseling en zijn er meer complexe verpleegkundige handelingen. Maar hoe organiseer je dat? Hier hebben onze verpleegkundige zelf goede ideeën voor.