Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Bouwsteen 1 Onderzoek en Innovatie

Samenvatting

Er is een praatplaat gemaakt om met cliënten over digitaal burgerschap te praten (zie onderstaande praatpraat). De scholing voor medicatie is verbeterd. De medicatiecommissie gaat in elke sector praten. We willen nieuwe medewerkers beter inwerken rondom medicatie.

Met digitaal aftekenen verwachten we minder vaak medicatie te vergeten. Het nieuwe uitluistersysteem helpt om sneller en beter te reageren in de nacht. ASVZ werkt mee aan wetenschappelijke onderzoeken om de zorg te verbeteren. De afdeling diagnostiek en behandeling gebruikt Virtual-Reality brillen. Op 25 locaties was de inwerklijst voor medicatie niet bekend. Dit is veel. In 2023 zijn alle locaties overgegaan naar een nieuwe versie van het uitluistersysteem voor de nacht.

De praatplaat

In het voortgangsbericht 2022 stond onderstaand punt om te versterken.
Versterken: Cliënten moeten beter begeleid worden als het gaat om de mogelijkheden van mediawijsheid.

Het punt is in dit kwaliteitsbeeld 2023 ook op ‘versterken’ blijven staan.

Digitaal burgerschap

Digitaal burgerschap = mogelijkheden verkennen, kansen benutten en vaardigheden ontwikkelen om veilig mee te doen, te ontdekken en te experimenteren. Online zijn en media is voor iedereen elke dag belangrijk. Het gebruik van media is goed voor de ontwikkeling en meedoen in de maatschappij. Het kan bijdragen aan een betekenisvolle daginvulling en onderdeel van menswaardige zorg ‘het normale leven ervaren’.

Door meer te kijken naar de mogelijkheden en kansen, kunnen we cliënten beter begeleiden. Media bewust inzetten, geeft zicht op wat het de cliënt kan bieden. De cliënt is nog steeds te vaak afhankelijk van de medewerker. Of zit alleen en soms onbewust online.

We kijken vooral naar de mogelijkheden en praten over risico’s. Wat gaan we doen:

  • Digitaal burgerschap koppelen aan de visie Triple-C; het online leven vult menselijke behoeften in;
  • Digitaal burgerschap noemen in bestaand beleid, trainingen en materiaal;
  • Ontwikkelen tool mediabegeleiding/mediaontwikkeling;
  • Digitaal burgerschap in het Plan opnemen;
Bekijk hier de praatplaat

Special Media Awards

Wist je dat de cliënten van Werkplaats Groenstraat al jaren de awards voor de Special Media Awards maken? Tijd dus om eens te kijken hoe zij deze awards maken. Daarom ging vakjurylid Sander Pat samen met Joyce Graafhuis op bezoek bij de meubelmakers in Tilburg.

Medicatieveiligheid

Uit de HKZ-audit bleek dat dingen nog niet goed gaan met de medicatieveiligheid binnen ASVZ. Wat hebben we gedaan:

Scholing medicatie verbetert
Alle medewerkers die cliënten begeleiden moeten elk jaar de scholing medicatie volgen. In 2023 hebben we de scholing beter gemaakt. In de training volgt de medewerker de stappen uit het medicatieproces. De training is een stuk leuker geworden. Er zitten filmpjes in en vragen.

Het inwerken van medewerkers onderzocht
Er is checklijst ‘inwerken (nieuwe) medewerkers. Met de lijst willen we nieuwe medewerker vertrouwd maken met medicatie en bevoegd maken voor het toedienen van medicatie op een locatie. We wilde weten of we de inwerklijst ook goed gebruiken. Deze vraag is meegenomen in de interne audits in 2023.

Interne audit
143 Locaties hebben een interne audit gehad. Op 42 locaties is over medicatie gepraat. Op 25 locaties was de inwerklijst medicatie niet bekend was. Dit is veel.

Wat gaan we doen:
In 2024 gaat de medicatiecommissie de sectoren bezoeken. Ze gaan praten over medicatieveiligheid. Dit heet een medicatie-on-tour. We gaan ook praten over de inwerklijst medicatie.

Medicatiemeldingen

Melden Incidenten en risicovolle situaties Personen = MIP

Bij ASVZ willen we dat cliënten het gewone leven ervaren. Dat betekent dat er soms dingen niet goed gaan. Bij iedereen gaat er weleens wat mis. En als er iets mis gaat, MIP’en we. We MIP’en om te leren. In 2023 hebben medewerkers meer medicatiemeldingen gemeld.

2022: 3871
2023: 4038

De MIP commissie heeft in 2023 in alle sectoren gepraat over de MIP en dat je kan leren van een MIP. We denken dat het aantal hierdoor is opgelopen. We zien dit als positief, omdat we van een MIP kunnen leren. Het vergeten van medicatie te geven is ook in 2023 de grootste oorzaak van de meldingen. We hopen dat door digitaal af te tekenen het vergeten te geven van medicatie afneemt.

Digitaal aftekenen medicatie Medimo

Vanaf 30 november 2021 werkt verblijf met behandeling met het voorschrijfsysteem Medimo. Dit is een systeem met de apotheek. Met Medimo zijn we sneller, eenvoudiger en veiliger medicatie gaan voorschrijven en bestellen. In 2024 start een proef voor digitale medicatie registratie met Medimo. Dit is al langer een wens. We gaan hierin de digimaatjes en superusers van de woningen trainen en ons medicatieprotocol aanpassen. In maart 2024 hopen we de proef af te ronden.

Uitluisteren

We gunnen alle cliënten een goede nachtrust. In 2023 gaan alle locaties over naar een nieuwe versie van het uitluistersysteem voor de nacht. Hiermee kunnen we betere nachtzorg geven. Het systeem helpt ons sneller en beter te reageren en de best passende zorg te bieden. In 2023 is gestart met het vervangen van de hardware op locaties. We bepalen voor iedere cliënt, in overleg met de woning, cliënt en ouder/verwant de inrichting van het systeem. In 2024 gaan we hiermee verder.

Lees het artikel over nachtzorg

Wetenschappelijk onderzoek

ASVZ doet mee aan onderzoeken. Zo helpt ASVZ de zorg beter te maken. ASVZ houdt de kernwaarden van ASVZ goed in beeld: menswaardige zorg en menselijke behoeften. In dit hoofdstuk staat informatie over een aantal onderzoeken.

Lees meer over de onderzoeken van ASVZ

Virtuel-Reality (VR) brillen bij therapieën

De afdeling diagnostiek en behandeling heeft een aantal Virtuel-Reality brillen om te gebruiken bij therapie. Therapeuten Iris Achterberg en Marry Roos hebben hier ervaring mee.

Marry: “Ik vind het een mooi middel om in te zetten en ervaring mee op te doen. Handig ook. Zonder deze bril moet je soms echt naar een plek toe, zoals een tandarts. Of zelf filmpjes zoeken via YouTube. De brillen geven een 3 dimensionaal beeld waardoor het lijkt als of je er midden in staat. Je kunt ook niet vermijden of wegkijken.”

Iris: “We staan in nauw contact met de ontwikkelaars van de bril. Dus hebben we ook invloed op de inhoud ervan. Bijvoorbeeld als we bepaalde onderwerpen missen bij filmpjes.”

Borgen vernieuwingen

Bij nieuwe systemen en slimme innovaties checken we of het past bij wie we zijn en wat we belangrijk vinden: Cliënt centraal, bescheiden en trots, veilig, betrouwbaar, nabij. We willen een nieuwe manier gebruiken om vernieuwingen goed te doen. Een methode is de 3 x 2 methode.

  • Twee uur uitleg aan de cliënt en medewerker
  • Na twee dagen terug om dingen beter te maken
  • Na twee weken nog een keer terug