Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Samenvatting

De tevredenheid van cliënten en ouders/verwanten is gestegen. We werken aan de verbeterpunten uit het cliëntervaringsonderzoek. Cliënten doen mee aan de weerbaarheidstrainingen met medewerkers. Er zijn meer agressie-incidenten gemeld door medewerkers. We verbeteren de nazorg voor cliënten na een incident.

Cliëntervaringsonderzoek

In oktober 2023 vroegen we aan cliënten en ouders/verwanten wat ze vinden van ASVZ. Door vragen in te vullen konden zij aangeven of ze tevreden zijn met het wonen, werken en de ondersteuning thuis. Teamleiders en begeleiders hebben geholpen met de vragenlijst. ASVZ maakt gebruik van de vragenlijst van Customeyes.

Belangrijkste uitslagen wonen/werken ASVZ:

  • Algemene tevredenheid is beter dan eerst;
  • We moeten afspraken beter nakomen en het vertellen als er iets verandert;
  • Ouders willen betere informatie en dat we doen wat we afspreken in het Plan;
  • Zeggenschap over eigen leven is een aandachtspunt.

Belangrijkste bevindingen ondersteuning thuis ASVZ:

  • Mensen vinden Ondersteuning Thuis heel goed;
  • Veel mensen hebben het onderzoek ingevuld, maar het kan nog beter.

We gebruiken de resultaten om te verbeteren:

  • De (persoonlijk) begeleider praat met de cliënt en ouder/verwant over wat al goed gaat en wat nog beter kan. De training gespreksvaardigheden op Zlim helpt de medewerker bij het gesprek;
  • Sectormanagers praten met teamleiders over wat al goed gaat en wat nog beter kan op locatie. Elke sector schrijft dit op en koppelt dit terug aan de afdeling kwaliteit in maart 2024.
  • De organisatie kijkt wat al goed gaat en wat nog beter kan in heel de organisatie.
Bekijk meer resultaten van het onderzoek

Training weerbaarheid voor iedereen

In de zorg kom je soms in een ongewenste situatie. Het is voor onze medewerkers, cliënten en hun ouders en verwanten belangrijk om te weten hoe je veilig blijft. Iedereen kan een training volgen. Je leert om veilig te blijven in moeilijke situaties. Je ontdekt wat stress met je doet. Je leert hoe je rustig kan blijven.

Alex van Poorten vertelt:

“Ongeveer drie jaar voor corona begonnen we met een proef om cliënten mee te laten doen met de weerbaarheidstrainingen. Aanleiding was dat de reactie van cliënten op een training voor begeleiders. Zij zagen de trainingsmatten op de vloer liggen en zeiden: “hier gaan jullie de begeleiders leren hoe ze ons in elkaar moet slaan.” Kennelijk hadden zij dat beeld erbij. Daardoor kwamen we op het idee om cliënten te betrekken bij de weerbaarheidstrainingen.”

“Onlangs hadden we een training met de dagbestedingsgroep van Blijdorp: 6 cliënten en 6 begeleiders. Wat als jij de zebra’s aan het voeren bent en je raakt in paniek? Hoe kan ik jou dan helpen? We hebben het gehad over wat weerbaarheid is. Wat stress is en de gevolgen daarvan. Oefeningen gedaan. Zoals een route lopen met een blinddoek om, samen met een begeleider. Dat gaat over vertrouwen.”
“Als cliënten meedoen aan deze training dan kun je het samen hebben over: als we het moeilijk hebben hoe vinden we elkaar dan? Hoe komen we dan tot elkaar? Zowel een begeleider als een cliënt kunnen hun dag niet hebben. Slecht geslapen, een rot ervaring in de taxi naar Blijdorp. Hoe kunnen we dan voorkomen dat je boos wordt? Daar willen we naar toe. En als je dan weer in de praktijk van alledag zit kun je verwijzen naar de oefeningen die je samen hebt gedaan. “Weet je nog toen we met die blinddoek liepen?”

“Als je de cliënt betrekt bij de weerbaarheidstrainingen dan kun je daar veel van leren. Je kunt het er samen over hebben: wat doet het met een begeleider als het spannend wordt? En wat gebeurt er met jou als cliënt wanneer je stress hebt? Dat kunnen ze heel goed benoemen. Ook wat dan prettig is voor iemand. Zoals “wel bij me blijven, maar niet de hele tijd tegen me praten”. Het is niet voor alle niveaus geschikt. Maar zeker wel voor de hogere niveaus en die doelgroep wordt steeds groter bij ASVZ.”

Agressie incidenten

2023 17.253
2022 14.072
In totaal gaat 61,4% van alle meldingen over agressie. Dit is in 2023 gestegen.

In de MIP kan de medewerker aangeven dat de cliënt nazorg nodig heeft. Ook later kan dit nog aangevraagd worden. De orthopedagoog neemt dan contact op en praat over wat de cliënt nodig heeft. In 2023 is dit 880 ingevuld (3,1%). Dit aantal is gestegen.

In 2023 is opgeschreven hoe we omgaan met nazorg voor cliënten. In 2024 gaan we hiermee werken en krijgt het onderwerp nazorg voor de cliënt na een MIP aandacht. Het aantal meldingen met agressie tussen cliënten onderling is hetzelfde gebleven. In 2023 is dit 4.635 (26,9%). Gelukkig is er meestal geen letsel. Bij 3.779 van de meldingen is er onvrijwillige zorg toegepast. Bij 65,6% gaat het om onvrijwillige zorg en staan de afspraken in het Plan. Bij 34,5% zijn er geen afspraken in het plan opgeschreven.

Er is door een werkgroep een top 10 gemaakt van locaties met veel agressie en een top 10 van locaties met veel agressie tussen cliënten met een hoge ernstwaarde. De werkgroep heeft over deze locaties gepraat en onderzoek gedaan naar de agressie tussen cliënten. De uitslag van dit onderzoek bepaalt of de werkgroep in 2024 op bezoek gaat bij de locatie om te praten over het onderwerp.

Het is lastig om te zeggen of de weerbaarheidstrainingen samen met cliënten zorgen voor minder meldingen. We zien dit nog niet terug in de aantallen. Er kunnen ook andere oorzaken meespelen zoals wisselingen in het team of een zwaardere doelgroep.