Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Samenvatting

Samenwerking verbeteren

De centrale cliëntenraad (CCR) wil met zoveel mogelijk mensen praten. Ze zijn druk bezig om de samenwerking met de medezeggenschapsraad verwanten te verbeteren. Elke voorzitter van de medezeggenschapsraad verwanten is lid van de centrale cliëntenraad. Dit helpt om goed samen te werken. Nog niet iedereen kent de raden. Het is belangrijk om de naamsbekendheid te verhogen.

Samantha Kieviet – Senior Teamleider: "Ik stuur de nieuwsbrieven van de medezeggenschapsraad verwanten door naar familie en verwanten. Als zij geen mail hebben, bel ik om punten uit de nieuwsbrief te delen. De achterbanbriefjes van de CCR delen we tijdens een bewonersvergadering, we kunnen zo over de vragen van cliënten praten. Het netwerk kan goed meedenken in het thema medezeggenschap, waar heeft de cliënt hulp/ondersteuning bij nodig.

Lees het artikel medezeggenschap doen we samen

Begrijpelijke informatie

Informatie moet te begrijpen zijn. Zo kunnen cliënten goede keuzes maken. Het bewonerstijdschrift ‘de Aanzet’ en dit kwaliteitsbeeld zijn goede voorbeelden. We zijn nog niet klaar met schrijven in eenvoudige taal, we werken er nog aan. Er kan nog veel vaker in eenvoudige taal geschreven worden. In 2024 gaan we één versie van de klachtenregeling schrijven die voor iedereen te begrijpen is. Ook is er voor het eerst 1 versie van het jaarplan in eenvoudige taal.

Bekijk hier het jaarplan 2024

Cliënten kunnen zelf een MIP invullen

Cliënten van ASVZ kunnen nu zelf een MIP (Melding Incident Personen) invullen. Dit kan op papier of op de computer. Een MIP is om samen te leren, het is geen klacht. We willen ook graag het verhaal van de cliënt horen wanneer er een incident is geweest. Hiermee willen we met elkaar leren van het incident om te verbeteren. Er zijn maar weinig andere organisaties waar cliënten zelf een MIP kunnen invullen. ASVS is trots dat cliënten meer eigen regie hebben. In september 2024 is MIP cliënten in heel de organisatie gestart.

Tussen september en december 2023 hebben cliënten 54 MIP’s ingevuld. Hieronder staan de type meldingen

Type melding - aantal - percentage van het totaal:
Agressie / grensoverschrijdend gedrag 21 39%
Bejegening/begeleiding - 10 - 18%
Medicatie - 4 - 7%
Privacy - 3 - 6%
Ongeluk - 3 - 6%
Overlast - 2 - 4%
Weglopen - 1 - 2%
Vallen/struikelen - 1 - 2%
Medisch - 1 - 2%
(vermoeden) seksueel grensoverschrijdend gedrag - 1 - 2%
Overig - 7 - 13%
In totaal zijn er 54 meldingen gedaan.
We zien dat cliënten de mogelijkheid gebruiken om zelf een incident te melden. Het bieden van deze mogelijkheid, vinden we belangrijk. We hopen dat cliënten zich (mede) hierdoor gehoord en gezien voelen. Bekijk ook de folder MIP.

Caren

Afgelopen periode hebben we bij ASVZ hard gewerkt aan de komst van Caren. Vraag je je af wie dit is? Caren is geen nieuwe collega, maar het cliëntportaal dat gekoppeld is aan ONS, het elektronisch cliëntendossier (ECD). Projectleider Reina Bakker vertelt wat cliënten en hun ouders of verwanten van Caren kunnen verwachten. Lees hier hoe het aanvragen werkt

De eerste stap is dat de persoonlijk begeleider een gesprek met de cliënt heeft over Caren. Ze bespreken wie de beheerder wordt. Wie er in Caren mogen kijken en wat deze personen mogen zien en lezen. In 2024 gaan er nog veel gesprekken plaatsvinden.

Lees het artikel over Caren

Zenya

Vaarwel Meldplein Zorg, Verbeteren, Doculink, en welkom Zenya! Zenya is een nieuw systeem voor betere zorg. Zenya geeft mensen meer te zeggen over hun zorg. Mensen die met Zenya werken, vinden sommige dingen heel goed. Er zijn ook dingen die nog beter kunnen in Zenya.

Verbeterpunten:

  • Interactieve documenten opnemen
  • Koppeling met ONS
  • Cliënten de mogelijkheid bieden om zelf een melding te doen
  • Inzicht in meldingen rondom een cliënt

Pluspunten:

  • Zoekfunctie
  • Inzicht in eerdere meldingen
  • Ruimte voor perspectief van de cliënt
  • Alles in één systeem

Informatie digitaal

ASVZ heeft een digitale informatiemap met belangrijke documenten op de website. De documenten zijn te downloaden, te lezen en te beluisteren. Nieuwe cliënten krijgen een kaartje met een QR-code, zodat ze de map snel kunnen vinden. Als dit te moeilijk is, kunnen ze het document op papier krijgen. De informatie in digitale documenten kan ASVZ aanpassen en het is minder duur dan papier.

Ook informatie die belangrijk is als je bij ASVZ woont kan je digitaal vinden.

De jaargids 'Goed om te weten'!'2023-2024

Training weerbaarheid voor iedereen

In de zorg kom je soms in een ongewenste situatie. Het is voor onze medewerkers, cliënten en hun ouders en verwanten belangrijk om te weten hoe je veilig blijft. Iedereen kan een training volgen. Je leert om veilig te blijven in moeilijke situaties. Je ontdekt wat stress met je doet. Je leert hoe je rustig kan blijven.

Alex van Poorten vertelt:

“Ongeveer drie jaar voor corona begonnen we met een proef om cliënten mee te laten doen met de weerbaarheidstrainingen. Aanleiding was dat de reactie van cliënten op een training voor begeleiders. Zij zagen de trainingsmatten op de vloer liggen en zeiden: “hier gaan jullie de begeleiders leren hoe ze ons in elkaar moet slaan.” Kennelijk hadden zij dat beeld erbij. Daardoor kwamen we op het idee om cliënten te betrekken bij de weerbaarheidstrainingen.”

“Onlangs hadden we een training met de dagbestedingsgroep van Blijdorp: 6 cliënten en 6 begeleiders. Wat als jij de zebra’s aan het voeren bent en je raakt in paniek? Hoe kan ik jou dan helpen? We hebben het gehad over wat weerbaarheid is. Wat stress is en de gevolgen daarvan. Oefeningen gedaan. Zoals een route lopen met een blinddoek om, samen met een begeleider. Dat gaat over vertrouwen.”
“Als cliënten meedoen aan deze training dan kun je het samen hebben over: als we het moeilijk hebben hoe vinden we elkaar dan? Hoe komen we dan tot elkaar? Zowel een begeleider als een cliënt kunnen hun dag niet hebben. Slecht geslapen, een rot ervaring in de taxi naar Blijdorp. Hoe kunnen we dan voorkomen dat je boos wordt? Daar willen we naar toe. En als je dan weer in de praktijk van alledag zit kun je verwijzen naar de oefeningen die je samen hebt gedaan. “Weet je nog toen we met die blinddoek liepen?”

“Als je de cliënt betrekt bij de weerbaarheidstrainingen dan kun je daar veel van leren. Je kunt het er samen over hebben: wat doet het met een begeleider als het spannend wordt? En wat gebeurt er met jou als cliënt wanneer je stress hebt? Dat kunnen ze heel goed benoemen. Ook wat dan prettig is voor iemand. Zoals “wel bij me blijven, maar niet de hele tijd tegen me praten”. Het is niet voor alle niveaus geschikt. Maar zeker wel voor de hogere niveaus en die doelgroep wordt steeds groter bij ASVZ.”

Agressie incidenten

2023 17.253
2022 14.072
In totaal gaat 61,4% van alle meldingen over agressie. Dit is in 2023 gestegen.

In de MIP kan de medewerker aangeven dat de cliënt nazorg nodig heeft. Ook later kan dit nog aangevraagd worden. De orthopedagoog neemt dan contact op en praat over wat de cliënt nodig heeft. In 2023 is dit 880 ingevuld (3,1%). Dit aantal is gestegen.

In 2023 is opgeschreven hoe we omgaan met nazorg voor cliënten. In 2024 gaan we hiermee werken en krijgt het onderwerp nazorg voor de cliënt na een MIP aandacht. Het aantal meldingen met agressie tussen cliënten onderling is hetzelfde gebleven. In 2023 is dit 4.635 (26,9%). Gelukkig is er meestal geen letsel. Bij 3.779 van de meldingen is er onvrijwillige zorg toegepast. Bij 65,6% gaat het om onvrijwillige zorg en staan de afspraken in het Plan. Bij 34,5% zijn er geen afspraken in het plan opgeschreven.

Er is door een werkgroep een top 10 gemaakt van locaties met veel agressie en een top 10 van locaties met veel agressie tussen cliënten met een hoge ernstwaarde. De werkgroep heeft over deze locaties gepraat en onderzoek gedaan naar de agressie tussen cliënten. De uitslag van dit onderzoek bepaalt of de werkgroep in 2024 op bezoek gaat bij de locatie om te praten over het onderwerp.

Het is lastig om te zeggen of de weerbaarheidstrainingen samen met cliënten zorgen voor minder meldingen. We zien dit nog niet terug in de aantallen. Er kunnen ook andere oorzaken meespelen zoals wisselingen in het team of een zwaardere doelgroep.

Talentontwikkeling cliënten

In 2021 schreef ASVZ al op dat informatie voor cliënten nog moeilijk te vinden is. We willen alle informatie op één duidelijke website weergeven. Als alles op één plek staat, kunnen cliënten en begeleiders hier inspiratie opdoen. We willen in 2024 een digitaal platform voor cliënten met informatie over de organisatie, opleidingen, dagbesteding/werk en vrije tijd. In 2023 is er een website gemaakt. Cliënten willen een overzicht om te zien welke scholing en trainingsmogelijkheden er zijn. Cliënten zijn zo niet afhankelijk van hun begeleiders om te kijken wat mogelijkheden zijn.

Bekijk hier de website talentontwikkeling cliënten

Identiteit en zingeving

Iedereen zoekt op zijn eigen manier naar een zinvol leven. Dit is belangrijk voor wie je bent. Een geestelijk verzorger helpt cliënten met praten over gevoelens en wie je bent. Medewerkers kunnen advies krijgen over hoe ze cliënten helpen of een training volgen om te leren over omgaan met verdriet en verlies.

De geestelijk verzorgers werken samen met de identiteitcommissie. Deze commissie ondersteunt cliënten en begeleiders bij het christelijke geloof. Een werkgroep maakt spullen voor christelijke feesten en andere thema’s om op een woning te gebruiken. In maart 2023 was er de Groeidag. Dit was een leuke dag met poppenspel en leuke activiteiten. Elke maand wordt een maandthema naar woningen gestuurd. Zoals het thema ‘de jeugd heeft toekomst, ‘vertrouwen’, ‘dit is het leven’.

We willen het thema zingeving in trainingen opnemen. In teams waar vragen zijn over zingeving, zoals locaties met ouder wordende cliënten of locaties met veel verlieservaringen, zijn in 2023 teamgerichte trainingen. Ook in de training ‘ouderen’ is zingeving opgenomen. Voor 2024 willen we een multiculturele en interreligieuze online jaarkalender maken. Deze kalender met alle speciale dagen zal helpen om beter aan te sluiten bij de diverse behoeften van cliënten.

Succesvolle eerste iftar; start van een ASVZ-traditie

Het doel van de avond was dat iedereen met elkaar in dialoog zou gaan over de Ramadan en dat is goed gelukt. We hebben elkaar beter leren kennen en begrijpen en daardoor kunnen we uiteindelijk veel met elkaar bereiken. We kijken terug op een mooie avond. In 2024 organiseren we weer een Iftar.

Lees verder over de eerste Iftar bij ASVZ